HASTA HAKLARI GÜNÜNDE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

26 Ekim günü ülkemizde hasta hakları günü olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda sağlık kuruluşları çeşitli faaliyetler yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Taşova Devlet Hastanesi Hasta Hakları Günü sebebiyle 25 Ekim 2019 Cuma günü hastalara hasta hakları konusunda bilgi vermek, görev ve sorumlulukları hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla çalışmalar yaptı.

Taşova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Murat Çağlayan, Başhekim Uzm. Dr. Ferruh Çam, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Perihan Önder, Hasta hakları birim sorumlumuz Damla Bulat, İlçe sağlık müdürlüğü hasta hakları sorumlusu Davut Durak Taşova Devlet Hastanesinde yatan ve evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti. Ziyaret edilen hastalara gül veren sağlık çalışanları hastalar tarafından güler yüzle karşılandı.

Hastaların hakları konusunda bilinçlendirmek için hastaneye stant kuran, broşür dağıtan ve hasta hakları konusunda bilgilendirme amacıyla video yayınlayan sağlık çalışanlarını kutluyoruz.

HASTA HAKLARI NELERDİR

 • Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya
 • Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye
 • Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye
 • Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya
 • Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya
 • Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye
 • Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye
 • Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya
 • Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya
 • Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 • Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye
 • Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya
 • Sürekli hizmet: Gerektiği sürece. Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, hakkı vardır.

Hasta Hakları Şikayet Hattı

Sağlık Hizmetleri ile ilgili her türlü şikayet için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184 adlı hattı arayabilirsiniz.

Yorum Ekle