TEKZİP

T.C

TAŞOVA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Say   : 32580050.750/                                          09/10/2013                                                                    

Konu  : Tekzip

 

 

YENİ TAŞOVA GAZETESİ SORUMLU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

        İlçemizde yayın yapan Yeni Taşova Gazetesi ve aynı gazeteye bağlı www.tasova.gn.tr haber sitesinde yayınlanan 28/08/2013 tarihli “AĞAÇLARIN KESİLMESİNE VATANDAŞTAN TEPKİ” başlıklı yazı ve 03/10/2013 tarihli “BU DEVİRDE OLACAK İŞ DEĞİL KAVALOLUĞU KÖYÜ ÖĞRENCİLERİ 18 GÜNDÜR EĞİTİME BAŞLAYAMADI”  başlıklı Ahmet Günaydın imzalı haber yazılarıyla kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle kurumumuzun töhmet altında bırakıldığı ve haksız yere itham edildiği görülmüştür. 

      Sözkonusu haberlerle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı ve bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur. Açıklama yazımızın gazetenizin ve gazeteye bağlı ilgili web sitesinin aynı sayfalarında yayınlamak suretiyle bahse konu haberlerin tekzip edilmesi ile cevap hakkımızın kullanılmasının sağlanmasını rica ederim.

 

                                                        Ali Rıza ATASOY

                                                     İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

 

EK- : Açıklama Metni

 

 

TAŞOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

 

1)      28/08/2013 tarihli “AĞAÇLARIN KESİLMESİNE VATANDAŞTAN TEPKİ” başlıklı haberle ilgili olarak;

       İlçemiz Yeşilırmak İlkokulu bahçesindeki çam ağaçlarının idare müddetlerini doldurmaları nedeniyle yakın çevredeki evler ve okul bahçesinde çocuklar için hayati tehlike oluşturma riski taşıdıkları yönünde vatandaş ve veli talepleri de dikkate alınarak İlçemiz Orman İşletme Şefliğine konuyla ilgili görüş sorulmuş, ilgili kurumun cevabi yazısı ve eki İnceleme Raporunda “Tespit edilen ağaçların idari müddetlerini doldurdukları, ekonomik ömürlerini tamamladıkları, ekonomik olarak hiçbir yararı bulunmadığı”  belirtilerek söz konusu ağaçların kesilmesinde sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiş, bunun üzerine tespit edilen ağaçlar usulüne uygun olarak kestirilmiştir. Zaten Bakanlığımızın başlatmış olduğu “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında anılan okul bahçesinde düzenleme çalışmaları devam etmekte olup, ayrıca ilerleyen günlerde yeniden ağaçlandırma çalışması da yapılacaktır. Ağaçların kesilmesi işlemi haber konusu yapılmadan önce Müdürlüğümüzden herhangi bir bilgi istenilmemiştir.

2)      03/10/2013 tarihli “BU DEVİRDE OLACAK İŞ DEĞİL KAVALOLUĞU KÖYÜ ÖĞRENCİLERİ 18 GÜNDÜR EĞİTİME BAŞLAYAMADI”  başlıklı haberle ilgili olarak;

      Her yıl olduğu gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılı taşımalı ve yatılı öğrenci yerleştirmesini planlamak üzere toplanan İlçemiz Taşımalı Öğrenci Yerleştirme Komisyonunun 28/02/2013 tarihli kararına istinaden İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığının inceleme raporunda getirilen görüş doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esasların 16/b. maddesinde belirtilen “Kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığı Bakanlıkça veya Valilikçe mahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi” ilkesi kapsamında İlçemize bağlı diğer bazı yerleşim yerlerinde olduğu gibi Kavaloluğu Köyü ilkokulunun da kapatılarak mevcut öğrencilerin Merkez Özkanağış İlkokuluna nakil ve kayıtlarının yapılması ile Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunda barındırılmaları Valilik Makamının ilgili onay ile uygun görülmüştür.

       Dolayısıyla Kavaloluğu Köyü İlkokulu 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle kapatılarak kayıtlı bulunan öğrencilerin Merkez Özkanağış İlkokuluna nakilleri yapıldığından sözkonusu öğrencilerin ilçemiz merkezinde eğitim öğretime devam etmeleri sağlanmıştır. İdarece yapılan bu işlemlerle ilgili olarak Köy Muhtarlığı başta olmak üzere öğrenci velileri zamanında bilgilendirilmiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilgili Şube Müdürü tarafından Kavaloluğu köyünde öğrenci velileriyle toplantı yapılmak suretiyle gerekli ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

      Durum böyleyken yapılan haberde zaten eğitim öğretime kapalı olan okul, eğitim öğretime açıkmış gibi gösterilmiş ve okul açık olduğu halde öğretmen de verilmediği ifade edilmek suretiyle okulda eğitim öğretime başlanılamadığı vurgulanarak kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir. Oysa anılan köyde ikamet eden ilkokul öğrencilerinin ilçemiz merkezinde eğitim öğretimlerini sürdürmeleri için idarece her türlü tedbirler alınmış işlemler zamanında yürütülmüştür. Haberin yayınlanış biçimiyle kamuoyu ve öğrenci velileri yanlış bilgilendirilmiş, kurumumuz haksız yere töhmet altında bırakılmış ve asılsız bir şekilde itham edilmiştir. Haber yapılmadan önce ilgili yayın organı tarafından konuyla ilgili olarak Müdürlüğümüzden herhangi bir bilgi istenilmemiştir.

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09/10/2013

 

Ali Rıza ATASOY

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü     

 

 

 

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.