Amasya İtimat

OKUMAK NEDİR?

Okumak : İnsanı iyi  ve güzel yetiştirmenin, medeniyeti iyi  ve güzel inşa etmenin olmazsa olmazıdır.

Okumak : Kur’an’ın ilk emri “OKU” nun  hakkıyla yerine getirilmesi mutlak olan en mühim vazifedir.

Okumak : “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(Zümer:9)ya kulak verip, bilmeyi çok iyi bellemektir.

Okumak : “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz”(Beyhaki;11,254)e ittiba edip  yenilmemek için  yenilenmektir.

Okumak : Ahlaklı, edepli, erdemli yaşamayı bilmektir. İlkeli, şahsiyetli ve şerefli bir duruşu ortaya koymaktır.

Okumak : Kainatı, hayatı, insanı ve bütün varlıkları keşfetme azmi ve gayreti  içinde bulunmaktır.

Okumak : Önce “tevessüle” tutunmaktır, sonra “tevekküle” teşebbüs edip Yaradan’a sığınmaktır.

Okumak : İlmin ve irfanın, kültür, edebiyat ve düşüncenin ışığı istikametinde aydınlanmaktır.

Okumak : Üretemeyen “kitap kurdu” olarak kalmak değil, üreten “ kitap arısı” olarak  var olmaktır.

Okumak : “ OLMAK” tır. Kalitelenmektir. Ufuklanmaktır. Marifetle  aşkı tadıp “kalb-i selim”e ermektir

Okumak : Kendini, Rabbini, haddini, hududunu, hukukunu, huzurunu bilmektir. Bildiği ile amel etmektir.

Okumak : Kırmamaktır, yormamaktır, lüzumsuz sormamaktır, savurmamaktır ve savurulmamaktır.

Okumak : “İki günü birbirine eşit olmamak” tır. Yerinde saymamaktır. Zarara, ziyana uğramamaktır.

Okumak : “Boş kaldıkça hemen(başka) işe giriş(mek), yorul(mak) ve yalnız Rabbine yönel(mek) tir.(İnşirah: 7-8)

Okumak : “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin”(Buhari; ilim,12)i yaşamaktır.

Okumak : Boş, beyhude oynamamak ve oyalanmamaktır. Oyuna gelmemektir. Asla aldanmamaktır.

Okumak : Bilgili, ilgili, sevgili, saygılı, hünerli ve maharetli olmaktır.  Aydınlanarak saygınlanmaktır.

Okumak : Yol bilmektir, yola çıkmaktır, yolcu olmaktır, yolda kalmamaktır. Hedefe odaklanmaktır.

Okumak : Azimli, verimli, sabırlı, iradeli, vakarlı ve kararlı olabilme  terbiyesini almaktır. Zoru başarmaktır.

Okumak : Kendine ve başkalarına iyilik etmektir. Kendine ve başkalarına kötülük etmemektir.

Okumak : Eli, dili, gönlü, fikri, zihni, zikri güzel olup, güzel görüp, güzel düşünerek yaşamaktır.

Okumak : “Örnek bir model”, “önder bir  bilge”, “arif ve asil bir ruh” gönlüne sahip olmaktır.

Okumak : Kitapla, hitapla, anlatımla ve anlama ile her dem iç içe olmaktır ve olgunlaşmaktır.

Okumak : “Kitapları toplamak” çabası değil, “kitaptakileri toplamak” ve anlama çabası içinde olmaktır

Okumak : “Aklı bilgi iklimiyle dokumak” tır. Aklı yerinde ve zamanında kullanmayı bilmektir.

Okumak : Boş konuşmayı ve boş oturmayı önlemektir. Sözü ehlinden öğrenmektir. Söz dinlemektir.

Okumak : Altın, elmas ve yakut gibi değerlenmektir. İmrenilen ve aranılan  bir değer haline gelmektir.

Okumak : “Bilginin suyu” ile yunmaktır, arınmaktır. Hakikatlerin ışığında ışıklanarak uyanmaktır.

Okumak : Cehaletten, sefaletten, ataletten, tembellikten ve uyuşukluktan kurtulmaktır.

Okumak : “Emin, güvenilir el ve dil”, “imrenilen ve örnek gösterilen ruh ve gönül” güzelliğine ermektir

Okumak : “Kitap dolu ev” in, “çiçek dolu bahçe” nin tadını çıkarmak ve kıymetini bilmektir.

Okumak : Rahata ve rehavete kapılmamaktır. Mazerete ve  bahanelere asla tevessül etmemektir.

Okumak : “Yitik günü” ve “kayıp anı” olmaya fırsat vermemektir. Vakti hakkıyla değerlendirmektir.

Okumak : Kütüphane ortamında “bilge” ve “bilginlerle” derinden ve yerinden sohbet etmektir.

Okumak : “O kadar çok kitaplarım var ki…” diyerek övünmemektir. Mütevaziliği elden bırakmamaktır.

Okumak : Bilgisiz ,“Kör, sağır ve  dilsiz” kalmamaktır. Umutsuz, huzursuz ve karamsar yaşamamaktır.

Okumak : Aramak, araştırmak, irdelemek, incelemek, anlamak, anlaşılmak ve farklı düşünebilmektir.

Okumak : Evrensel anlayışı, empati ve sempati yeteneğini, zihni, zekayı ve hafızayı geliştirmektir.

Okumak : “Hayata tek bir pencere” den bakmamaktır. “Her şeyi ben bilirim” dememektir.

Okumak : Eğitim alanlarında okunanlarla, aile ortamında öğrenilenlerle yetinmemektir.

Okumak : Müziğin en iyisini dinlemektir. Sanatın en güzelini yapmaktır. Resmin en güzelini izlemektir

Okumak : Kağıda, kaleme, kelama aşık olmaktır. “ Mürekkep yalamak” tır. Aydınlığı aramaktır.

Okumak : “Bilgi pınarından”  içmektir. Kendine gelmektir. “  Bilgi merdiveniyle “ yükselmektir.

Okumak : Entelektüel bakış açısıyla  “iki ruh arasında aşıkane bir mülakattır.”  (Cemil Meriç)

Okumak : İğne ile kuyu kazmaktır. Emek vermektir, zahmet çekmektir ve rahmete layık olmaktır.

Okumak : Güzel konuşmayı, güzel dinlemeyi başarmaktır, güzel düşünmeyi kavramaktır.

Okumak : Özgüveni elde etmektir. Vizyonu geliştirmektir. Hayatı düzene sokmaktır. Hızlı düşünmektir.

Okumak : Uykunun kalitesini artırmaktır. Hayal gücünü kuvvetlendirmektir. Hayatı sevdirmektir.

Okumak : Akletmektir. İlmin ve irfanın ışığında yenilenmektir. Değişimi ve gelişimi  yakalayabilmektir.

Okumak : “OKUMAK, OKUMAK, OKUMAK, ÇÖZÜLSÜN HER BİR YUMAK”(O. Yazıcı)aşkına tutulmaktır.

***

HAYDİN OKUMAYA

Sevgili okurlarım; şimdi yazımın son bölümünde kendim ve istifade etmeyi düşünenler için hazırladığım, yapabildiğim ve yapılabileceğini düşündüğüm, “Örnek bir okuma programını”  nı takdim ediyorum.

Programın adı : “Oku Aydınlan Mutlu Ol! Gönüllü Olarak Okuyarak Ve Aydınlanarak Mutlu Ol!”

1 – Kur’an’ı  Kerim : Metin meal ve kısa tefsiriyle  birlikte her gün 2 sahife anlamaya çalışarak okumak. 1 yıl sonunda hatmetmiş olmak.

2 – Siyer : Önce Hz. Peygamber(S.A.V.)’in hayatını  bütün yönleriyle anlayarak okumak. 1 yıl  içinde tamamlamaya çalışmak. Sonra 3. Maddeye geçmek.

3 – Hadis-i Şerif : Her gün 3 tane hadis-i şerifi metin  meal ve kısa  açıklamasıyla birlikte anlamaya çalışarak  okumak. 1 yıl  sonunda mühim bir mesafe alabilmek.

4 – Edebiyat : Şiir, hikaye, roman, makale, nesir, hatıra vs. gibi alanlarından en çok ilginizi çekenleri  tercih ederek, “günlük ,haftalık ve aylık planlama” ile 1 yıl boyunca  anlamaya çalışarak okumak.

5 – Yukarıda ki 4 maddede geçen okumaları kafa, kalp ve ruh bütünlüğü içinde ölçülü ve sağlıklı olarak  başarıyla uygulayabilmek için ;

-Ruhu dinlendiren, gönlü tefekkür iklimine  sevk eden  müzik veya musıki eserlerinden dinlemek.

-Her gün 1 saat yürümek. Hareket yapmak. Mevsiminde yüzmek. Evine ve işine sahip çıkmak.

-Az(ölçülü) yiyerek ve az(ölçülü) uyuyarak vücut sağlığımızı, az konuşarak saygınlığımızı korumak.

-Bütün bunları yerinde ve zamanında yapabilmek için; azmetmek, sabretmek ve şükretmek.

NOT : İstikrarlı bir şekilde bu “ okuma programı” nı , kendimizi yenileme ve geliştirme düşüncesiyle her  yıl  tekrar  edebiliriz. Veya kendiniz bir “örnek okuma programı” ortaya koyarak onu uygulayabilirsiniz. Takdir sizindir aziz okuyucularım. YETER Kİ OKUYALIM,OKUDUKLARIMIZI ANLAYALIM. AMELLERİMİZİ GÜZELLEŞTİRELİM , HEP BERABER MUTLU  VE UMUTLU  OLALIM!

Yazan : Ahmet YÜTER

Yorum Ekle