MODERN HAYATTA KOMŞULUK

Değerli dostlar,

İnsan çok yönlüdür. Devamlı değişime ve gelişime müsait yaratılmış bir varlıktır. Insan hayatı başkalarıyla paylaşarak yaşamak durumundadır.

İnsanın en yakın dostu komşusudur. Annesinden, babasından ve diğer yakınlarından bile önce kendisine ilk yardımı, ilgiyi ve desteği sunacak ve verecek olan hiç şüphesiz komşusudur. Onun için komşu olmak,komşuluğu yaşamak çok mühimdir.

Kıymetli dostlar,

İnsanlık âlemi gerek fertler, gerek cemiyetler ve gerekse devletler ve milletler arasında;

-Bilgili,akıllı,erdemli,dürüst,ahlaklı,üretken,faydalı komşularla ilişki kurmak ve onlarla hayatı güzelleştirmek zorundadır.

-İnsani değerlere sahip,ileri,görüşlü,ufku geniş,yetenekli,görgülü,anlayışlı komşulara ihtiyacı vardır.

-Başkalarının hak,hukuk,namus,şeref ve haysiyetini; en az kendi hakkı,hukuku,namusu,şeref ve haysiyeti kadar kutsal ve dokunulmaz kabul edebilen komşularla yakınlık kurmalıdır.

İnsan, insanlığından istifa ettiği zaman iflas etmiştir. İnsanı insan yapan değerlerden kopanlar,yani komşusuz bir hayatı tercih edenler; yalnızlığa,bunalımlara doğru sürüklenme durumunda kalırlar. Bu yüzdendir ki atalarımız;

-Ev alma komşu al,

– Komşu komşunun külüne muhtaçtır, demişlerdir.

O halde;

-Ana,baba evladından,

-Evladı ana babasından,

-Komşusu,komşusundan,

-insan insanlığından

Eğer azıcık inancı,imanı,vicdanı,duyarlılığı,aklı,fikri varsa; kaçamaz,uzaklaşamaz ve asla kendini yalnızlığa bırakamaz.

Sevgili canlar,

Kur’an-ı Kerim de; “-Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya,babaya, akrabaya,yetimlere,yoksullara, yakın komşuya,uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya,idare ve himayeniz altında olanlara iyi davranın.”(Nisa suresi :36) diye buyurulan ayetini çok düşünmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz.

Bu ayet bize doğru ve düzgün “Allah’a kul” olabilmenin yolunun toplumun her kesimiyle ve yakınlarımızla, yakın-uzak komşularımızla çok iyi,güzel ve faydalı ilişkiler içinde olmakla mümkün olabileceğinin dersini vermektedir.

Sevgili Peygamverimiz(s.a.v)’de bir hadisin de üç defa “-Vallahi iman etmiş olamaz…” buyurunca, “Kim(dir o) Ey Allah’ın elçisi?” dediler. Resûlûllah (s.a.v)’da; “Komşusu şerrinden emin olmayan kimse(iman etmiş olamaz).” Diye beyan buyurdu. (Buhari; edeb: 29)

Aziz okurlarım,

Görüldüğü gibi komşu olmak güzel,önemli olan komşu kalabilmek ve komşuluk haklarına ve komşuluk ilişkilerine riayetkar davranabilmektedir.

Başkalarının da insan olduğunu unutmamalıyız. Komşuluğumuzun da akrabalık gibi bir hak olduğunun bilincinde olmalıyız. Komşuyu himayenin komşu hakkı olduğunu bilmeliyiz. Komşumuzu, kendimizi sevdiğimiz gibi sevmeliyiz. Komşuluğumuzun inşası için önce insanlığımızı inşa etmeliyiz. Komşulukta farkımızı fark edebilmeliyiz. “ komşuluk” deyip geçmemeliyiz. Mahşer duruşmasının ilk şahidi komşumuz ve komşularımız olduğunu gözden kaçırmamalıyız. “Ben” eksenli değil, “Biz” eksenli komşulardan olabilmeliyiz.

Güzel kardeşlerim,

Yazımı,Resûlullah (s.a.v) efendimizin şu hadisi şerifleriyle bitirmek istiyorum.

“-Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin ya da sussun.” (Buhari, Müslim, Tirmizi.)

“-Komşuna iyilik edersen,gerçek mü’min olursun.” (Müsned-i Ahmet İbn-i Hanbel)

“-(Mesken,meslek ve ticaret) komşularına sor. Senin iyi olduğunu söylüyorlarsa iyisin. Kötü olduğunu ifade ediyorlarsa sen kötüsün.” (Sünen-i İbn-, Mace)

“-Allah katında komşuların en iyisi komşularına karşı iyiliği dokunanlardır.” (Tirmizi)

“-Yanında ki komşusu açken tok olarak yatan kimse (olgun bir) mü’min değildir.”

(Buhari,,Muhtar’ul E hadis)

Ahmet YÜTER

Yorum Ekle