OKUMA PROFİLİMİZ…

Okuma profilimizle, yapılan araştırmaları incelediğimizde önümüze olmaz böyle şey diyebileceğimiz bir tablo çıkmaktadır.


 


Okuma alışkanlığımızın çok düşük düzeylerde seyrettiğini toplumun her kesimine ısrarla anlatmamız gerekmektedir.


 


İşte ortak problemimiz okumamak.


 


Kişi ve toplum kitap okumuyorsa beynin mevcut halini tespit eden uzmanlar tespitlerini paylaşmakta asla tereddüt etmemelidirler.


 


Okumak, düşünmek ve üretmek, vücudu üç öğünle beslemekle paraleldir diyorum.


 


Yapılan araştırmalar ve çalışmalar gerçeği ortaya çıkarmak ve reçete ne kadar üzücü olursa olsun çözümü var olan nedenlere ulaşmak için harekete geçmek, okuyan bir toplumun oluşmasına katkı sağlamanın, mutluluğunu her yaşta insanla paylaşmak gerek.


 


Okumaya giden yolun bakımını yapan herkesi desteklemek bir görev gibi algılanmalıdır.


 


İnsan mutlaka okumalı, kendi kültür seviyesini olması gerekli yere taşımalı ve deva mı için kendini sürekli beslemelidir.


 


Düzenli olarak, okuma işini yapmak, görevin sorumluluğunu taşıyacak seviyeye ulaşmak her insan için amaç olmalıdır.


 


Artık; Türkiye’de kitap okuma alışkanlığı yok deyip okumama üzerinde saatlerce cümleleri sıralamak vakti geride kalmalıdır.


 


Okumama alışkanlığımız, Okuma alışkanlığına nasıl dönüştürülebilir bunu konuşuyor, anlatıyor ve yazıyor olmamız gerektiğine inanıyorum.


 


“Okuma alışkanlığımız.


 


 Okuma eylemin sürekli ve düzenli olarak sürdürülme halidir.” denmektedir.


 


Günümüzde bilgiye ulaşmak için sayısız yol vardır. Teknoloji bu alandaki tercih ve yöntemlerin sayısını artırıyor olsa bile temel bilgi edinme yolu okumaya uzanmaktadır.  Okuma, bilgi kaynağı olmanın yanı sıra insanın kişiliğine şekil veren, hayal dünyasını geliştiren, farklı deneyimleri öğrenmesine katkı sağlayan ve dahi akla gelen ve gelmeyen başarıların ortasında tartışmasız yerini korumaktadır.


 


Kültür ve Turizm Bakanlığımız “ Türkiye Okuma Kültürü Haritası”  çıkardı.


 


2011 yılında yapılan “Türkiye Okuma Kültürü Haritası Projesi” kapsamında Türkiye’yi temsil niteliği olan 26 ilde 6212 kişi görüşülmüştür.


 


Amaç bölümünde yapılan açıklamayı okuyucularımızla paylaşıyorum.


 


“ Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak yorumlanması ile gerçekleştirilmiştir. Okuma kültürü, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan ilintili önemli göstergelerden biridir. Bu çalışma hem mevcut durumu saptama hem okuma kültürünü geliştirme yönünde hedefler belirleme açısından önem taşımaktadır.


 


Türkiye’deki okur profili ve eğilimlerini belirlenmesi, bilgiye erişimde dolaylı ve dolaysız karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin çözüm yollarının saptanması, ilgili kurum ve kişilere önerilerde bulunulması, toplumdaki kütüphane algısının belirlenmesi, Bakanlığımıza bağlı halk ve çocuk kütüphanelerinde verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çeşitlendirilmesi ve geleceğe ilişkin yol haritasının belirlenmesi hedeflenmektedir.”


 


Bakanlığın bu çalışması çok taze doyurucu ve güvenilirdir.


 


Biz okuma kültürü alanında yapılan seviyeli ve güvenilirliği yeterli olan çalışmaları takip edecek ve okuyucularımızla paylaşacağız.


 


Osman BAŞ                                                                     


15.02.2012 / Ankara

Yorum Ekle