İNSAN NEDİR?

İnsan: İkidir; muhteşem donanımlı bedendir, muazzam derinlikli ruhtur.
İnsan: Nefsin mertebelerine ve benliğin bilincine sahip sosyal bir varlıktır.
İnsan: Çok farklı özellikte ve güzellikte, becerileri ve yetenekleri olandır.
İnsan: Hatırlayandır, hatırlatandır, unutandır, uyandır ve uyandırandır.
İnsan: Okuyandır, bilendir, düşünendir, düşündürendir ve imrendirendir.
İnsan: Yaratılanların en kalitelisi ve en şereflisi, güzel gören ve hayatlandırandır.

İNSAN NİÇİN YARATILMIŞTIR?

*Yaratana kulluk etmek ve ibadet ile itaatte bulunmak için.
*Kur’an’ın hakikatlerini tefekkür, tezekkür ile tahsil etmek için.
*İlahi esmaları çok iyi tanımak, bilmek, anlamak ve anlatmak için.
*Yaratanın “Rızâ-i Bârîsine” uygun hal ve gidişatla amel etmek için.

İNSANIN YARATILIŞI İÇİN KUR’AN NE DİYOR?

1-) “(Çünkü) Ben cinleri ve insanları ancak (beni tanısın, beni sevsin sonra) bana kulluk etsinler (ve bu
kulluk vesilesiyle de hem güzel ahlakı, hem de benim rızamı kazansınlar) diye yarattım.” (Zâriyat
S3uresi; ayet, 56)
2-) (Resûlüm) De ki; duanız (kulluk ve yalvarmanız) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin.”
(Furkan Sûresi; ayet, 77)
3-) İncire, Zeytine, Sina dağına ve şu emin Belde’ye yemin olsun ki; biz insanı en güzel bir biçimde (ve
şekilde) yarattık.” (Tin Sûresi; ayet, 1,2,3)
*Evet; Kur’an bize insanın yaratılış hikmet ve gayesini bu şekilde haber veriyor.
*Anlamak, idrak etmek, ona göre amel etmek ve “İNSAN OLMAK” bize kalıyor.
*İnsan için kâinatı, ubudiyet için de insanı yaratana şükretmek bize düşüyor.

İNSAN NİÇİN YAŞAR?
*Madden “küçük bir âlem” manen “büyük bir âlem” olduğunu bilmek için.
*”İnsan-ı kâmil” olma bilinciyle yüce “Hâlik-ı Yezdânını” bihakkın bilmek için.
*”Âlemin özü ve aynası” olabilme erdemliği ile, yaşantısıyla örnek olabilmek için.
*”…. ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, bana seni gerek seni” şuuruyla davranabilmek için.
*”İrade terbiyesi” ile şerefini, şahsiyetini, namusunu ve haysiyetini koruyabilmek için.
*”Sevgi, saygı, sabır ve sadakat” düsturuyla ailesine sahip çıkabilmek için.
*İlmiyle, irfanıyla, imanıyla, hoşgörüsüyle ve vicdanıyla, başkalarına da faydalı olabilmek için.

İNSANI İNSAN EDEN NEDİR?
*Hikmete râm olmaktır, iffete sahip çıkmaktır. Aklını güzelce kullanmaktır.
*Adalettir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, hakkı üstün tutmaktır.
*Beden değil ruhtur, kalptir, gönüldür. Halis ve muhlis niyettir.
*”Ben” değil, “Biz” merkezli yaşamaktır. Önyargıyı içinde taşımamaktır.
*Evrensel düşünmektir. Fikirlere saygı duymaktır. Barışçıl, empati yapabilmektir.
*Bilgili, ilgili, sevgili, şahsiyetli, haysiyetli, izzetli ve iyiliksever olabilmektir.

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle