İYİ İNSAN GÜZEL MÜ’MİN KİMDİR?

İyi insan güzel mümin : Allaha Allah’ın istediği şekilde inanan “eşref-i mahluk”tur.
İyi insan güzel mümin : Niyetiyle, sözüyle, özüyle “Emrolunduğu gibi dosdoğru olan”(Hud; 112) dır.
İyi insan güzel mümin : Kafa, kalp ve ruhunu her türlü kirden ve kötü düşünceden arındırandır.
İyi insan güzel mümin : Üstünlük ve değerin yalnız Allah’a ait olduğu bilinciyle yaşayandır.
İyi insan güzel mümin : Sadece Allah’ın dostluğunu ve rızasını arayan, bulan ve bahtiyar olandır.
İyi insan güzel mümin : Başkasından değil yalnızca Allah’tan yardım isteyen, dua edip güçlenendir.
İyi insan güzel mümin : Kendisi ve başkasıyla barışık olandır, kendisi ve başkasına saygılı davranandır.
İyi insan güzel mümin : Alçak gönüllü, mütevazı, yumuşak huylu, hoşgörülü ve sevimli olandır.
İyi insan güzel mümin : Diklenmeden “dik”

durandır,şerefini koruyandır, insanlığını muhafaza edendir.
İyi insan güzel mümin : “Ben” değil “biz” bilinciyle davranandır, sempatik ve empatik olabilendir.
***

İyi insan güzel mümin : Sabredendir, nefsine ve öfkesine hakim olandır, affedici olmayı başarandır.
İyi insan güzel mümin : Her halükarda umut ışığını söndürmeyendir, umutsuzluğa kapılmayandır.
İyi insan güzel mümin : İmtihan dünyasında iyi ile de kötü ile de “sınandığı” bilincinde olandır.
İyi insan güzel mümin : “Ben, beni yaratana güveniyorum” deyip zorluğu aşan, kolaylığa koşandır.
İyi insan güzel mümin : İnancı uğruna fedakar olabilendir, üstünlüğü “takvada” görebilendir.
İyi insan güzel mümin : Merhamet yüklü gönül taşıyandır, başkalarına da merhameti aşılayandır.
İyi insan güzel mümin : Yersiz korkuya kapılmayandır, vesveseye tutulmayandır, kendine güvenendir.
İyi insan güzel mümin : Allah’ı daima yanında hissedendir, tedbirini alıp O’na tevekkül edendir.
İyi insan güzel mümin : Çok çalışkandır, çalıştıkça mutluluğu yakalayandır, çalışmaktan bıkmayandır.
İyi insan güzel mümin : Haramlara bulaşmayandır, helalleri “ keyfe kafi bilip” öyle yaşayabilendir.
***

İyi insan güzel mümin : Şükredendir, nankörlük etmeyendir, gözü başkasında değil, kendinde olandır.
İyi insan güzel mümin : İsyankarlık çukuruna düşmeyendir, kanaatkarlık tahtında gönlü zengin olandır.

İyi insan güzel mümin : Elini sıkıp tutmayandır, elini açıp saçmayandır, “dengeden” kaçmayandır.
İyi insan güzel mümin : Pişman olacağı, utanacağı şeyi yapmayandır, insanlığını koruyandır.
İyi insan güzel mümin : Ahlakı ve adaleti güzel olandır, kararlarında vicdanlı davranandır.
İyi insan güzel mümin : Şumullü okuyandır, okuduğunu ruhuna dokuyandır, ilmini artırandır.
İyi insan güzel mümin : “Yap” dediğini önce kendi yapandır, yapmadığı şeyi “yap” demeyendir.
İyi insan güzel mümin : Önyargılı davranmayandır, söylenenlere önyargısız kulak verendir.
İyi insan güzel mümin : Güzel gören güzel düşünen, güzel işiten ve gönül gözü açık olandır.
İyi insan güzel mümin :Yıkıcı ve kırıcı değil, yapıcı ve olumlu eleştirendir, tartarak söyleyendir.
***

İyi insan güzel mümin : İnce düşünceli, anlayışlı, ileri görüşlü, hoşgörü bilinciyle yaşayandır.
İyi insan güzel mümin : Gördüklerinden ders çıkarmayı, yaşadıklarından ibret almayı bilendir.
İyi insan güzel mümin : Haddini, hududunu, hukukunu bilendir, “hakim olma” hırsına kapılmayandır.
İyi insan güzel mümin : Çaresizlik ağına düşmeyendir ,mücadele edendir, asla vazgeçmeyendir.
İyi insan güzel mümin : Sevmediği bir şeyin “hayır”, sevdiği bir şeyin “şer” olabileceğini düşünendir.
İyi insan güzel mümin : Doğruyu söylerken, yol gösterirken insanları zorlamayan ve horlamayandır.
İyi insan güzel mümin : “Sözün doğrusu” nu söyleyendir, “dilin tatlısı” nı kullanandır.
İyi insan güzel mümin : Kötülüğü iyilikle savandır, kötülüğe kötülükle muamele yapmayandır.
İyi insan güzel mümin : Sosyal statüsü ve iktisadi gücü ile insanlara farklı muamelede bulunmayandır.
İyi insan güzel mümin : Anne ve babasının kıymetini bilen, onları incitmeyen “öf” bile demeyendir.

İyi insan güzel mümin : Akrabalarıyla, ahbaplarıyla, arkadaşlarıyla dostluk bağını koparmayandır.
İyi insan güzel mümin : Beklentiye girmeden, karşılık beklemeden, iyiliği “iyi” olduğu için yapandır.
İyi insan güzel mümin : Vermenin almaktan daha mühim bir ihtiyaç olduğu bilincinde olandır.
İyi insan güzel mümin : Mala ve mevkiye düşkün, şöhrete ve desinlere tutkun olmayandır.
İyi insan güzel mümin : Nefsi ve şehevi isteklerinin yönetimine girmeyendir, iffetini koruyandır.

İyi insan güzel mümin : Dünyevi arzularını ilah edinmeyendir, uhrevi vazifelerini unutmayandır.
İyi insan güzel mümin : Kini ve hırsı terkedendir, ihtirasını, aşırı ve şiddetli arzusunu dizginleyendir.
İyi insan güzel mümin : İnancını ; ibadetiyle, inancıyla uyuşan davranışlarıyla kuvvetlendirendir.
İyi insan güzel mümin : Mesuliyetinin idrakinde olan, işini en iyi ve en güzel bir şekilde yapandır.
İyi insan güzel mümin : Bir işi yapmadan, bir şeye karar vermeden önce ehline danışandır.
***

İyi insan güzel mümin : İnsanları iyiliğe, güzelliğe yönlendirendir, kötülükten,çirkinlikten alıkoyandır.
İyi insan güzel mümin : Korkak, saldırgan ve huysuz olmayandır, cesur, sakin, olgun davranandır.
İyi insan güzel mümin : Koğu-gıybet etmeyendir, körü körüne kötü davranış içinde olmayandır.
İyi insan güzel mümin : İnsanlarla alay etmeyendir, dalga geçmeyendir ve lakap takmayandır.
İyi insan güzel mümin : Aldatmayan ve aldanmayandır, iki yüzlü davranmayandır.
İyi insan güzel mümin : Gösterişten hoşlanmayandır, kendi kendini küçük düşürmeyendir.
İyi insan güzel mümin : Yanlışta ısrar etmeyendir, yanlıştan dönmenin erdemliliğine inanandır.
İyi insan güzel mümin : Yerinde ve zamanında tebrik ve takdir edendir, kıskançlığı yenendir.
İyi insan güzel mümin : Boş ve faydasız şeylerden uzak durandır, zamanını çok iyi değerlendirendir. İyi insan güzel mümin : İnancını ve değerlerini “hayatının vazgeçilmezi” bilip, onları feda etmeyendir.
***
Yazan : Ahmet YÜTER

Yorum Ekle