TASAVVUF NEDİR?

Tasavvuf ; ruhi ve vicdani bir duyuştur.
Tasavvuf ; tahkik-i iman ile “içe dönük” okuyuştur.
Tasavvuf ; kur’an ve sünnet çizgisinde halk ile Hakk’a yöneliştir.
Tasavvuf ; mana aleminde barınmadır ,kalbi ve ruhi hastalıklardan arınmadır.
Tasavvuf ; düşünmektir ,söz dinlemektir, hikmetli yaşamaktır ,kalb-i selim sahibi olmak için çalışmaktır
***
Tasavvuf ; nefsi terbiye etme ve ahlakı güzelleştirme meşguliyetidir.
Tasavvuf ; “az ye ,az konuş ve az uyu” prensibini hayata geçirmektir.
Tasavvuf ; gaflet ve dalalet ,şehvet ve şeddat tuzaklarına düşmemek için gayret etmektir.
Tasavvuf ; bilinmemeyi ihtiyar etmektir, hayırsızı ve faydasızı terk etmektir, ruhu bahtiyar etmektir.
Tasavvuf ; “ele, dile, bele, gönüle, ahvale” sahip çıkmaktır .Emeli değil ameli ihmal etmemektir.
Tasavvuf ; kadere sabırdır ,haktan gelene rızadır, imtihanı kazanma ve isyan etmeme çabasıdır.
Tasavvuf ; ebedi saadete ermek için Cenab-ı Hakkın tecellilerini temaşadır, aşkı yaşamadır.
***
Tasavvuf ; iyiyi ,güzeli ,doğruyu, sevgiyi paylaşmaktır ,kardeşliği, dostluğu yaymaktır.
Tasavvuf ; “la” demesini bilmektir, “illa” ile sevilmektir. “Hu, illa hu” yolunda yürümektir.
Tasavvuf ; tövbe, tevekkül ve kanaatkarlıkla “Sahib-i Hakiki” ye boyun bükmektir.
Tasavvuf ; zikir, fikir, şükür iştiyakıyla zühd ve takvaya meyletmektir.
Tasavvuf ; nefsi muhasebe ve murakabeye tabi tutmaktır. Nefsin istek ve heveslerini unutmaktır.
Tasavvuf ; ilim irfan zirvelerine tırmanmaktır, iman ve inanç merdiveniyle yükselmektir.
Tasavvuf ; aczi ve fakrı fark etmektir, gönü l evinden nefsi tard etmektir.
Tasavvuf ; çileye talip olmaktır, zahmetin rahmet iksiri ile dolmaktır, “hiç” olmaktır.
Tasavvuf ; “kainat kitabı” nın dersleriyle var olmaktır, cana canana yar olmaktır.
***
Tasavvuf ; “ilme’l-yakin”, “ayne’l-yakin” ve “hakka’l-yakin” “seyr-ü süluk” una girmektir.
Tasavvuf ; hakikatin talibi, “seyr-ü süluk”un saliki olmaktır. Safvetle ahde vefayı göstermektir.

Tasavvuf ; hakkı tutup kaldırmaktır, batıldan kurtulmaktır. Hakkın bahçesinde aradığını bulmaktır.
Tasavvuf ; ŞERİATI yaşamak, TARİKATI anlamak, HAKİKATLE donanmak, MARİFETE varmaktır.
Tasavvuf ; tefekkür ufkuyla, tezekkür iştiyakıyla ve taakkul iklimiyle aydınlanmaktır.
Tasavvuf ; “evvel Allah, ,ahir Allah, zahir Allah, batın Allah” diyerek huzur bulmaktır.
Tasavvuf ; kalbi “selim” yapan her şeyi almaktır, ruhu “zelil” yapan her şeyi atmaktır.
Tasavvuf ; kula yakışır ibadet, itaat , inkıyat ve teslimiyetin hakkını vermektir.
***
Tasavvuf ; sonsuzluk kervanına katılmaktır. Şekilden ,gösterişten , desinlerden kaçınmaktır.
Tasavvuf ; “ben bana ait değilim, bana ait olduğunu sandıklarımda bana ait değil” i anlamaktır.
Tasavvuf ; “insan mü’min olma” yolunda mücadele vermektir ve mücahede etmektir.
Tasavvuf ; “kendini hiçlik ile Rabbini varlık ile bilme” yolculuğuna aşkla şevkle çıkmaktır.
Tasavvuf ; insanı insan etme sanatıdır. Derinliğine arınma ve terbiye olma disiplinidir.
Tasavvuf ; “kal” den ziyade “hal” işidir. Güzel insan olma gayretidir.
Tasavvuf ; “ MUHABBETULLAH” ile dirilmektir. “MAHAFETULLAH” ile olgunlaşmaktır.
Tasavvuf ; İslamın özünü kulun iç aleminde yaşanır hale getiren manevi faaliyet alanıdır.
Tasavvuf ; kulun kendini kabuktan öze, bedenden kalbe, maddeden manaya döndürme çabasıdır.
Tasavvuf ; “ SÜNNET-İ SENİYYE” ye ittiba etmektir. Bid’at ve hurafelerden kaçınmaktır.
Tasavvuf ; “EDEP, İLLA EDEP” aşkıyla, vecdiyle ve muhabbetiyle yanmaktır, uyanmaktır.
***
Tasavvuf ; aşığın maşukunu araması ve maşukundan başkası ile mutlu olamayacağını anlamasıdır.
Tasavvuf ; kulun “kendini ve Rabbini bilmesi” için bir ney gibi inlemesidir.
Tasavvuf ; ruhları eğitime tabi tutma mektebidir, gönülleri terbiye etme ocağıdır.
Tasavvuf ; talihliliktir, aşka meftun olmaktır, sevmektir, aklı kullanmaktır.
Tasavvuf ; vefa insanı olmaktır. Vasıfları kemale ulaştırmaktır.
Tasavvuf ; “ İNSAN OLMAK” tır.

03/05/2020 Ahmet YÜTER

Yorum Ekle