TAŞOVA İÇİN BİR PROJE ÖNERİSİ

TAŞOVA İÇİN BİR PROJE ÖNERİSİ
Ömer CELEP
Taşova’mız için hemen her fırsatta bir takım projeler, bir takım kalkınma yol ve yöntemleri, istihdamı artırıcı çareler tartışırız. Bunlar elbette güzel şeylerdir. Projelerin tartışılması o bölgenin kalkınıp gelişmesi için kafa yoruluyor anlamı taşır ki bunu biz son derece önemsiyoruz. Zaten bütün şikayetlerimiz de projelerin tartışılamıyor olması noktasınadır.
Taşova gen. Tr. Sitesinde Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğümüzün bu yıl açmayı düşündüğü kurslar olduğunu öğrendik. Memnuniyetle ve ilgiyle okuduk. Kursların açılması elbette talebe bağlıdır, talep olmalıdır.
Ancak biz dikkatleri başka bir noktaya çekmek istiyoruz. Bilindiği gibi Taşova’mız Amasya’mızın en çok ve en geniş orman alanına sahip. Ormanın bu kadar bol geniş ve çeşit barındırdığı bir coğrafyada “zenginlik var” demektir ama biz belki de bu zenginliğin farkında değiliz.
Sahip olduğumuz bu kadar geniş bir orman alanını en iyi bilen ve bu alanı en çok dolaşan adeta bu alanla içi içe yaşayan bir dinamiğimiz var. Çobanlarımız… Çobanlarımız orman içinde ne kadar ve nerede ne çeşit ağaç varsa onları neredeyse tek tek tanıyan dinamiklerimizdir.
Şimdi biz diyoruz ki; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüzle iş birliği yapmak suretiyle orman arazilerimizi en iyi tanıyan çobanlarımıza ağaçlara meyve aşılamayı öğreten bir kurs açsa. Hangi meyvenin hangi ağaçlara aşılanacağını, aşı mevsimi gibi teknik bilgilerle donatsa ve ormanlarımızda yer alan bütün yabani ağaçlar aşılanıp meyveli hale getirilse Taşova’mız ve köylerimiz için bir kazanç kapısı ve ya bir gelir kaynağı olmaz mı? Biz “olur” diye düşünüyoruz.
Bu teklifin bir takım teknik tarafının varlığını kabul ediyoruz, hatta yapılan aşıların korunması yaşatılması v.s. gibi bir takım problemlerin var olacağını da biliyoruz ama hiçbir hizmet risksiz ve bedelsiz olmaz. Bu projenin de çok büyük maliyetler getirecek bir boyutu olacağını sanmıyoruz.
Önemli olan ortaya atılan bir fikrin sahiplenilip sahiplenilmediğidir. Elinde yaptırım gücü olanlar, yetki olanlar gereğini yapmalıdır diye düşünüyoruz.
Aşılandırmayı teşvik için küçükte olsa verilecek pirim çekici bir güç olacağını tahmin ediyoruz.
Konu ile ilgili bilgi sahibi olan gerek “mektepli” gerek “alaylı” ne kadar bilgi ve birikim sahibi insan varsa, hepsinden bir şekilde yararlanılması hem işi kolaylaştıracak ve hem de katılımı artıracaktır.
Bütün dünyanın doğal besinlere olan teveccühü göz önüne alınırsa bu proje, sahiplenildiği takdirde hedefini kesinlikle bulacaktır ve beklenilen netice bir-kaç yıl içinde alınacaktır.
Evet, kimilerimiz bu tür projeye biliyorum “hayal” diyecekler, “ütopya” diyecekler, desinler.
Bilinmelidir ki bu gün kullandığımız ne varsa, bunların tamamı bir zamanlar kurulan hayallerin ürünleridir. Hayal kuramayan, hedef bulamaz. Hayal kuramayan proje üretemez.
Görelim bakalım, kimler sahiplenip kimler değer verecek bu teklife?
İlgi duyanlar takip etsinler.
Fikir bizden çıkmış olsa bile onu hayata geçiren ve başaran onunla şeref duyabilir.
Hayırlısı bakalım.

Yorum Ekle