KUR’AN NEDİR?

Kur’an: “Hitabullah”tır, “Kelâmullah”tır, “Kitabullah”tır.
Kur’an: Herhangi bir beşerin değil, “ALLAH”ın sözüdür.
Kur’an: Sürekli okunması, anlaşılması ve yaşanması gerekli, “vahy-i ilahi”dir.
Kur’an: Allah’ın insana değer vermesi ve onunla diyalog kurmasıdır.
Kur’an: Muhataba hitap eden, muhatap üstü ilahi bir ziyafet sofrasıdır.
Kur’an: Allah’ın insana lütfu, keremi olan “APAÇIK” bir KİTABIDIR!
Kur’an: Bütün insanlığa indirilmiş emsalsiz mukaddes bir “kitab-ı kebir”dir.
Kur’an: İnsanlık serüveninin “hayat programı” olan ölümsüz kutsî bir kaynaktır.
Kur’an: İman edenin imanını, inkâr edenin inkârını mutlak manada artırandır.
Kur’an: İman edeni “müjdeleyen”dir, inkâr edene de “azap haberini” verendir.
● ● ●
Kur’an: Her türlü şüpheden, ihtilaftan, çelişkiden ve zıtlıktan uzak olandır.
Kur’an: “Şaka, eğlence ve lakırdı” değil; “CİDDİ” olan ve “CİDDİYET” bekleyendir.
Kur’an: İyice ANLAŞILSIN diye, 23 YILDA indirilen en büyük öğüt ve nasihattir.
Kur’an: Hem tam bir “MÜFESSER” (açıklanan), hem de tam bir “MÜFESSİR” (açıklayan)dır.
Kur’an: Kafaları, kalpleri ve ruhları hareketlendiren “ilahi kan ve aksiyon” nimetidir.
Kur’an: Düşünenlerin ve akledenlerin SİNELERİNİ dirilten “iksir-i ilahiye”dir.
Kur’an: Kalbi olanların istifade edebileceği muhteşem bir “Aydınlanma kaynağı”dır.
Kur’an: Muhatabını; dünyevileştirmeyen, ruhbanlaştırmayan, “iki hayat dengesi”ni öğretendir.
Kur’an: “Etkisiz bir nesne” değil, muhatabına hitap eden “hikmet yüklü bir özne”dir.
Kur’an: Ramazan-ı Şerifte, “BİN AYDAN DAHA HAYIRLI BİR GECEDE” indirilendir.
● ● ●
Kur’an: Sadece ölülere okunmak için değil, esas dirileri diriltsin diye vahyedilendir.
Kur’an: Mevsimleri olan “iklim-i ilahiye”dir, coğrafyaları olan “alem-i ilahiye”dir.
Kur’an: Mesajların açıklanma yetkisini Peygamber’e veren yüce bir kitaptır!
Kur’an: “EL-HAK” olan “ALLAH” tarafından indirilen “HAKİKATLER BÜTÜNÜ”dür.
Kur’an: Kainat kitabının, en güzel, en doğru ve en kapsamlı muazzam tercümesidir.
Kur’an: İnsanı insana tanıtandır, ona muhatabıyla nasıl ilişki kuracağını öğretendir.
Kur’an: İnsana; “akleden kalbi, ürperen yüreği, yaşaran gözü, teslimiyetli bedeni” kazandırandır.
Kur’an: Cazibesiyle inkârcıları korkutan, onları telaşlanmaya sevkedendir.
Kur’an: İnsanı; aydınlığa çıkarandır, âli kılandır, “ahsen-i takvim”e taşıyandır.
● ● ●
Kur’an: Hakikatlerin tamamına “sımsıkı sarılmayı ve bağlanmayı” isteyendir.
Kur’an: “Az pahaya satılmasına” hayret edendir, böyle bir davranışı kötü görendir.
Kur’an: Kendisini “değiştirmeye kalkışanlara çok ağır bir ceza” verileceğini haber verendir.
Kur’an: Kendisini “İNDİRENİN ve KORUYANIN” sadece “ALLAH” olduğunu bildirendir.
Kur’an: Kendisini “İNKAR EDENLERİN” bile şüphelenmedikleri “hakikat-i ilahî”dir.
Kur’an: Kula dua ve niyaz misallerini öğreten eşsiz bir “DUA MECMUASI”dır.
Kur’an: Kendisini OKUYANA ve hayatına TAŞIYANA, şahitlik yapacak olandır.
Kur’an: Evrenseldir. O; ilk muhatapları dikkate alınarak anlaşılması gerekendir.
Kur’an: “Matematik mu’cizesi”ni kullanarak, muhatabını düşündüren ve aydınlatandır.
Kur’an: “Bilime” kaynaklık edendir. Bütünüyle ilmi hakikatleri ortaya koyandır.

● ● ●
Kur’an: İnsanlar arasındaki bütün ihtilafları ve tartışmaları çözüme kavuşturandır.
Kur’an: Muhatabına “Önce şeytandan Allah’a sığın, sonra beni oku!” Tembihini yapandır.
Kur’an: Varlık alemine ve Peygamberimize (s.a.v.) verilen “EN BÜYÜK MUCİZE”dir.
Kur’an: Neyin “HAK”, neyin “BATIL” olduğunu en iyi bilen ve ikisinin arasını tamamen açandır.
Kur’an: Muhatabına geçmiş ve gelecek ümmetlerden bahseden en doğru ve kapsamlı tarihi vesikadır.
Kur’an: 99 esmanın sahibi Allah’ın kuluna merhametinin en büyük delilidir.
Kur’an: Bazı ayetleriyle “MÜTEŞABİH”, bazı ayetleriyle “MUHKEM” özelliği olandır.
Kur’an: Sınıf ve bilgi farkı gözetmeden toplumun bütün kesimlerine hitap edendir.
Kur’an: Mesajıyla; aklı tatmin eden, kalbi teskin eden, “akıl-yürek dengesi”ni koruyandır.
Kur’an: Allah’ın kanunlarını ve ilkelerini varlık alemine ileten en mühim vesikadır.
● ● ●
Kur’an: Yolunu arayana “yol haritası”dır, yönünü arayana “yön pusulası”dır.
Kur’an: “Zaman ihtiyarladıkça, kendisi gençleşen” sonsuz bir “nur-u ilahi”dir.
Kur’an: “İÇİNDEKİLER”inin tamamına şüphesiz inanılması gereken bir “KİTAP”dır.
Kur’an: “itiraz kapısı”nı kapatan, “bahaneleri” ortadan kaldıran “en büyük UYARICI”dır.
Kur’an: Muhatabından “mes’uliyetini müdrik bir insan” olmasını isteyendir.
Kur’an: Üzerinde; “tefekkür, tedebbür, taakkul, tezekkür ve tefakkuh” edilmesini isteyendir.
Kur’an: “Az söz ile çok şey ifade eden”, manaya hakkını veren “dil mu’cizesi”dir.
Kur’an: Manasının anlaşılması için en güzel ve münasip “kelime, vurgu ve temsilleri” kullanandır.
Kur’an: Anlattığı “ÖRNEK” ve “MODEL”lerle muhatabının şahsiyetini “İNŞA” edendir.
Kur’an: Lafız ve manasının “FEHMEDİLMESİNİ”, maksadının “FIKHEDİLMESİNİ” bekleyendir.
● ● ●
Kur’an: “Değişmez mesaj değeri” ile “değişen şartları” cevapsız bırakmayandır.
Kur’an: Muhatabını ibadete yönelten ve ibadetlerin hikmetlerini açıklayandır.
Kur’an: “İslamiyet âlem-i manevisinin güneşi, temeli ve hendesesi”dir.
Kur’an: Âlem-i insaniyetin mürebbisi” ve “nev’i beşerin hikmet-i hakikiyesi”dir.
Kur’an: “Kitab-ı emir ve davet, kitab-ı zikir ve fikir” olan “Allah’ın fermanı”dır.
Kur’an: “Allah’ın gökten yeryüzüne uzattığı (sımsıkı tutunulması gerekli) ipi”dir.
Kur’an: “Hem hikmettir, hem ilimdir, hem şeriattır, hem sadırlara (kalplere) şifadır.”
● ● ●
● Kula düşen VAZİFE nedir?: (Önce nefsime, sonra nefislere duyurumdur)
‒KUR’AN-I; lafzıyla, mealiyle ve tefsiriyle çok dikkatli OKUMAK’tır.
‒KUR’AN-I; okuyarak ANLAMAK’tır, anlayarak (hakkıyla) YAŞAMAK’tır.
‒Hz. Peygamberin (s.a.v.) ÖRNEKLİĞİNDE Kur’an’la iç içe olmaktır.
‒Ömür sermayesini “KUR’AN” ve “SÜNNET” dersleriyle değerlendirmektir.
‒Ahirette “eyvah” deme durumuna düşmemek için dünyada “gerekeni” yapmaktır.
‒Kur’an ile “İNSAN OLMAK”tır, “İNSAN KALMAK”tır!
‒Kur’an ile “MÜ’MİN İNSAN” olarak “ölmek”tir!

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle