BİZ BU DEĞİLİZ

Sevgili okurlar, günümüzde dostluklar, arkadaşlıklar bitme noktasına geldi maalesef..
Oysa bizdeki örf, adet,  gelenek ve görenekler dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.
Şahsen benim görüşüm, artık insanlar birbirlerini arayıp sormak için, ya bir nişan merasimi, yâ da bir düğün merasimi olacak. Ya da maddi bir ihtiyacı olacak, olacak ki, sizi arayıp sorsun.
Yoksa günümüzde maalesef insanlar birbirini arayıp sormaz oldular.
Örfler;
Bireyle birey, bireyle aile, bireyle komşular ve akrabalar, bireyle halk ve ulus arasındaki ilişkileri, davranışları, tutum ve tavırları düzenleyen ve belirleyen işlevleri vardır.
Toplumun her üyesini sürekli olarak baskı altında tutan örfler, zorlayıcı yaptırıcı ya da yasaklayıcı yaptırımlarıyla, bireyin grupla cemaatle ya da toplumla uygun olmasını sağlarlar.
Adetler;
Tıpkı örfler gibi birçok sosyal içerikli ilişkiyi düzenlemekte, yönetmekte ve denetlemektedirler.
Toplumsal yaşamın düzenli gitmesinde, kuralların uygulanmasında adetler etkili olmaktadırlar; örneğin karşılama ve uğurlamalar; yemek ve sofra düzenleri; geçiş dönemleriyle ilgili kutlama ve kutsamalar, kız isteme, nişanlılık ve evlenme usulleri, cinsler, yaş grupları, meslek mensupları arasındaki ilişkilerin biçimleri, selamlaşma, hatır sorma sırasında uyulması gereken kurallar; bayramlar, mevsimler, önemli günlerle ilgili davranış biçimleri, yas alma, baş sağlığı dileme gibi durumlarda söylenecek sözler ve takınılacak tavırlar tutumlar adetlerin alanına girerler.
Günümüzde ise;
Selam verdim borçlu çıktım sözünden yola çıkarsak, günümüzde selamlaşmak, arkadaş olmak, dost olmak, sevmek ve saygı duymak, birbirini arayıp sormak, artık maalesef menfaate dayalı olmaya başladı.. Menfaatin varsa selam ver yoksa tanıma, olgusu yerleşmeye başladı bu güzel ülkemin güzel insanlarında..
Tanıdığının, dostun veya arkadaşın, hatta kardeşin bile, senden menfaati kesildiyse, senden menfaatlenemiyorsa, seni tanımıyor veya tanımamazlıktan geliyor.
İşin en kötü yanı da, önüne gelene seni kötüleme, iftira atma faslı başlatıyor. Maalesef maddiyat maneviyatın önüne geçmiş durumda..
Sevgili dostlar, bu durum belki köylerimizde ve kasabalarımızda pek olmayabilir.
Dostluklar azda olsa devam ediyor olabiliyor.
Fakat inanın büyük şehirlerde insanların sizi arayıp sormaları için muhakkak bir işleri olacak..
Yoksa kimselerin ne aklına gelirsiniz nede aranırsınız.. Aynı apartmanda komşular birbirini tamız hale geldi maalesef..
Oysa bizlerin, geçmiş kültürlerimizi, adetlerimizi, ananelerimizi günümüzde yaşatmamız çok çok önemlidir.
Selamlaşmak, yeni dostlar kazanmak demektir. Selam, insanlar arasındaki kardeşliği sevgiyi ve saygıyı pekiştirir.
İnsanların yaşadıkları hayattaki birliktelikleri çok önemlidir.
Dedim ya dostlar, günümüzde maalesef üzülerek belirtiyorum ki, pek çok değer gibi, vefa da az bulunur bir davranış şekli olmaya başlamıştır.
Çünkü vefa sevgi ve saygıdan beri gelir. Sevginin saygının olmadığı bir ortamda vefa olmaz.
Onun için, sevgi ve saygı ilk önce aile içinde olmalıdır. İnsanlar arasındaki ilişkiler söz konusu ise,
Vefa, sadakat, dostluk, akraba eş dost, komşu, öğretmen, çocukluk arkadaşı, Asker arkadaşı özellikle hastalıkta, arayıp sormak, dostluklar arasında bir vefa borcudur.
Sevgili dostlar, etrafımız ne kadar vefasızlık örnekleriyle dolu olsa da, vefalı olmalıyız, bunada önce kendi aile içimizde başlamalıyız. En büyük vefayı ise ailemiz içinde olan anne ve babamıza göstermeliyiz.

Saygılarımla…

DSC_0019

Yorum Ekle