ÖRNEK İNSAN KİMDİR?

Örnek insan;
 Öğretici, eğitici ve yönlendirici danışmandır.
 Yol gösterici vizyonuyla etkin bir iletişimcidir.
 Ölçülü ve tesirli konuşandır, tecrübelerini paylaşandır.
 Hal ve beden dilini çok iyi ve doğru kullanandır.
 “Sorunlar çıkaran” değil, “çözümler üreten”dir.
 İyi niyetli olandır, güven verendir, güvenilendir.
 “Rencidesiz dinleyici” olandır. “Empati” yapabilendir.
 Yazılı ve sözlü “müsbet ifade gücü” ile gönüllere girebilendir.
 “İrade terbiyesi” ile, “hasbî oluşu” ile “örnek alınan”dır.
 Enesine ve egosuna yenik düşmeyendir, bencil olmayandır.
●●●
Örnek insan;
 “Biz-siz” değil, “hepimiz” sevdasıyla coşandır.
 Her haliyle “kendini ve mutlak var edeni bilen”dir.
 Doğru ve düzgün, güzel ve sağlam irade taşıyandır.
 Evini, eşini, işini, mes’uliyeti altındakilerini ihmal etmeyendir.
 “Doğru karar verme sorumluluğu” ile doğruya yönlendirendir.
 Yeni usuller ve metotlar bulandır. “Çıkış yolları” oluşturandır.
 Bilgi, birikim ve tecrübeleriyle insanların yolunu aydınlatandır.
 Ayrım yapmadan bütün insanlara değer verendir.
 Alan değil verendir, yıkan değil yapandır, duran değil durmayandır.
 Yüzüyle ve özüyle tebessümlü “müsbet insan” olabilendir.
●●●
Örnek insan;
 Ham kalmayan; pişen, yanan, uyanan ve uyandırandır.
 Kendini ve başkalarını geliştirerek tamamlayandır.
 Aklını kullanan, ahlak ve adaletiyle “insanlık kimliği” taşıyandır.
 Ufku geniş, doğurgan ve toparlayıcı, insanlara değer verendir.
 Mütevazî, kinden ve kibirden uzak, marifet ehli olandır.
 “Evrensel hassasiyetleri” ile hassas ve hoşgörülü davranandır.
 Arabulucu, uzlaştırıcı, vicdan sahibi, asaletli bir hakemdir.
 “Varlığın perde arkası”nı gören, “hiç”liğe yelken açabilendir.
 “Gönül gücü”ne dayalı sarsılmaz sevgi bağı kurabilendir.
 Uyumlu ve yumuşak huylu oluşuyla insanlarla iyi geçinendir.
●●●
Örnek insan;
 “Bilinme” zaafı olmayandır, diliyle değil haliyle konuşandır.
 Akla ve bilime önem veren irfan sahibi arif bir ruh-u candır.
 “Çare” ve “ümit” olandır, “çaresizliği” ve “ümitsizliği” unutturandır.
 Yenilikçi, yapılmayanı yapan, anlayışlı ve anlaşılır olandır.
 Hayatını değerlerinin ve inançlarının ışığında programlı yaşayandır.
 “Bir öyle, bir böyle” olmayan, “rengi, dengesi, hali net” olandır.
 İnsanların hayatında farklılık ve farkındalık oluşturandır.
 “İç uyum ve dış uyum dengesi”ni aleminde kurabilendir.
 Danışarak danışılan olabilendir, dağları aşabilendir.
 Kendisine “ahlâki abide” ve “insanî zirve” dedirtebilendir.
●●●

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle