At ile Otu, İt ile Eti Buluşturmak

Orhan POLAT

Yöneticilik dünyanın en eski mesleklerindendir. Yönetim ve organizasyon bilimi son yüzyılda artan bir ilgi alanıdır. Dünyada yönetimin bilim yönü akademisyenler dışında pek bilinmez. Yönetimin bir de sanat yönü vardır. En basit anlamıyla yönetimin bilim yönü bilimsel çalışmalarla desteklenen boyutunu oluştururken sanat yönü uygulama şeklini oluşturmaktadır.

Örneklemek gerekirse; kuşaklar (baby boomers, x, y, z) arasındaki iş yaşamına dair farklı bakışın tespit edilmesi bilimsel yönünü oluştururken, kuşakları motive eden bir yönetim anlayışının (mesai saatlerinde küçük gecikmeleri hoş görme gibi) uygulanması sanat yönünü oluşturur.

Gerek iletişim gerekse teknolojideki hızlı değişimler rekabeti artırırken “doğru bilginin” önemine dikkat çekmektedir.

Yönetim ve organizasyon bilimi; itin önüne et, atın önüne ot atma sanatıdır. Bu iş sanıldığı kadar kolay değildir. Eğer organizasyonlar (işletmeler vb) doğru kurularak iş ile insan; insan ile insan ve iş ile iş eşleştirmesi yapılmazsa; ATIN önüne ET, İTİN önüne OT atılmış olur. OT KURUR, ET BOZULUR, AT ÖLÜR, İT ÖLÜR. YANİ ORGANİZASYON (İŞLETME vb.) geri kalır, kapanır. Bunun için AT ile OTU; İT ile ETİ eşleştirmek ve bu süreci sürekliliği sağlayacak şekilde yönetmek önemlidir.

(Bu yazı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalının önemini anlatmak için kaleme alınmıştır.)

Yorum Ekle