İŞ HAREKET VE BEREKET DUASI

Allah’ım!
*Hamdimiz, şükrümüz, zikrimiz sanadır Ya RABBİ!
*Salatımız, selamımız; Muhammed Mustafa (s.a.v)’na’dır Ya Rabbi!
Allah’ım!
*İnancımızda metanet, itikadımızda salabet,
* İstikametimizde kemalat, günahlarımızda af ve mağfiret,
*Konuşma üslubumuzda fesahat, ve belağat,
*Ahvalimizde ibadet, emellerimizde güç ve kuvvet,
*İşimizde, titizlik ve dikkat, amellerimizde sadakat,
*Ruhumuzda ebedi saadet, selamet ve hidayet,
*Rızkımızda genişlik ve bereket, kazancımızda sehavet,
*Dünyamızda ulu devlet, ukbamızda huzurlu cennet,
*Sevdiklerimizde, değer verdiklerimizde muhabbet,
*Anne babamızda ve akrabalarımızda sevgi ve merhamet,
*Neslimize doğru ilim, güzel irfan, iman ve uhuvvet,
*Ahilerimiz ve pirlerimiz gibi çalışmak ve gayret,
*İkram eyle, ihsan eyle, nasib-i müyesser eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
*Bizi, ailemizi, çalışanlarımızı ve çalıştıranlarımızı
*Helal rızık nasibinle imtihan eyle Ya Rabbi!
*Haramlardan ve kul hakkına girmekten sen koru hepimizi,
*“Rıza-i Bari”n ile, rahmetinle imtihan eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
*“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” (Necm:39) buyruğunca
İşimizde kolaylık ve bereket nasip eyle Ya Rabbi!
*İş yeri sahiplerine, çalışanlarına ve çalıştıranlarına,
*Sağlıklı vücud, sözlerinde sebat, işlerinde itimat nasib eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
*Bu iş yerine “kendini bilen” düzgün ve dürüst müşteriler,
*iş emanetine sahip çıkan, mes’uliyetli çalışkan yüzler,
*İşte isabet ve başarı için yapılabilecek taahhütler,
*Fitne, hile, yalan ve art niyetten uzak ümit veren gözler
*İkram eyle, ihsan eyle, nasib-i müyesser eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
*Bu müessesede halis niyetle yapılan işleri Boşa çıkartma;
*iki dünya huzuruna vesile eyle Ya Rabbi!
*Müşteri ilişkisinde ve çalışmasında anlayışlı yüzleri
*Dürüst ve adil, hakkı gözetmeye muvaffak eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
*Bu iş yerinde her işimizde ayaklarımızı kaydırma Ya Rabbi!
*Sana verdiğimiz sözümüzden caydırma Ya Rabbi!
*Çoğu bulunca azdırma, azı bulunca bezdirme Ya Rabbi!
*Açlık, yokluk, kıtlık ve kuraklıkla imtihan etme Ya Rabbi!
*Alırken satanı, satarken alanı gözeten eyle Ya Rabbi!
*Gözü Tok, gönlü zengin olanlardan eyle Ya Rabbi!
*“Emin” ve güvenilir insan kalanlardan eyle Ya Rabbi!
*Ahlaklı ve adaletli davrananlardan eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
*Milletimizi, vatanımızı musibetlerden sen koru Ya Rabbi!
*Devletimize ve insanımıza birlik ve düzen ver, sen koru Ya Rabbi!
*Elimizi, kapımızı ve soframızı hayırlara açık eyle Ya Rabbi!
*Gözümüzü, dilimizi ve bedenimizi şerlere kapalı eyle Ya Rabbi!
Allah’ım!
* “Ya Rezzak Ya Allah”; rızkı teminde kolaylık kapısı,
*“Ya Fettah Ya Allah”; ruh-u canımıza ferahlık kapısı,
* “Ya Latif Ya Allah”; lütf-u ihsanına karşı şükür kapısı,
*“Ya Vedud Ya Allah”; karşılıklı sevgimizde saygı kapısı
* İkram eyle, İhsan eyle; nasib-i müyesser eyle Ya Rabbi!

Allah’ım!
*Peygamberimiz (s.a.v)’in ehl-i beytinin ve ashabının
*ve diğer peygamberlerimizin, ehl-i beytinin ve ashabının
*Sahabe-i kiram, tabiun, tebe-i tabiun büyüklerinizin
*Mübarek, muazzez, muhterem ruh-u şerifleri için;
*İş hareket ve emek yolundan gelmiş ve geçmiş muhterem
*Ahi pirlerimizin ve aziz üstadlarımızın ruhları için
*Bu iş yeri kurucularının, çalıştıranlarının ve çalışanlarının
*Bütün gelip geçmişlerinin temiz ve nezih ruhları için
*Hayırların varlığı için şerlerin yokluğu için
*Tüccar-ı mü’mininin ve Ümmet-i Muhammed (s.a.v)’in selameti için
*Ahir ve akıbetimizin hayır olması için, irade terbiyesiyle gönüllerimizin
murad bulması ve mutlu olması ve Allah rızası için
– EL- FATİHA…
—————————————————————
*Belağat: Güzel söz söyleme *Emin: Kendine güvenilen
*Fesahat: Açık,net konuşma *Kemalat: Ahlak güzelliği
*Metanet: Sağlamlık *Mütala: Bir işi etraflıca düşünmek
*Rıza-i Bari: Allah rızası *Sehavet: Cömertlik *Uhuvvet: Kardeşlik

YAZAN:Ahmet YÜTER…

Yorum Ekle