DEDİ DEDİM

 Kurban Bayramı münasebetiyle…
 “Dedi” nefsin sualleridir.
 “Dedim” ruhun cevaplarıdır.
●●●
 Dedi: Kurban nedir?
 Dedim: Kurbiyettir. Yaratılanı anlamaktır, yaratana karşı mesuliyettir. Medeniyettir. Sözünde
durmaktır. Hedefi tutturmaktır. İyiliği artırmaktır, kötülüğü kaldırmaktır. Umudu
yeşertmektir. Özünü olgunlaştırmaktır.
 Dedi: Kurban bayramı nedir?
 Dedim: Nefse haddini bildirmenin, ruhun yüzünü güldürmenin sevincini, nimetin şükrünü eda
etmenin, ibadetin, itaatın, inkıyad ve teslimiyetin neşesini ve huzurunu yaşamaktır!
 Dedi: Bu bayramda ne keseyim?
 Dedim: Önce yalan söylemeyi kes. Koğu-gıybet etmeyi kes. Kul hakkına girmeyi kes. Nefsine
hoş gelen şeylere kulak vermeyi kes. Öfkelenmeyi kes. Hırsla, kinle, nefretle hor-hakir
görmeyi kes. Büyüklenmeyi, kibirlenmeyi kes. Şükürsüzlüğü ve şikayetlenmeyi kes. Ahiretini
unutturan, hesabını zorlaştıran dünyevileşmeyi kes. “Ene”ne ve “ego”na yenik düşmeyi kes.
Sonra; Allah’a yönel, tevbe ve istiğfar et. Mükellef isen en iyisinden ve en semizinden KURBAN
kes!
 Dedi: Bu bayramda ne yapayım?
 Dedim: Tembelliği, uyuşukluğu bırak, hayra hasenata yönelik çalışma yap. Sevilmek için
sevindirmeyi yap. Umut için güven vermeyi yap. Hesaba çekilmeden önce hesabını çok iyi
yap. İyimserliği yap. Birleştirmeyi yap. Kısaca; insanlığın ve inancının gereğini yap!
 Dedi: Son sözün nedir?
 Dedim: Her ne yaparsan yap en iyisini ve en doğrusunu yap. Her ne olursan ol, önce insan ol,
insanlığınla iyi ve güzel ol. Yaratılana değil, yaratana KUL ol, KURTUL HÜR OL!
●●●
Teşrik tekbiriyle bayram-ı kurbana girene,
Ruhî ferasetiyle hak hakikati görene,
Dareyn huzuru için Nebî izini sürene,
Muhtaç fakire kol-kanat gerene SELÂM OLSUN!
●●●

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle