Amasya İtimat

DİN GÖREVLİSİ KİMDİR?

 

● Din Görevlisi;
● Güzel ahlak sahibi, örnek ve önder, seven, sevilen ve sevindiren bir insandır.
● Her şeyden önce iyi insan, iyi Müslüman, iyi rehber ve iyi yol gösterici olandır.
● Ruhların kurtarıcı elmas sesi ve altın nefesidir. Ahlâkî yaraların manevi hekimidir.
● Kinden, kibirden, menfaatten arınmış, nefsini aşmış ve unutmuş, her insanla ilgilenendir.
● Törenden, gösterişten, lüzumsuzluktan, teganniden, temcit tekrarından uzak hizmet edendir.
● Önce kendi ruhunu ıslah ve ihya “yalnızlığı” ile sadece Allah’ın saltanatına sığınandır.
● Kuvvetini Allah’tan alarak, ruhunu “gönül köprüsü” yaparak, cemaatini Allah’la buluşturandır.
● “Kainat, Kur’an ve insan kitapları”nı okuyan, anlayan ve anladıklarını dosdoğru aktarandır.
● İnsanlığın niteliklerini çok iyi bilendir, idrak edendir, başkasına da yaşayarak bildirendir.
● Sevgiye meftun, saygıya tutkun, araştırıcı, inceleyici, irdeleyici ve sorgulayıcı olandır.

● Din Görevlisi;
● Halk içinde, Hak yanında bilgisiyle yücelendir. Her yönüyle donanımlı, kendini halka
adayandır.
● Dini hakikatleri, dinin özüne uygun, dinin evrensel mesajını iyi anlayarak ifade edendir.
● Muknî ve müessir bir hitap üslubuna sahip olandır. Diksiyonu ve retoriği düzgün olandır.
● İnsanlarla sağlıklı iletişim kurandır. Başarılı bir konuşma tarzı ve davranışı ortaya koyandır.
● İfrat ve tefritten uzaklaşan, hoşgörülü ve anlayışlı olan, vazife aşkıyla yanıp tutuşandır.
● Aşırılığa kaymadan, orijinine uygun anlatım, aktarım ve sunum üslubunu kullanandır.
● Kitle iletişim araçlarını bilinçli kullanarak daha geniş halk kitlelerine “Doğru İslam’ı”
ulaştırandır.
● Halkı sevendir, halka yakın olandır, halk için uğraşandır, halkın mutluluğu için koşuşturandır.
● “Din gönüllüsü”dür. Her durumda ve her şartta herkesin kendisine ulaştığı insandır.
● Güvenilen bir karakter taşıyandır. “Olduğu gibi görünerek, göründüğü gibi olarak” yaşayandır.

● Din Görevlisi;
● Her yaş ve seviyeden insanla “mesai mefhumu” gözetmeden bir psikoterapist gibi
ilgilenendir.
● Camisini bir “halk eğitim merkezi” ve “sosyal tesisi” gibi fonksiyonel bir hale getirendir.
● Camisinde “Kürsüden Akademik Sohbetler” vermeleri için Aydınları cami halkı ile
buluşturandır.
● Din hizmetiyle; milli birlik, toplum asayişi ve manevi kalkınma için katkılar sunandır.
● İnsanların ruh dünyalarına ve ahlak düzenlerine zararlı olan şeylere karşı tedbir alandır.
● Mes’uliyetini müdrik olandır. Üzerine düşenleri, severek üşenmeden yapandır.
● Muhatabının özelliklerini bilendir. Ona göre kendini hazırlayan ve daha iyi faydalı olandır.
● Farklılıkları ve güçlükleri dikkate alarak, hizmetini kolaylaştırmak için çabalayandır.

● Hayatıyla “örnek” olandır. Yaşantısıyla ihlaslı ve güzel ahlaklı olandır. Kendine güvenendir.
● Şahsiyetini ve şerefini muhafaza edendir. Sempatik davranan ve güler yüzlü olandır.

● Din Görevlisi;
● Kılık kıyafeti, saçı, sakalı, bıyığı bakımlı ve temiz, tertipli ve düzenli olandır.
● “Ahirette kendini kurtaracak eserleri” olması için çalışıp çabalayandır.
● Kıraatine, makamına, sesine, okuyuşunun güzel oluşuna çok özen gösterendir.
● İnsanların “ebedi hayatı”nı müsbet manada etkileyecek “vazife şuuru”na erendir.
● Vazifesinde ve hizmetinde en iyiyi, en güzeli başarabilmek için çok SABIRLI olandır.
● Cemaatini fert fert tanımaya çalışarak, hizmet vereceği topluma daha güzel faydalı olandır.
● Vazifesine tam sadakat gösteren, mazeretlere tenezzül etmeyen, cevval olandır.
● Ayrıştırmayan, birleştirendir, kaçırmayan çekendir, vazifesini “en iyi” yapandır.
● “İdeal bir tip” özelliği taşıyandır. Emsallerine göre “daha başarılı ve pozitif” olandır.
● Felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji ve eğitim alanlarında temel bilgilerle donanımlı olandır.
● İslamî ilimlerde uzmanlaşmış, belli ölçülerde ihtisas yapmış, yetişmiş olandır.
● Dünyadaki sosyal ve kültürel gelişmeleri bilinçli bir şekilde takip edendir.
● “Yabancı dil eğitimi”ni önemseyendir. Teknolojiye vukufiyetiyle hizmetini kolaylaştırandır.
● Hayatın gerçeklerine “yabancı” kalmayandır. Yerinde saymayandır. Daima ilerleyendir.
● İnsanları yargılamaktan, mahkum etmekten, korkutmaktan uzak durandır. SEVGİ İNSANI
olandır.

● Din Görevlisi;
● “Cemaatim ne der?” diye değil, “Allah’ım ne der?” diye sadece O’nun rızasını gözetendir.
● Hiçbir dünyevi çıkar ve endişeye tenezzül etmeyendir. Yalnızca Allah’a güvenendir.
● Vazifesinde; imamet’in, hitabet’in, gayretin ve muhabbetin hakkını verendir.
● Toplumun sosyal problemlerine çözüm üretendir. Vizyonu yüksek, misyonunu eda edendir.
● Kendisinden rehberlik, danışmanlık, yardım ve destek bekleyenlere “gönül kapısı”nı açık
tutandır.
● Siyasi mevzularda tarafsızlığını koruyarak, sadece Kur’an ve sünnet ekseninde hizmet
edendir.
● Farklı din ve inanç sahipleri hakkında doğru ve güvenilir bilgiler edinmeyi ihmal etmeyendir.
● Din hizmetini, tutumunu ve davranışını yeni gelişmeleri dikkate alarak, yenilenen ve
gelişendir.
● Meşruiyetini “tarafsız bir din hizmetiyle” artırandır, din hizmetine zarar vermeyendir.
● Din hizmetinin kalitesini artırandır. Din hizmetinin alanlarını çeşitlendirendir. Hizmetine
imrendirendir.
● Farklılıkları ve güçlükleri dikkate alarak, hizmet donanımını mükemmelleştirmeye çalışandır.
● Dini hayatı Kur’an ve sünnet çizgisinde yaşamada topluma rehberlik edecek temsil kabiliyeti
olandır.

● İnancı sağlam, ibadet hayatı düzgün, “Allah ile birliktelik şuuru”nda olan bir Alperendir.
● Dini “aşk”, din hizmetini “gönül işi” bilendir. “Adanmışlık duygusu”nu yaşayandır.
● Çalışmalarında “hedefleri” belirleyendir. “Dert sahibi” olandır. Kendini hesaba çekendir.

● Din Görevlisi;
● Yaptığı her hayırlı işi “en iyi, en güzel ve en doğru” yaparak mutlak mutlu olandır.
● “Ben, ben…” demeyendir. “Ene”yi aşandır. Zamanı iyi yöneterek hedefine koşandır.
● “Hesabî değil hasbî” olandır. Dünyalığı “gaye” değil “vasıta” görerek yaşayandır.
● Karakteri güzel, aranan “model insan”dır. Sevgi abidesidir. Gönül yapandır, gönüle girendir.
● Günahkara değil, günaha kızandır. Fedakar, cefakar, vefakar ve özverili davranandır.
● İnsanlara “gönül köprüsü” olabilen, herkese anladığı dil ve üslupla hitap edendir.
● Vazifesini ve hizmetini emanet görerek, hiç incinmeyen ve incitmeyendir.
● “Reşad”a erendir, “salâh”ı bulandır, “irşad” ve “ıslah” faaliyetini hakkıyla yapandır.
● Liderlik vasfını ortaya koyandır, iç aleminde “ideal”, dış aleminde “model” konuma gelendir.
● Sürekli okuyandır, sürekli kendini güncelleyendir, bilgi ve kültür seviyesini yükseltendir.
● Meslektaşlarıyla işbirliği yapabilendir, temsil gücünü güzelleştiren, tebliğ gücünü artırandır.
● Dininin görevlisidir, din hizmetinin gönüllüsüdür. Faydalı işlerin en verimli öncüsüdür.
● Aklını iyiye, güzele ve doğruya kullanandır. Bu mevzuda cemaatine de yol gösterendir.
● Ahirette kendisini kurtaracak hizmetlerin ve eserlerin altına imzasını atabilendir.
● İyi bir insandır, iyi bir Müslümandır, iyi bir mü’mindir, iyi bir vatandaştır.

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle