YENİ DÜĞÜN GENELGESİ, Uymayanlara Para Cezası…

Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

Bu kapsamda ilgi (b) Genelgemizle; salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz
önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb.
etkinliklerin tüm illerimizde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, ilgi (c)
Genelgemizle de köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün
içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi
istenilmişti. İlgi (ç) Genelgemizle ise 14 ilimizi (Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum,
Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat)
kapsayacak şekilde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli
kısıtlamalar getirilmişti.

Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince
riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması
nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun
02.09.2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda aşağıdaki kararların Valiliklerimizce alınması gerektiği
değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede 81 ilimizde uygulanacak şekilde;
1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade
edilmemesine,
2. Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1
saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,
3. Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında,
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
DAĞITIMLI
Sayı : 89780865-153-14210 02/09/2020
Konu : Covid-19 Ek Tedbirler
Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 – 4285 Faks No: (312)417 93 86
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi
Bilgi için: Habip Kubilay DEMİRAY
Avrupa Birliği Uzmanı
Telefon No:
1 / 3
sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da
kapatacak şekilde oluşturulmasına,
4. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans
edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek­içecek
servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının
yasaklanmasına,
6. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine en az bir kamu
görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık
verilmesine,
7. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikâh merasimi şeklindeki düğün ve
nikâhlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında Bakanlığımızın ilgi Genelgeleri ile
Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve
tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,
Yönelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli
kararların Valiliklerimizce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Vali ve Kaymakamlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin
sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
Süleyman SOYLU

Yorum Ekle