MERHAMET NEDİR ?

Merhamet; dönüştüren, değiştiren ve geliştiren bir ümit ışığıdır.
Merhamet; daha iyi ve güzel, daha yaşanabilir bir dünyanın temel direğidir.
Merhamet; feryada kulak vermektir, hadiselere duyarlı olmaktır, acıları dindirmektir.
Merhamet; bulduğundan ve yaşadığından daha iyi ve anlamlısını bırakmaktır.
Merhamet; insanlık yolunda daha iyi ve daha güzel insan olma yolculuğuna çıkmaktır.
Merhamet; anne – babanın çocuklarını, çocukların anne – babalarını duyması ve anlamasıdır.
Merhamet; insanın kendi kendini tüketmemesidir, göklerin kapısını aralamasıdır.
Merhamet; insanın insan aracılığıyla insanlaşmasıdır, insanın olgunlaşmasıdır.
Merhamet; insanın insana karşı “var” ve “yar” olduğunu hissettiren ortak bir paydadır.
Merhamet; kafayı, kalbi ve ruhu iyimserlik ve iyilikseverlik ekseninde bütünleştirmektir.
***
Merhamet; kokuyu güle çevirir, dili tatlı eder, yüzü güldürür, inadı, hırsı, kini öldürür.
Merhamet; ilim ve irfanla donanımlı, güçlü ve bilge yürek güzelliğinin eseridir.
Merhamet; başkalarına zarar verecek her türlü davranışlardan uzak durmaktır.
Merhamet; kalptedir, gönüldedir, yürektedir. Başkalarına iyilik yaptıran güç ve kuvvettir.
Merhamet; iyi kalpliliktir, nezakettir, mutluluk vermedir. Manevi yolculukta ilerlemektir.
Merhamet; affetmektir, hoşgörülü olmaktır. “İçe dönük” metafizik bir gerilime girmektir.
Merhamet; insanlık kadir bilirliği, öz nezaket ufku, farkı fark ettiren farkındalıktır.
Merhamet; öfkeyi ve kini yenmektir, iyiliği ve güzelliği istemek ve işlemektir.
Merhamet; “iyi gözükme” ve “gösteriş” değildir. Samimi oluştur, asaletli duruştur.
Merhamet; kişiler arası zayıf bağları güçlü ve faydalı bağlar haline dönüştürmektir.
***
Merhamet; karşındakini bilmek, tanımak, dinlemek ve onu çok iyi anlamaktır.
Merhamet; ayırmadan, ötekileştirmeden güzel insan ilişkilerini inşa etmektir.
Merhamet; insana ve insanlık alemine heyecan veren ufuklara ümitle bakabilmektir.
Merhamet; acıyı ve sıkıntıyı fark etmektir. Paylaşma ruhunu taşımaktır.
Merhamet; başı okşayan bir “el”dir, açlığı gideren “yemek”tir, teselli eden bir “yürek”tir.
Merhamet; sulh ve sükunet istikametinde iyileştiren bir “asil kelime ve anlamlı cümle”dir.
Merhamet; ızdırabı iyileştirme gayretidir. Çiçeği ızdırabın hüzünlü toprağında yeşertmektir.
Merhamet; kalp tahtının ve gönül ikliminin keskin zeka tomurcuğu ve çekirdeğidir.
Merhamet; yapıcı duyguları ortaya çıkartmak için, bencillik dürtülerini gemlemektir.
Merhamet olgusunun olmazsa olmazları; aklı kullanmak, aşk, dikkat ve sadakattir.
***
Merhamet duygusunun yeşerdiği yerde umutlar tükenmez, karamsarlık olmaz.
Merhamet; bize davranılmasını istediğimiz gibi başkalarına davranabilmektir.
Merhamet; ızdırablı varlıkların ızdırabını dindirme ve bitirme çağrısıdır.
Merhamet; insani, ahlaki ilgi ve görgüdür, geniş insanlık ufkuna sahip olmaktır.
Merhamet; psikopat, hasta ruhlu ve kendisine sevdalı bireylerin düşmanıdır.
Merhamet; insanın kendine ve ötekine karşı “empatik” ve “sempatik” diğergam oluşudur.
Merhamet; kibri, kini, hırsı, öfkeyi eritmedir, tevazuyu, nezaketi, insanlığı diriltmedir.
Merhamet; “egosistemi” yok etmektir, “ekosistemi” var etmektir, insanı insana “yar” etmektir.
Merhamet; “benim için ben” den kurtuluştur. “Başkaları için ben” oluştur, kendini buluştur.
Merhamet; mazlumu, mağduru ve masumu sahiplenmektir. Onların hakkını hukukunu korumaktır.
***

Merhamet; tabiata sahip çıkmaktır, çevreyi korumaktır, tabiat ve çevre sevgisiyle dolup taşmaktır.
Merhamet; ruhun derinlikli musıkisidir, gönlün anlamlı güftesidir, aklın ahenkli bestesidir.
Merhamet; sevginin, sevmenin, sevilmenin ve sevindirmenin sevimli tınısıdır.
Merhamet; başkanlarının ızdırabını ve buna yol açan sebepleri anlamaktır.
Merhamet; hayat ekseninin müşterekliğini kavramaktır. Birlikte hayatın sevincini paylaşmaktır.
Merhamet; ızdırabı tanımak ve görmektir. Acıyı çekeni hissetmektir, kendini aşmaktır.
Merhamet; stresi azaltarak bedeni ve ruhu sükunete kavuşturmaktır. Düşünce jimnastiği yapmaktır.
Merhamet; insanın kendi “iç sesine ve ruh iklimine” kulak vermektir, kendini olgunlaştırmaktır.
Merhamet; “acımak” değil, acıyı hissetmek ve anlamaktır. Acıyı mutlak manada fark etmektir.
Merhamet; zulmü ve zilleti söndürmektir, nefreti iyileştirmektir, öfke ve kini silip atmaktır.
***
Merhamet; insan haklarını gözetmektir, hayata geçirilmesini istemektir.
Merhamet; özünde hakkı ve hukuku, ahlak ve adaleti barındırmaktır.
Merhamet; evde yaşatmaktır, cemiyette kökleştirmektir, hayatta örneklemektir.
Merhamet; vicdanın sesidir, insanlığın nefesidir, insanın insanlık asaletidir.

Ahmet Yüter

Yorum Ekle