ÖRNEK İŞ İNSANI KİMDİR?

Örnek iş insanı ;
● İşini seven ve başladığı işi bitirmekten hoşlanandır.
● Problem üreten değil, problemi sistemli bir şekilde çözendir.
● Yeniliği ve gelişimi önemseyendir, kendini yenileyen ve geliştirendir.
● İşini daima zamanında yapandır, asla ertelemeyendir.
● Çalışanların duygularını ve davranışlarını anlamaya çalışandır.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Her zaman “yeni açılımlar” ve “yeni arayışlar” içinde olandır.
● Çevresindekilerle lüzumsuz ve anlamsız tartışmayandır.
● Başkalarının fikirlerine saygı duyandır, değer verendir.
● Daima ilerisi için tahmin yapabilendir, yeni projeler üretebilendir.
● Başkalarının ihtiyaç ve isteklerine karşı duyarlı davranabilendir.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Planlı, programlı iş yapmayı, “başarının anahtarı” olarak görendir.
● Tecrübe ve deneyimleri önemseyendir, onları örnek alandır.
● Kendini ve insanları büyük bir dikkatle dinleyendir.
● Ortak akılla işbirliği içinde hareket etmeye özen gösterendir.
● Alternatif çözüm yolları bulandır, mantıklı metodları kullanandır.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Proje çeşitliliğinden korkmayandır, çok renklilikten hoşlanandır.
● Duygularını, hislerini akıl ve mantık süzgecinden geçirendir.
● Olabilecek tepkileri önceden tahmin edebilendir.
● Tutarlılık içinde kendine güvenendir, kültürlü ve neşeli olandır.

● Evini, işini, mes’uliyeti altındakilerini asla ihmal etmeyendir.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Konuşmayı değil iş yapmayı sevendir, işini yetiştirmek için evendir.
● Çekingen değil girişkendir, alıngan değil anlayışlıdır.
● Düzensizliği ve dağınıklığı sevmeyendir. Çevresine “ilham” verendir.
● Umursuz ve duyarsız olmayandır, şuursuz davranmayandır.
● İçe dönük, dışa açık “denge unsuru” olabilendir.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Her şeye rağmen “karamsar” olmayandır, “iyimser” olandır.
● İnsanlarla çok çabuk diyalog kurabilen ve çok çabuk kaynaşabilendir.
● Hoşgörülü, azimli, sabırlı, kararlı, ince düşünceli ve konuşkan olandır.
● Kendine güvenendir, heyecan ve hayal gücü yüksek olandır.
● İnsanları yönlendirmeyi ve onlara faydalı olmayı önemseyendir.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Merhamet ve şefkatte samimi, ahlaklı ve adaletli olandır.
● Hayattan kopuk olmayandır, sevmesini ve sevilmesini bilendir.
● Kibirlenmeyendir, bencil davranmayandır, arkada “hoş sada” bırakandır.
● Sade yaşayandır, şımarmayandır, haddini bilendir.
● Cesareti, metaneti yüksek olandır. Detayları çok iyi okuyandır.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Yersiz ve lüzumsuz inat etmeyen ve kuşkucu olmayandır.
● Gürültü ve kargaşa çıkarmayandır, tembelliğe fırsat vermeyendir.
● Kin tutmayandır, lüzumsuz öfkelenmeyendir, sakin olandır.
● Tüketimi dengeleyendir, üretimi önceleyendir.

● Çalışanlarına karşı “empatik” ve “sempatik” davranabilendir.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Popülerliğe ve şovmenliğe heveslenmeyendir.
● Uyumlu, olumlu, verimli, netice alımlı olandır.
● “İrade terbiyesi” güçlü, sosyal, öz verici ve öz yetenekli olandır.
● Tekrara düşmeyendir, yerinde konuşan, yerinde susandır.
● İmrendirici becerileri olandır, “hayat dolu” yaşayabilendir.
●●●
Örnek iş insanı ;

● Güç işleri yapmaya gözü olandır, gözlemi güçlü olandır.
● Okuyandır, araştırandır, ufku geniş olandır, aklını kullanandır.
● Gerçeklerin “işlerin aynası” olduğunu unutmayandır.
● Farklı dünya görüşüne sahip insanlara karşı saygılı olandır.
● Çok mühim kararları ihtiyat ve tedbirle olandır.
●●●

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle