Amasya İtimat

GENÇ KİMDİR?

 

● Genç: İnançlı, şuurlu, bilgili, kültürlü, karakterli yaşayan bir şahsiyettir.
● Genç: Medeni, görgülü, anlayışlı, ince ruhlu, çalışkan ve üretkendir.
● Genç: Mes’uliyetini müdrik, zekasını iyiye kullanan, akıl, ruh ve beden sağlığını koruyandır.
● Genç: “Helal daireyi keyfe kafi bilen”dir, temizliğe dikkat eden ve güzel giyinendir.
● Genç: Sosyal, aktif, becerikli, hakikati sezen, gezen, yüzen ve kendinden verendir.
● Genç: Yaradana aşık, yaradılana ışık, meşakkate ve zahmete alışık olandır.
● Genç: Akıl, bilim, ilim, irfan ışığıyla, insanlık caddesinde samimiyetle yürüyendir.
● Genç: Edebiyata, kültüre ve sanata ehemmiyet gösteren, sürekli bilinçli okuyandır.
● Genç: “Sahih din bilgisi ve sevgisi” ile beslenen, maneviyatını geliştirendir.
● Genç: Mala-mülke dünyada kalacak kadar, ahiretini kurtaracak kadar sahip olandır.
●●●
● Genç: Eliyle, diliyle ve her haliyle hiçbir şeye zarar vermeyendir.
● Genç: Niyeti sahih, “akl-ı selim” ve “zevk-i selim” marifetine malik olandır.
● Genç: Metaneti ve sabrıyla, hırsa, kine, öfkeye ve şöhrete kapılmayandır.
● Genç: “Boş ve taş kafa” değil, “hoş ve has kafa” taşıyarak yaşayandır.
● Genç: “Ehliyetli” ve “liyakatli” olan, işini “iyi, güzel ve doğru” yapandır.
● Genç: Hakkını ve haddini bilendir, kul hakkına girmeyendir, zulmetmeyendir.
● Genç: İlkeli, omurgalı, sağlam ve dik duran, ancak diklenmeyendir.
● Genç: Ebeveynine, ailesine ve ceddine karşı hürmetli davranandır.
● Genç: Az konuşan çok iş yapandır, az uyuyan çok faydalı olandır, az yiyen çok sağlıklı olandır.
● Genç: Devrinin bilgi, kültür ve teknik imkanlarından müsbet manada yararlanandır.
●●●
● Genç: “Önce adam” olandır, sonra “meslek ve sanat sahibi” olandır.
● Genç: Adil, mutedil, vicdanlı, insaflı, erdemli ve ahlaklı olandır.
● Genç: “Sade hayatı” tercih edendir, lükse, israfa, şatafata girmeyendir.
● Genç: “Ne oldum” delisi olmayandır, “ne olacağım” düşüncelisi olandır.
● Genç: Yanında kitabı, elinde defteri ve kalemi eksik olmayandır.
● Genç: Ana dilini çok iyi kullanan, birkaç yabancı dili de çok iyi bilendir.
● Genç: Mazluma kol-kanat gerendir, gerçeği görendir, ahde vefa gösterendir.
● Genç: Dününü unutmayandır, bugününü çok iyi değerlendirendir, yarınına çok iyi hazırlanandır.
● Genç: Aranan, imrenilen, sevilen, gençliğini ve değerlerini zayi etmeyendir.
● Genç: “Kızım, oğlum, yavrum” diyen ebeveynine karşı “efendim, buyur” diyendir.
●●●
● Genç: Yerinde “teşekkür” etmesini, yerinde “özür” dilemesini bilendir.
● Genç: Varlık alemini “ibret ve hikmet” nazarıyla müşahede ederek tefekküre dalandır.
● Genç: Sevinciyle şımarmayandır, üzüntüsüyle ümitsizliğe kapılmayandır.
● Genç: Tahsil yapıp yükseldikçe alçak gönüllü, tevazu ehli olandır.
● Genç: “Kariyer” uğruna kendini kaybetmeyen, değerini ve değerlerini koruyandır.
● Genç: “Nazlı ve nazenin hanımefendi”dir, “nazik ve nadide beyefendi”dir.
● Genç: Gençliğinde bilgi ağacı dikerek, yaşlılığında gölgesinde barınandır.
● Genç: Kötülük kiri ile kirlendiğinde “iyilik çeşmesi”nin suyu ile arınandır.
● Genç: Empatik ve sempatik olan, gerçeğe odaklanan, medyatik sanallaşmayandır.
● Genç: Dünyada “alın teri” ile beslenen, ahirette verebileceği hesabı üslenendir.
●●●
● Genç: Şahsiyetini ve şerefini yitirmeyen, güce ve çıkara teslim olmayandır.
● Genç: Ruhen ve bedenen bakımlı, entelektüel, değişime ve gelişime açık olandır.

● Genç: Kalbî ve ruhî hayatını ihmal etmeyendir, dünyevileşmeyendir.
● Genç: “Yusuf yüzlü”, “Yunus sözlü”, “alperen özlü” olabilendir.
● Genç: Girişken, engelleri aşan, ne yaptığını bilen ve çeşm-i canandır.

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle