Amasya İtimat

SERALARDA GÜNEŞ KADINLAR İÇİN DOĞACAK

      Taşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ve Taşova Ziraat Odası ortaklığında sürdürülen projede teorik eğitimlerin tamamlanması ile Ziraat Odası uygulama bahçesinde kurulan 500m² lik uygulama serasında pratik eğitimlere başlanacak.

      Proje ile ilgili açıklama yapan Proje Genel Koordinatörü Mehmet AÇAN projenin genel hedeflerini, faaliyetlerini kısaca şöyle özetledi;

     Projedeki genel hedefimiz sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ilkeleri doğrultusunda, doğal kaynak değerlerinin koruma–kullanma ilkesi çerçevesinde yörenin yaşam kalitesinin artırılmasına ve sosyo-ekonomik kalkınmaya hizmet edecek şekilde değerlendirilmesidir. Amasya ilinin Yeşilırmak etkisindeki sulu tarım alanlarında bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu alanlardan Amasya merkez ilçe,Suluova,Taşova ilçeleri meyveciliğin yanında önemli sebze üretim alanlarıdır. Amasya İli ve Karadeniz bölgesi  nüfusunun taze sebze ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı bu alanlarda örtüaltı sebze yetiştiriciliğine bir yönelim vardır. Bu yönelimin doğru şekilde yönlendirilmesine, verim, kalite ve güvenli gıda ile çevre konularında üreticilerin eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım kesiminde alışkanlıkların, geleneksel üretim tekniklerinin terk edilmesi; yeniliklerin uygulanması çoğu zaman kolay olmamaktadır. Genellikle öncü/lider çiftçilerin yaptıkları izlenir daha sonra kendileri uygulamaya koyar. Bu nedenle Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde, kurulacak örnek bir sera tesisinde uygulanacak yöntemler ve kullanılacak teknolojiler, yetiştirme teknikleri ve verilecek eğitim ile diğer çiftçilere rehberlik görevi üstlenecek olan sertifikalı, profesyonel, 25 adet lider kadın çiftçi yetiştirilecektir.

     Genel Proje Faaliyetleri: Bölgenin sosyal ve ekonomik yapısı gereği, kadın nüfusun büyük çoğunluğu eğitimsiz ve üretken durumda değildir. Bununla birlikte örtüaltı yetiştiricilik kadın emeğinin yoğun olarak kullanıldığı bir faaliyet alanıdır. Verilecek pratik ve teorik eğitimlerle, işsiz kadın emeğine nitelik kazandırılarak kalifiye elaman haline getirilecek ve böylece istihdam sağlayacaktır.  Bu durum, kadının sosyal statüsünün iyileşmesini, diğer ailelere örnek oluşturulmasını ve sermaye birikimi olanların kendi işletmelerini kurmalarını sağlayacaktır.

     Bütün kırsal kesimlerde olduğu gibi bölgede de geleneksel üretim yöntemleri ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Üreticilerin uzun yıllar boyunca uyguladıkları yöntemlerden vazgeçmeleri ve yeni teknik ve yöntemleri benimseyip uygulamaları kolay olmamaktadır. Üreticilerin yeni yöntemleri benimsemeleri ancak başarılı örneklere şahit olmasıyla mümkün olmaktadır. Başarılı örnekleri ise ya kurum ve kuruluşlar ya da önder çiftçilerin uygulamalarıyla gelişebilmektedir. Modern seracılık uygulamaları konusunda eğitilecek faydalanıcı kadınlar, bilgi ve birikimlerinin artırılması yoluyla işletme kapasiteleri de artırmış olacaktır. İşletme kapasiteleri, dolayısıyla üretim ve karlılık oranı artırılan bu faydalanıcılar, diğer üreticilere örnek teşkil edeceklerdir.

                                         CHA-TAŞOVA GAZETESİ

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.