FETİH NEDİR? FATİH KİMDİR?

FETİH NEDİR?
Fetih: Yol açmadır, galibiyete ulaşmadır, zafere erişmedir.
Fetih: İslam’ı anlamaya yönelik kalbi ve ruhi açılımdır, gelişimdir.
Fetih: İnsan gönlüne İslam güzelliğinin duyurulma gayretidir.
Fetih: Nebevi terbiye ile “İ’lâ-yı Kelimetullah” anlayışını yaşamaktır.
Fetih: Tevhidi çizgide yeryüzüne barışı, adaleti ve içtimaî ahengi hâkim kılmaktır.
Fetih: Zorlama değil, kolaylaştırmadır, nefret ettirme değil sevdirmedir.
Fetih: Doğrunun eğriden, güzelin çirkinden, tevhidin şirkten farkını fark ettirmedir.
Fetih: Müsamaha iklimiyle, bütün insanlara huzuru yaşatabilme cehdidir.
Fetih: Zulmün bitirilmesidir. Yerine adaletin, hak ve hürriyetin getirilmesidir.
Fetih: İmanın, irfanın, iz’an’ın ve vicdanın “büyük deryası”nda arınmaktır.
Fetih: “Yaşama sevinci” sağlamaktır. “Yaşanabilir bir dünya” oluşturmaktır.
Fetih: Gönüllerin “göz aydınlığı” yapılmasıdır. Ruhların ferahlatılmasıdır.
Fetih: “…. ne güzel kumandan, ne güzel asker” manalı Nebevî müjdeyi yaşatmaktır.
Fetih: “Rızâ-i Bâri” için insanlık ve medeniyet hamlesini yapabilmektir.
Fetih: Türk ve Dünya tarihinde “çağ açıp, çağ kapama”nın dönüm noktasıdır.
Fetih: Hz. Akşemseddin’in ve Hacı Bayram-ı Velî’nin dualarının meyvesidir.
Fetih: Allah’ın “Fatih Sultan Mehmed” kulu eliyle nasip kılmasıdır.
Fetih: İnsan gönlünde açan; sabır, azim, aşk, şevk ve iman çiçeğidir.
Fetih: Surları kaldırmaktır, derin hendekleri aşmaktır, hedefe ulaşmaktır.
Fetih: Allah’ın “bahar mevsiminde bahar soluklu insanlar” eliyle hediyesidir.
Fetih: Ruh, zihniyet, niyet, fikir, inanç ve maneviyat güzelliğinin eseridir.
Fetih: Fark etmektir, emniyettir, talihtir, ışıktır, haysiyettir.
Fetih: İnsan nesline sahip çıkmaktır, insanlığı inşa etmektir.
Fetih: Dünden ders almaktır, bugünü doğru yaşamaktır, yarına umut olmaktır.
Fetih: İnsanı insan eden unsurları yaşamak ve yaşatmaktır.

FATİH KİMDİR?
Fatih: (İnançla) fetheden, (azimle) zafer kazanandır.
Fatih: İnsanlığın gönül ufkunda kapılar açandır, köprüler kurandır.
Fatih: İnsanı insan eden değerlerin ışığında yetişen kahraman ve Alperendir.
Fatih: “Avnî” mahlaslı büyük bir şair, çok yönlü üstün başarılı bir devlet adamıdır.
Fatih: “…. ne güzel kumandan, ne güzel asker” manalı Nebevî müjde ve iltifata mazhar olandır.
Fatih: “İrade terbiyesi” ile donanımlı, azmin, cehdin, aşkın ve vecdin nişanesidir.
Fatih: “Fethin” arkasında ki “akıl, fen ve tekniği” en iyi şekilde kullanandır.
Fatih: Karşısına çıkan sorunları en iyi şekilde çözerek, sonuçlandırandır.
Fatih: “Osmanlı’yı Devletten Dünya İmparatorluğuna dönüştüren”dir.
Fatih: Sanata, ilme, irfana ve edebiyata çok ciddi ehemmiyet gösterendir.
Fatih: “Fetih’le Devletin iki yakasını bir araya getiren” asil bir ruh-u candır.
Fatih: “Hikmet” in hakkını verendir, “bilgelik” irfanını hayata geçirendir.
Fatih: Yerinde ve zamanında “sözü”nü söyleyendir, “hükmünü” verendir.
Fatih: “İmkânın sınırını görmek için imkânsızı (dahi) deneyen”dir.
Fatih: “İnsanlara (sadece) kulun kula soracağı sorular soracaksınız" diyendir.
Fatih: Muhteşem bir barışçı, muhteşem bir entelektüel bir şahsiyettir.
Fatih: “Ruh portresi” güzel, veçhesi güzel, sözü ve eylemi güzel olandır.
Fatih: “Doğu ve batı (dünyasının müşterek) münevveri” mühim bir insandır.
Fatih: “Doğu ve batı (dünyasının) kültür değerlerini” bünyesinde toplayandır.
Fatih: “Osmanlı ve Dünya Tarihindeki yeri ve vizyonu” çok farklı “askeri bir deha” dır.
Fatih: Muhteşem bir kültür birikimine sahip, muhteşem bir medeniyet adamıdır.
Fatih: İlber Hoca’ya göre; “Doğu’nun ve Batı’nın efendisi, iki kültürün sahibi” dir.
Fatih: Aynı zamanda İstanbul’u Fetheden çok büyük bir kumandandır.

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle