Koca İbrahim Hoca

Koca İbrahim Hoca Alucra’da bulunan Zihar Tekkesi’nde yetişmiştir. 1877-1878 Rus Savaşında (93 Harbi) tekkeden ayrılarak Amasya Taşova’ya gelmiş ve Durucasu Köyü‘ne yerleşmiş, burada medfun olmuştur. Koca lakabı hem ailenin büyük çocuğu olmasından hem de ilminden kaynaklanmaktadır.

 

 

Yorum Ekle