18 KASIM 2020 AMASYA İL PANDEMİ KURULU KARARLARI

İLİ : AMASYA
KARAR NO : 2020/78
KARAR TARİHİ : 18.11.2020
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Amasya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.
maddesine istinaden Vali Mustafa MASATLI Başkanlığında 18/11/2020 tarihi saat 16:30’da
Valilik Toplantı Salonunda İlimizde Koronavirüs’e (COVİD-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili
gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

Bu kapsamda yapılan toplantıda, Halk Sağlığının Korunması amacı ile;
Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının
yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir.Özellikle
Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla
mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri
olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler
belirlenmektedir.
Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat
20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde aşağıdaki kararların alınmasına;
1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile
20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri
arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran,
lokanta veya online yemek sipariş firmaları saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online
sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak
kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik
amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan
istisna tutulacaktır.
3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar
ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları,
bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Çay
ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerleri masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece
esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecektir.
Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı
sağlanacaktır.
4. İlimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş
altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile
16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK
kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki
vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.
Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar
günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00
saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda
belirtildiği şekilde devam edecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az
düzeyde tutmak amacıyla;
5.1 AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri
yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, afetle ilgili
çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valiliğimiz/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve
il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet
olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında
açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,
j) Acil kesim gereken hayvanlar için nöbetçi kesimhanelere belirlenmek suretiyle açık
bulundurulması,
5.2 İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya
çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında
faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu
kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.)
ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
merkezleri çalışanları,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h) Küçükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların
karşılanmasında görevli olanlar,
m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri
hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler,
o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların
veli/vasi veya refakatçileri,
ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu
Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması
ve nakliyesinde çalışanlar,
r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak
üzere dışarı çıkanlar,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli
olanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme
kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu
toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve
görevlileri.
v) Sulama birliklerinde görevli olanların sulama kanallarının tamiri, bakımı, onarımı ve
çiftçilerin su ihtiyacını karşılayabilmek için sulama sahasında olması gereken görevliler,
y) Hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarında ve gıda denetiminde görevli olan İl/İlçe
Tarım ve Orman Müdürlükleri personeli,
6. İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih 18579 sayılı Genelgesi ve 12.11.2020 tarih 139 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen “vatandaşlarımızın yoğun olarak
bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları
gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı” getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha
Kurullarınca genişletilebilecektir.
7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım
araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer
sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.
8. İçişleri Bakanlığının 02.09.2020 tarih 14210 sayılı Genelgesi ve 03.09.2020 tarih 119 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu Kararında düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar
çerçevesinde;
– Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde
katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,
– Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en
fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,
– Ayrıca İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih 12682 sayılı Genelgesi ve 31.07.2020 tarih 109
sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin
eksiksiz uygulanması,
Sürdürülecektir.
9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın
özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak;
-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk
olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak
için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
-Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet
ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç
plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
-Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
-Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
-Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru
yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat
edebileceklerdir.
Oy birliği ile karar verilmiştir.
BAŞKAN ÜYE ÜYE
Mustafa MASATLI Dr.Öner NERGİZ
Vali Belediye Başkanlığı İl Sağlık Müdürü

ÜYE ÜYE ÜYE

İl Milli Eğitim Çevre ve Şehircilik İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü İl Müdürlüğü Müdürlüğü

ÜYE ÜYE ÜYE
Amasya Üniversitesi Merkez Toplum Sağlığı Dr. Dursun Ali KODAT
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Merkezi Tabipliği Serbest Tabip
Araştırma Hastanesi Baştabipliği

ÜYE

Serkan ZOBU
Serbest Eczacı

Yorum Ekle