ÜÇ AYLAR NEDİR?

● Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif aylarıdır.
● Kirlerden ve günahlardan arındıran mübarek bir zaman dilimidir.
● Cenab-ı Hakk’ın kullarına verdiği büyük fırsat, ihsan ve ikram hediyesidir.
● Sevap cihetiyle 1’e yüz, 1’e üç yüz ve 1’e bin kazandıran ahiret meyvesidir.
● Kutsî bir pazardır, hakikat ve ibadet fuarıdır, hayat ve ömür bereketidir.
RECEB-İ ŞERİF NEDİR?
● “Eşhûr-u Hurum” (Haram aylar)’dan olan “Şehrullah” (Allah’ın ayı)’dır.
● Receb; “azamet, ta’zim ve heybet” demektir. Şerif; “şerefli” demektir.
● Receb; cennette bir nehir ismidir. “Üç aylar”ın birincisidir. “Kameri aylar”ın yedincisidir.
● Receb’in “Ra”sı rahmettir. “Cim”i cömettir. “Be”si iyilik (birr)’tir.
● Receb; “hazırlık”tır. Yani Şaban-ı Şerif’e hazırlanma fırsatı demektir.
● Receb’e; “ferd” denilmiştir. Çünkü haram ayları 3’ü peş peşedir. Receb ise tek’tir.
● Bu ayda; “ihlas, fatiha, tevhid ve salavat” okunması ve çokça tevbe edilmesi tavsiye edilmiştir.
● Bu ay; “ziraat ekimi”dir. “Yaprak açma zamanı”dır. “Temel atma merasimi”dir.
● Bu ay hakkında en mühim dersi veren Kur’an’ın Bakara suresinin 217. ayetidir.
● Bu ay; hayrın, hasenatın, bereketin ve faziletin başlangıcı ve anahtarı hükmündedir.
● Bu ay; “rüzgâr”a benzetilmiştir. Rahmetin esintilerini güzelce gönüllere taşıyandır.
● Bu ayda; iki mühim mana yüklü gece (Reğâib ve Mi’raç) bulunmaktadır.
REĞAİB GECESİ NEDİR?
● Reğaib; “hediye, atiyye, bol ihsan, çok rağbet edilen ve istenilen şey” demektir.
● Reğaib kandili; Receb ayının ilk Cuma gecesi olup; kandillerin birincisidir.
● “Amellerin Allah’a en sevimlisi az olup devamlı olanıdır” hadisini anlama gecesidir.
● Allah’ı razı edecek, iyilik ve teşekkür, saygı ve şükür edilecek bir gecedir.
● Mağfiret kapılarının açıldığı, büyük tecelliyatların vuku bulduğu bir gecedir.
● Efendimizin (s.a.v.) müjdesiyle “duaların kabul edildiği 5 gece”den biridir.
Mİ’RAÇ GECESİ NEDİR?
● Recep ayının 2. kandil gecesi olup, 27. gecesinde ihya edilmektedir.
● İsra (gece yürüyüşü) ve mi’raç (göklere yükseliş) mu’cizesi gecesidir bu gece!
● Peygamberimizin (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan alınıp, Mescid-i Aksâ’ya götürülmesidir.
● Peygamberimizin (s.a.v.) adeta manevi bir asansör ile göklere çıkarılmasıdır.
● Peygamberimizin (s.a.v.) semanın kanatlarında “peygamber kardeşleri”yle buluşturulmasıdır.
● Peygamberimize (s.a.v.) “cennetü’l Me’va gövdesi sidre-i Münteha”nın açıldığı gecedir.
● Bu gece; seven ile sevilenin birbiriyle buluştuğu “vuslat anı” gecesidir.
● Bu gece; muhabbet, marifet ve saadetle fezanın füzesiz fethedildiği gecedir.
● Bu gece; Cenab-ı Hakk’ın Peygamberimize (s.a.v.) “risalet mu’cizesi”ni ikram ettiği gecedir.
● Bu gece; beş vakit namazın ve Bakara suresinin son iki ayetinin hediye edildiği gecedir.
ŞABAN-I ŞERİF NEDİR?

● Şaban-ı Şerif; Kameri aylarının sekizincisidir. “Şuhur-u selase”nin (üç aylar) ikincisidir.
● İnsana izzet ve şeref kazandıran “salih ameller”in yapıldığı mübarek bir zaman dilimidir.
● Bu ayın on beşinci gecesi “Berat Gecesi”dir. Mü’minlerin faziletli gecesidir.
● Rasûlüllah’ın (s.a.v.) “Ben de oruçlu iken amelimin Allah’a yükselmesini isterim” buyurduğu
aydır.
● İlahi feyiz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği; ibadet, itaat ve inkıyadın yaşandığı aydır.
● Peygamberimizin (sav) “Şaban benim ayımdır”, “Şaban günahları temizleyendir” buyurduğu
aydır.
● Şaban-ı Şerif ayında Kur’an’ın Ahzab suresinin 56. ayeti nazil olmuştur.
● Bu ayda “Ya Latif”, “Ya Rezzak”, “Ya Aziz” esmalarının çekilmesi tavsiye edilmiştir.
BERAT GECESİ NEDİR?
● “Şuhur-u selase”nin (üç aylar) 2. olan Şaban-ı Şerif’in 15. gecesidir.
● Berat; “Berâet”in kısa şeklidir. “Borçtan, isnad edilen suçtan kurtuluş”tur.
● Bu geceye “senet gecesi” ve “rahmet gecesi” de denilmektedir.
● Bu gecede Kur’an; “Levh-i Mahfuz”dan dünya göğüne toptan “inzal” olmuştur.
● Bu gece; “Allah tarafından çıkan bir emirle her hikmetli işin ayrıldığı” gecedir.
● Bu gece kulun her hayırlı dua ve niyazın Allah tarafından kabul gördüğü bir gecedir.
● Bu gece; ibadet, hayır, hasenat ve iyilik yapanların “cennetle müjdelendikleri” bir gecedir.
● Bu gece; “kinci, müşrik, kibirli, ebeveynine asî, bilinçli günahkârın “af” dışı kaldığı gecedir.
RAMAZAN-I ŞERİF NEDİR?
● “Şuhur-u selase”nin (üç aylar) sonuncusu, Kamerî ayların dokuzuncusudur.
● “Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan”ın nazil olduğu “oruç ibadetli” muhteşem bir aydır.
● İçinde “seksen sena bir ömür semeratını” kazandıran “Leyle-i Kadr”i olan bir aydır.
● Verimli bir zemindir, büyük bereketli ibadet meyveleri çok olan faziletli bir zaman dilimidir.
● “Ahiret ticareti”nin sergisidir, kurulmuş bir pazarıdır. Manevî ziyafet sofrasıdır.
● Sevenin sevdiğine kavuşma sevincinin “doruk noktası”nın yaşandığı özel ve güzel bir
mevsimdir.
● “Rahmetiyle” ruhları ferahlatan, “mağfiretiyle” günahlardan arındıran, “cehennemden”
kurtaran muhteşem bir aydır.
● “Hayır muslukları”nı açtırandır, gafilleri uyandırandır, “ibadetin meyveleri”ni tattırandır.
● “Cennetin kapılarını ardına kadar açtıran”dır, “cehennemin kapılarını tamamen
kapattıran”dır.
● Allah’ın mü’min kullarına “keşke senenin tamamı Ramazan-ı Şerif olsaydı” dedirttirendir.
● İnsanların içini dışını nurlandırandır, gönüllerini huzurlandırdandır, şahsiyetlerini
onurlandırandır.
● Sahuruyla, iftarıyla, orucuyla, teravihiyle ve mukabelesiyle imanları tazeleyendir.
● “Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi”ni Ümmet-i Muhammed’e (sav) hediye edendir.
● Yardımlaştıran ve dayanıştıran, tefekkür ve muhasebe ettiren, tevbe ve istiğfar yaptırandır.
● Sabrın ve nefse hâkimiyetin kemaline, muhabbetin cemaline kavuşturandır.
● Egoistliği ve bencilliği yıkandır. İnsanı diğergamlaştırandır, başkalaştırandır.
● “Yeryüzünü yıkayan yağmur” gibi, iman ehlinin günahla kirlenen kalplerini temizleyendir.
● “Kızgın yerde yürümek” gibi, açlık ve susuzluk hararetiyle günahları topyekûn yakandır.

● Peygamberimizin (sav) “Ümmetimin Ayı” iltifatıyla mü’minleri coşturan bir aydır.
KADİR GECESİ NEDİR?
● Adını Kur’an’ın 97. suresi olan “Kadir sûresi”nden alan bir yılın “en özel” gecesidir.
● “Seksen üç senelik bir sevabı” bağrında barındıran “bin aydan daha hayırlı bir gece”dir.
● Mü’mini Adem gibi adam, Halil gibi dost, Habib gibi sevgili yapan muhterem bir gecedir.
● Kadirli, kıymetli bir KİTAB’ın, kadirli, kıymetli bir MELEĞİN eliyle, kadirli, kıymetli bir ÜMMETE
indiği gecedir.
● “Ayların sultanı Ramazan-ı Şerif”in içinde “Gecelerin Sultanı Kadir” unvanını alan bir gecedir.
● Cehaletin kapanış, ilmin yayılış, şirkin ve küfrün bitiş, adaletin doğuş haberinin müjde
gecesidir.
● “El, dil ve hal ile, kendine, ailesine ve insanlara zarar vermeme” sözünün verildiği bir gecedir.
● Kadir; “hüküm, kaza, takdir, şeref, azamet ve tazyik” anlamlarına gelen bir gecedir.
● “Faziletine inanarak, mükâfatını Allah’tan umarak ihya edilince, günahların affına vesile” bir
gecedir.
● “Allah’ım, muhakkak sen affedicisin, affı seversin, beni affet” deme fırsatını sunan bir gecedir.
ÜÇ AYLAR’DA NELER YAPILMALIDIR?
1. “Üç aylar” boyunca “Kur’an, Siyer-i Nebî” ve “Seçme Hadisler” kitapları ciddiyetle
okunmalıdır.
2. Farz, vacip, sünnet, mendup, müstehap ibadetler ve “salih ameller” bihakkın yapılmalıdır.
3. Haram, günah, mekruh, yasak, çirkin, kötü, bütün hal ve davranışlar derhal terk edilmelidir.
4. İhtiyaç sahipleri ile imkân sahiplerinin buluşmalarına güzel zeminler hazırlanmalıdır.
5. Kendimize, annemize, babamıza, mü’minlere ve bütün insanlara bol bol DUA edilmelidir.
6. “İyi insan, iyi vatandaş, iyi mü’min” olabilmek için “üç aylar” çok iyi değerlendirilmelidir.
7. Show’dan, gösterişten, kibirden, kinden, bencillikten şiddetle kaçınılmalıdır.
8. İnfak, îsar, vefa, feda, diğergam ehli olmak için sadece “Rıza-i Barî” gözetilmelidir.
9. Gecesi ve gündüzüyle “altın-elmas-yakut” ayarındaki “üç aylar” bütünüyle
değerlendirilmelidir.
10. Ahirette kurtaracak eserler (ameller) olmadıkça dünyada bırakacağımız eserlere (amellere)
asla kıymet verilmemelidir, gerçeği ışığında “Üç aylar” çok iyi ve dolu dolu
değerlendirilmelidir.
11. Bu “üç aylar” mevsiminde sadece Allah rızası için ve “insanı insan eden, belki de sultan eden
hakiki imanı elde etmek için” bütün ruh-u can ile çalışılmalıdır, çalışılmalıdır, çalışılmalıdır.
● ● ●

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle