TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORUMA ALANI İLANI

Amasya İli Taşova İlçesi Destek Köyü sınırları içerisinde yer alan ve Taşova İlçesinin içme suyu ihtiyacının tamamını karşılayan Destek Drenajları’nın 6200 ve 167 sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması  Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda koruma alanlarının belirlenmesi çalışmaları tamamlanmış olup, Destek Drenajları’na ait koruma alanı ilanı 26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Koruma alanı olarak belirlenen alanlar ile bu alanlarda uyulması gereken kurallar resmi gazete ilan metninde yer almaktadır.

Yorum Ekle