“HİÇ OLMAK” NEDİR?

 

 Hiç olmak;
 Bilgeliktir. Bilginin meyvesi “mütevazi hali”dir.
 Ruh ile mana, nefis ile terbiye iklimine girmektir.
 Hakikate erişmektir, kendinden vermektir.
 “Kendini, Rabbini ve haddini (çok iyi) bilmek”tir.
 Farkın farkını anlamaktır. “Çömlekten farklı olmamak”tır.
●●●
 Hiç olmak;
 Kibirden, kinden, nefretten, öfkeden uzaklaşmaktır.
 “Benlik”ten, “ene”den ve “ego”dan sıyrılmaktır.
 “İlahi esrar”dan nasibini almaktır, aradığını bulmaktır.
 Manevi tekamülün “başlangıç noktası”nı yakalamaktır.
 Rabbin “Yüce”liğini müşahede edebilmektir.
 “Kıble yolcuğu”na çıkabilmektir, marifet ehli olabilmektir.
●●●
 Hiç olmak;
 “Seni hiçbir şey değilken yarattım.” (Meryem: 9) idrak edebilmektir.
 “Bir ben vardır benden içeru” diyen gibi olgunlaşabilmektir.
 “Hüdayi” namı ile vasıflanarak hizmet edebilmektir.
 Hamd, şükür, rıza, zühd ve kanaat eğitimi ile yetişebilmektir.
 “Kamil insan” olma yolunda; yürümektir, yorulmaktır, yanmaktır, pişmektir.
●●●
 Hiç olmak;
 Herkes “bir şey” olmaya çalışırken “hiçbir şey” olabilmektir.
 Menfiden uzaklaşmaktır, müsbete yaklaşmaktır, rahmete kavuşmaktır.
 “Verdiğin senindir, verebildiğin her şey sahip olabildiğindir”le “olmak”tır.
 İnsanı ayakta tutandır, “benlik zannı”ndan kurtulabilmektir.
 Sana biri “sen bir hiç’sin” dese, “keşke hiç olabilseydim” diyebilmektir.
 “Yokluk menzili”nde “aklın ve aşkın kimyası” ile donanabilmektir.
●●●
 Ne mutlu “HİÇ” olabilene… “HİÇ” kalabilene…
 “HİÇ” olmak istiyorum” diyen canlara SELÂM olsun!

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle