EMG YEM TEKNİK MÜDÜRÜ AHMET AKDAĞ HAYVANCILIKLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İlçemiz Alpaslan kasabasında kurulan EMG YEM Fabrikası Teknik Müdürü Ziraat Mühendisi/ Zooteknist Ahmet Akdağ gazetemize vermiş olduğu demeçte ilçemizde yürütülen hayvancılık ile ilgili bilgiler verdi. Akdağ açıklamasında:

 

“Kaba Yemlerin Hayvancılık İşletmeleri İçin Önemi

 

Hayvancılık işletmelerin toplam giderlerinin %7075’ini yem giderleri oluşturmaktadır. Bu giderleri ise kaba yem ve kesif yem(fabrika yemi) ler şeklinde ikiye ayırabiliriz.

 

Kaba yemler; buğday samanı, yonca kuru otu, kuru çayır otu, korunga, çeşitli kuru otlar ve silajlar dır. Günümüzde ekonomik hayvancılık yapılabilmesi için kaba yem masraflarının asgariye indirilmesi şarttır. Bunun yolu ise kaba yemin işletme tarafından üretilmesi ve alternatif kaba yemler sağlanmasıdır.

 

Bazı kaba yemlerin, dane yemlerin ve küspelerin 2011-2012 yılı fiyat değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.

 

Hammaddeler

2011 Temmuz

2012 Temmuz

Artış oranı %

Buğday Samanı

0,10TL/kg

0,50TL/kg

400

Yonca

0,32TL/kg

0,75TL/kg

134

Arpa

730TL/ton

590TL/ton

-19

Buğday Kepeği

390TL/ton

500TL/ton

28

Yemlik Buğday

530TL/ton

575TL/ton

8.5

ATK(28)

350TL/ton

450TL/ton

28.5

ATK(36)

300$/ton

350$/ton

17

 

 

Tabloda görüldüğü gibi yonca ve buğday samanındaki fiyat artışı muazzamdır. Bu artış şüphesiz hayvancılık işletmelerinin karlılığının azalmasına neden olmuştur.

 

Bölgemizdeki kaba yem fiyatlarının da bu şekilde yüksek olması bizi alternatif kaba yem kaynakları hakkında böyle bir bildiri yayınlamaya teşvik etti.

 

Alternatif kaba yem kaynakları nelerdir?

 

Yonca ve buğday samanına alternatif olarak, bölgemizde çok yaygın olmasa da mısır silajı kullanılabilir maliyeti düşük ve verim üzerine etkisi oldukça iyi olan mısır silajının bölgede yaygınlaşması için EMG YEM olarak elimizden geldiğince teknik bilgi ve saha çalışması olarak yardımcı olmaya hazırız.

 

Silajlar (mısır, sorgum) kolay çözünebilen karbonhidratlarca zengin bitkiler fermantasyon için müsait olduklarından kolay silolanabilirler. Proteince zengin bitkilerin ise silolanması zordur. En zor silolanan bitki yoncadır. Tarla artıkları( beyaz lahana artığı, kırmızı lahana artığı) silajı yapılabilen materyallerdir.

 

Yol kenarlarında büyüyen kesler zor şartlarda kaba yem kaynağı olarak kullanılabilir. Pancar yaprakları özellikle aşırı yedirilmemek kaydıyla iyi bir kaba yem kaynağıdır. Kuru pancar posası (küspe diye bilinir doğru olanı ise posadır) ise hayvana yedirilmeden önce ıslatılarak verilmesi kaydıyla özellikle besicilikte hem karkas kalitesi hem de etin lezzetini olumlu yönde etkiler ve alternatif bir kaba yem kaynağıdır.

 

 Hayvancılık işletmelerinde kaba yem kullanım oranlarını söyleyerek bu konunun öneminin anlaşılmasını umuyorum.

 

Beside kaba yem kullanım oranı %70 ile %1015 arasında değişir.

 

Süt sığırı işletmelerinin karlılığı ve sürü süt verim ortalamasına göre kaba/kesif yem oranı 60:40, 50:50, 40:60 şeklinde değişmektedir.” Dedi.

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.