Amasya İtimat

KALİTE NEDİR?

Yazan: Ahmet Yüter

Kalite: Yolcuyu mutlu etmek için, verimli ve sevimli bir yolculuktur.
Kalite: Hedefe ulaşmak için, anlamak anlatmak ve anlaşmaktır.
Kalite: Hayatın kendisi ve felsefesidir, memnuniyet ve tatmin derecesidir.
Kalite: Başkalarına değer katmadır. İşini en iyi yapmadır. Saygı ve nezakettir.
Kalite: Saygılı, planlı, ahlaklı, anlayışlı, dürüst ve çalışkan olmanın meyvesidir.
***
Kalite: İnsana verilen değerdir, herkesin istediği soyut ve somut eserdir.
Kalite: Performanstır, güvenilirliktir, dayanıklılıktır, uygunluktur, itibardır.
Kalite: İnsanın içindeki vicdandır, ruhunda mayalanmış merhamettir.
Kalite: Gönül alıcı bir özdür, gönül ferahlatıcı aydınlık bir yüzdür.
Kalite: Eğitimle başlar, gelişir, eğitimle değişimi yaşatır.
***
Kalite: Bir bütündür, bütünüyle algılanmalı ve anlaşılmalıdır.
Kalite: Önyargısız olmaktır, hasbilikle dolmaktır, aranan mutluluğu bulmaktır.
Kalite: Yaptığını sevgiyle inanarak, aşkla ve iştiyakla yapmaktır.
Kalite: İnsanın kendini ve Rabbini bilmesidir, ruh halinin sağlıklı olmasıdır.
Kalite: İç ve dış iletişime açık olmaktır, saydam davranmaktır.
***
Kalite: Bakış ve görüş açısını genişletmektir, geliştirmektir, güzelleştirmektir,
Kalite: Samimiyetin ve iyi niyetin meyvesidir, aklı doğru ve iyi kullanmaktır.
Kalite: Ciddiyetin rehberliğinde, tefekkürün ışığında hedefe ulaşmaktır.
Kalite: Mizahı, hazır cevabı yerinde ve zamanında kullanmaktır, nüktedan olmaktır.
Kalite: Azim, mücadele ve kararlılıkla hareket ederek netice almaktır.
***

Kalite: Sevgi, saygı, sabır ve sadakat binasının temelidir.
Kalite: “Her şeye rağmen mazeret yok” diyebilmektir, “mükemmeliyet” yolculuğuna
çıkmaktır.
Kalite: Neyi, nasıl, ne zaman, niçin, neden yapılabileceğini çok iyi bilmektir.
Kalite: Girişimciliktir, yenilikçiliktir, gelişimciliktir, iletişimciliktir.

Kalite: Başlamak ve bitirmektir, marifet ve maharet ehli olmaktır.
***
Kalite: Zora gelmektir, meşakkate katlanmaktır, daima umutlanmaktır.
Kalite: Ekip çalışmasının ürünüdür, farklılıkları çok iyi yönetmektir.
Kalite: Çözüm üretmektir, çare olmaktır, sistem kurmaktır, gönüllülüktür.
Kalite: Zorlaştırmamaktır, kolaylaştırmaktır, dengeyi oluşturmaktır.
Kalite: Dürüst ve ilkeli olmaktır, bilgili ve ilgili olmaktır, mutlu etmektir.
***
Kalite: Sakin kendinden emin olmaktır, özenli ve düzenli olmaktır.
Kalite: İş ahlakına uygun davranarak güzel eser ortaya koymaktır.
Kalite: Kalbin sükûnetidir, aklın dinamizmidir, idrakin keşfiyatıdır.

Kalite: Zora gelmektir, meşakkate katlanmaktır, daima umutlanmaktır.
Kalite: Ekip çalışmasının ürünüdür, farklılıkları çok iyi yönetmektir.
Kalite: Çözüm üretmektir, çare olmaktır, sistem kurmaktır, gönüllülüktür.
Kalite: Zorlaştırmamaktır, kolaylaştırmaktır, dengeyi oluşturmaktır.
Kalite: Dürüst ve ilkeli olmaktır, bilgili ve ilgili olmaktır, mutlu etmektir.
***
Kalite: Sakin kendinden emin olmaktır, özenli ve düzenli olmaktır.
Kalite: İş ahlakına uygun davranarak güzel eser ortaya koymaktır.
Kalite: Kalbin sükûnetidir, aklın dinamizmidir, idrakin keşfiyatıdır.
Kalite: Kazandırmaktır, kazanmaktır, sevindirmektir,Kalite: Başlamak ve bitirmektir, marifet ve maharet ehli olmaktır.
***
Kalite: Zora gelmektir, meşakkate katlanmaktır, daima umutlanmaktır.
Kalite: Ekip çalışmasının ürünüdür, farklılıkları çok iyi yönetmektir.
Kalite: Çözüm üretmektir, çare olmaktır, sistem kurmaktır, gönüllülüktür.
Kalite: Zorlaştırmamaktır, kolaylaştırmaktır, dengeyi oluşturmaktır.
Kalite: Dürüst ve ilkeli olmaktır, bilgili ve ilgili olmaktır, mutlu etmektir.
***
Kalite: Sakin kendinden emin olmaktır, özenli ve düzenli olmaktır.
Kalite: İş ahlakına uygun davranarak güzel eser ortaya koymaktır.
Kalite: Kalbin sükûnetidir, aklın dinamizmidir, idrakin keşfiyatıdır.
Kalite: Kazandırmaktır, kazanmaktır, sevindirmektir,

sevinmektir.
Kalite: Kemali oluştur, cemali duruştur, hedefi tutturuştur.
***
Kaliteye sahip çıkan mutlu olur.
Aklını kullanan, “Rıza-i bari” ye tabi olan umutlu olur.
Liyakat ehli olan, işinin ehli olan huzurlu olur.
İncitmeyen incinmez, ince olan iyilik sahibi olur.
Terbiye ikliminde yetişen iradesine sahip çıkan olur.
En iyi iş yapan, en iyi anılan insan olur.

***
İnsan kaliteli olmalı
Kaliteli insan bulunmalı
İnsan kaliteye tutunmalı
İnsan unutulmamalı!

Yorum Ekle