YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ BAŞLADI

    Tarım İlçe Müdürü Mustafa Okur’dan aldığımız bilgiye göre kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri yapan üreticilere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına belirtilen birim miktarlarında ödeme yapılacaktır.


 1- Yonca 115 YTL/Dekar

 2- Korunga 75 YTL/Dekar

 3- Tek yıllık (Fiğ vb) 30 YTL/Dekar

 4- Silajlık Mısır 45 YTL/Dekar

 

      Mustafa Okur ayrıca, müracaatların başlıdığını ve yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerimizin Tarım İlçe Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerektiğini belirtti.

Yorum Ekle