ÇOCUK NEDİR?

Çocuk : anne babanın ismini ve neslini sürdürecek sevgi, şefkat ve neşe kaynağıdır.

Çocuk : yaratılışı itibariyle tertemiz, saf, masum, günahsız ve sevimli bir varlıktır.

Çocuk : “himayeye, bakıma,beslenmeye  ve terbiye edilmeye muhtaç  mühim bir candır.

Çocuk : dünya ekseninde yarının en önemli ,  en acil hüviyet meselesi ve mesuliyetidir.

Çocuk : dünya-ahiret saadetini düşünen ebeveyn için “milletinin bekası” ve “dininin geleceği” dir.

***

Çocuk : fıtratı gereği, oluşu itibariyle  küçüktür ama onun meselesi ve mesuliyeti çok büyüktür.

Çocuk : “sabiyy” ve “tıfıl” , “veled” ve “ecinne” ,”al” ve “ehl” dir. Onu tanımak ve anlamak şarttır.

Çocuk : “ailenin meyvesi” dir. “Göz nuru ve gönül süruru” dur. “Ümit pırıltılı aydınlık neşvesi”dir.

Çocuk : annesinin “şefkat çiçeği” dir. Babasının “merhamet çiçeği” dir .Büyüklerinin” dua çiçeği” dir.

Çocuk: “eğitimi, iki insanın evlenmeye karar verdiği andan itibaren başlayan”çok mühim varlıktır.

***

Çocuk : anne ve babanın deruni sevgi yüklü “gözünün bebeği ve aydınlığı”(Furkan;74,Kasas;9)dır.

Çocuk : (cennetliklerin) etrafında daima taze kalan “saçılmış inci”(İnsan;19,Vakıa;17,Tur;24)dir.

Çocuk : iman mesuliyetini taşıyan duyarlı anne ve babalar için “imtihan sebebi”(Enfal;28) dir.

Çocuk : Yüce yaratanı çok iyi anlamaya ve yaratılışı çok iyi tefekkür etmeye sevk eden candır.

Çocuk : anne ve babanın sevinç ve mutluluk iklimi  ve “Allah’ın kudretinin delili”(Rum;54) dir.

***

Çocuk : doğduğu çağın şartlarına uygun bir donanım güzelliğinde yaratılmış yüce bir varlıktır.

Çocuk : elindeki  mevcut imkan ve varlıklardan çok çabuk bıkan, terbiyeye muhtaç olandır.

Çocuk : “bembeyaz bir sayfa” dır. Yepyeni bir “kayıt cihazı” gibidir. ”İbret ve hikmet yüklü” dür.

Çocuk : “ asırların öyküsü” dür. Aile ocağının  anlamlı “mutluluk ve hikmet yüklü türküsü” dür.

Çocuk : “kabule şayan dua” dır. Ebeveyni  sevgisiyle birbirine bağlayan  “nida ve seda” dır.

***

Çocuk : anne ve baba ömrünün  zahmetli, haşmetli ve muhabbetli çok mühim öğrencisidir.

Çocuk : duygusu itibariyle sebeptir. Davranış biçimleri itibariyle neticeden ibarettir.

Çocuk : evin içinde anne ve babanın umutlu emeklerle yetiştirildiği “mutluluk abidesi” dir.

Çocuk : her  anne babanın ve  aile büklerinin  onun varlığı ile mutlu olduğu “ gönül kuşu” dur.

Çocuk : karnı ve zihni,  doğru gıda ve bilgi ile beslenmeye ve terbiye edilmeye muhtaç olandır.

***

Çocuk : kulaklarını öğüt ve nasihatlere kapatandır, gözlerini  örnek ve numunelere açandır.

Çocuk : ahlaklı, edepli ve faziletli olmak sayesinde ancak mutlu ve başarılı olabilendir.

Çocuk : müsbet ve faydalı “kitabi” ve “hitabi” kaynaklarla  yetişirse  yarının söz sahibidir.

Çocuk : oyunlarıyla ve heyecanlarıyla  kabiliyetlerini ve yeteneklerini ortaya koyabilendir.

Çocuk : aileyi  bir araya getiren, bir arada tutan ve aileye başarıyı getiren mıknatıstır.

***

Çocuk : hiçbir zaman ihmal edilmeyecek ve eğitimsiz bırakılmayacak  kadar mühim bir emanettir.

Çocuk : kendisiyle “çocuklaşarak oynanacak” ve “ciddileşerek arkadaş olunacak” bir değerdir.

Çocuk : anne baba ve yakınlarından  ziyade,  arkadaş ve akranlarından   daha çok etkilenendir.

Çocuk : “ağaç yaş iken eğilir” misali, vücut ve ruh yapısı ancak ailede ve okulda şekillenendir.

Çocuk : sadece sevmek ve övmekle sevimli olmaz .O, ancak terbiye ve eğitimle sevimli olabilir.

***

Çocuk : ilgiye, sevgiye, bilgiye, gerçekçi , hak sever, hoş görür ve iyimser olmaya muhtaçtır.

Çocuk : ailenin gönül sükuneti  ve imtihan dikkati,  ebeveyninin asil “rengi”  ve “ahengi” dir.

Çocuk : “nikahın”  iyilik meyvesi ve ümit yüklü çiçeği, Allah’ın anne ve babayamühim  hediyesidir.

Çocuk : aile ocağında  bebeklik ve  büluğa  erme arasındaki dönemi yaşayan tertemiz insana denir.

Çocuk : her zaman kendi  yerine karar aldığımız ve seçimlerine müdahale ettiğimiz  bir bireydir.

***

Çocuk : ailede anne baba ve büyüklerin ruhlarını iyileştiren ve toplumu toplum yapandır.

Çocuk : çocukluğunu yaşar iken , ne düşüneceğine  değil, nasıl düşüneceğine  muhtaçtır.

Çocuk : “şekle sokulmak” için değil, kalbi, ruhi ve bedeni bakımdan yetiştirilmeye muhtaçtır.

Çocuk : için “tembel”, “inatçı”, “sakar” ve şımarık” sıfatlarını kullanmak doğru  değildir.

Çocuk : “en gözü pek filozof” tur. O, soru sormayı ve sorgulamayı pek çok sevendir.

***

Çocuk : gözlerinin içine bakılacak,  ellerinden tutulacak  ve sahip çıkılacak olandır.

Çocuk : bugünün şirin ve sevimli küçüğü, yarının saygılı ve saygın büyüğü  asil candır.

Çocuk : “dahi” bir “mesaj” dır, derinlikli bir “mana” dır, “yaşama sevincini” yaşatandır.

Çocuk : bugünün “bahar çiçeği”, yarının   masum yüzü, ortak hayali ve heyecanıdır.

Çocuk : “insan sevgisi” nin meyvesi, her türlü ihmal ve  istismardan  korunacak olandır.

***

Çocuk : “şefkat kahramanı” annenin, “irade abidesi” babanın dualarının kabul örneğidir.

Çocuk : A. Hamid’in dilinde: “Kim demiş çocuk küçük şeydir, bir çocuk belki en büyük şeydir.”

Çocuk : “Allah’ın hediyesi, ailenin eğlencesi, masumiyetin simgesi ,evin neşesi hoş bir tebessüm” dür.

Çocuk : ekmesini dikmesini bilene “sevgi tohumu” dur. Yakmasını bilene “umut ışığı” dır.

Çocuk : “nar gibi  gülüş” , “kar gibi bakış” , “rüzgar gibi öpüş” , “bahar gibi  geliş” tir.

***

Çocuk : görebilene gözlerdeki  sevimli sevgidir, dostluktur,  saflıktır ve güzelliktir.

Çocuk : çevresinde olup biteni tecessüsle  izleyendir, insanların ahvalini modelleyendir.

Çocuk : geleceğe “okunmak, anlamak ve anlaşılmak üzere gönderilen mühim  bir mektup” tur.

Çocuk : ailedir, devlettir ,millettir, vatandır,  bayraktır, sancaktır , can , canan ve heyecandır.

“Çocuk : kokusu  cennet  kokusudur. Çocuk dünyada nur, ahirette sürurdur” (Camiüs-Sağir:2/2285)

 

 

YAZAN  : AHMET YÜTER

Yorum Ekle