NE NEDİR?

Ahmet Yüter
● “Ne” çoktur. Birkaçını ele aldık. “Nedir”ini izah ettik!
● Sadece “Ne”yi bilmek yetmez. “Ne”nin “Nedir?”ini anlamak gerekir.
● şimdi sabırlı olma zamanı. Anlamaya çalışarak OKUMA zamanı.

HAYAT NEDİR?
● Umutlu bakıştır. İç ateşini yakıştır. İmtihan ekseninde akıştır!
● Kendinle ve başkalarıyla iç içe sürekli ilişki ve gidişat halini yaşayıştır.
● “İç huzuru” bulma çabasıdır. Müsbet manada kalbi ve ruhu besleyiştir.
● “Kafa, kalp ve ruh bütünlüğü” içinde özgürlüğün tadını çıkarıştır.
● Dengeli ve esnek oluştur. Sürekli öğreniştir. Uyumlu ve sükûnetli duruştur.

ÖLÜM NEDİR?

● Hiçlik, yokluk, tükenmişlik değildir. Hakikat âlemine “uful” ediştir.
● “Fail-i Hâkim-i Rahim” tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır.
● Hayatın sona ermesidir. Ruhun bedenden ayrılmasıdır. Hâlik-in huzuruna gidiştir.
● “Dostu DOSTA kavuşturan köprü”dür. Dünya gurbetinden kurtulup SILA’ya varıştır.
● Ölümsüzlüğe giden yolun başıdır. Yaşarken çok hatırlanması gereken bir gerçektir.

ŞİMDİ NEDİR?

● Geçmiş ve gelecek değildir. “Şu an”dır. Halen yaşanmakta olan “zaman”dır.
● Farkındalığın dengesini kurdurandır. Dünden ders alan, yarına ayna olandır.
● “Olan” ve “olması gereken” arasında ahenk oluşturandır, dengede buluşturandır.
● Özgürlüğü tattırandır, özgünlüğü yaşatandır. Endişeyi ve kaygıyı unutturandır.
● Olgunlaştırandır. Olumsuzdan uzaklaştırandır. Olumlu olana ise yakınlaştırandır.

DÜŞÜNME NEDİR?

● Dikkati dağınık olmamaktır. Doğru ilkelerin sahibi olmaktır. Kendini bulmaktır.
● Kesintisiz bir akarsudur. Zihin ekseninde bir süreçtir. Kendine konu edinmektir.
● Akletmektir, fikretmektir, karar vermektir. Muhasebe ve murakabe içine girmektir.
● Çözmektir, sezmektir, hissetmektir, duymaktır. Asla ertelememektir!
● Fikirleri üretmektir. Çabaları amaca ve sonuca doğru yönlendirmektir.

BİLGİ NEDİR?

● Gerçek güçtür. Kuvvetli ışıktır. Yol açıştır, yola çıkıştır. Aydınlanmayı yaşayıştır.
● Ruhun gıdasıdır. Kalbin huzurudur. Bedenin sükûnetidir. Kafanın selametidir.
● Gerçeği bulmaktır. İlerlemektir. Belirlemektir. Yenilenmektir. Bütünlenmektir.
● Tutkunun ve şefkatin meyvesidir. Bilmediğini bilmektir. Sonunda bilgilenmektir.
● Erdemlerin büyüğüdür. Faydalı ile faydasızı ayırt edebilmektir. Cehaletten kurtulmaktır.

AKIL NEDİR?

● İnsanı insan yapan; düşünme, idrak etme, kavrama ve anlama gücüdür.
● Tefekkür için verilmiş bir duygudur. Mahiyeti tam anlaşılmayan ilahi bir SIR’dır.
● Hayrı şerden ayırmaya yarayan ilahi bir nurdur. Kullanabilene çok mühim bir huzurdur.
● Rahmet hazinelerini, hikmet definelerini açandır. İnsani “saadet-i ebediye”ye hazırlayandır.
● Gayesi “Marifetullah ve Muhabbetullah” olan en mükemmel bir nimettir.

AHLAK NEDİR?

● İyiye, doğruya, güzele yönlendirendir. İlkeli ve müsbet eyleme sevk edendir.
● Yaşarken insanı insan edendir. Kibri, öfkeyi ve kini terk ettirendir.
● İnsanın yüreğindeki “vicdan”dır. Cemiyetin temelini oluşturandır.
● Dostluğu ve insanlığı sağlamlaştırandır. Kişisel gelişimi güzelleştirendir.
● Üstünlüğün “takva” derecesine eriştirendir. İnsan ilişkilerinin yollarını kolaylaştırandır.

HÜRRİYET NEDİR?

● Kendine ve başkasına zarar vermeden doğru olanı yapmak ve yaşamaktır.
● İnsanın haklarını “özgürce” kullanabilmesidir. Haklarının sınırlarını da aşmamasıdır.
● Fıtratın gereğidir. Bilgiyi, ilgiyi, sevgiyi artırandır. Hoşgörüyü ikame ettirendir.
● Cehaleti, inadı, garazı, intikam duygusunu, taklidi ortadan kaldırandır.
● Hukukun, ahlakın, vicdanın, aklın hâkim olduğu kurallı ve ilkeli hayat demektir.

SAĞLIK NEDİR?

● Bireyin ve toplumun; ruhunun, bedeninin ve aklının “olmazsa olmazı”dır.
● Evrensel bir kavramdır. Doğuştan gelen bir haktır. Psikolojik ve sosyolojik iyiliktir.
● Hayatın sürdürülmesinde, kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında önemi çok büyüktür.
● Zinde olmaktır, dengeli beslenmektir, düzenli uyumaktır, düzenli olmak ve yaşamaktır.
● Vücudun ve ruhun, aklın ve zihin esenliğidir. Tamamen iyi olma halidir.

SEVGİ NEDİR?

● İçten ilgidir, bağlılıktır. Metafizik yakınlık duygusudur. Derin sevecenliktir.
● İyiliğin, merhametin, neşenin ve sakinliğin mayasıdır. Mutluluğun aynasıdır.
● “Ete kemiğe bürünmektir, olduğun gibi görünmektir.” “OL”maktır.
● “Kainatın sebebi vücudur.” İnsan ve varlıkların “olmazsa olmaz” huzurudur.
● “BEN GÜZEL AHLÂKI TAMAMLAMAK İÇİN GÖNDERİLDİM.” Diyen “GÜL EFENDİM”in yoludur.
● ● ●
● “NE”yi bilelim, “NEDİR?”i anlayalım, aydınlanalım!
● Birbirimize “YAR” olalım. Birbirimiz için “VAR” olalım!

● Dünyada da, ahirette de “BAHTİYAR” olalım!

Yorum Ekle