BESMELE NEDİR?

● Besmele: “Allah’ın adını anmak”tır.
● Besmele: Her meşru işe “Allah’ın adıyla başlamak”tır.
● Besmele: “Bereketsizlikten ve güdüklükten kurtulmak”tır.
● Besmele: Rahmet yoluna girmektir. Selamete çıkmaktır.
● Besmele: Nefisten arınmaktır. Allah’ın rızasına tabi olmaktır.
● Besmele: “Ezelî kudretin yardımını celbetmeye” vesile bilmektir.
● Besmele: Uluhiyet ve ubudiyet arasında muhabbet münasebeti kurmaktır.
● Besmele: İslam’ın çok mühim sembolüdür. İyiliğin çok mühim anahtarıdır.
● Besmele: “İzn-i ilahi” ve “ihsan-ı ilahi” olan nimete tutunmaktır.
● Besmele: Rahmet-i Rahmanın hazinelerinin kapılarını açmaktır.
●●●
● Besmele: “Ruh-u canın” manevi aşısı “ilahi rahmetin” sırlarına ulaşmaktır.
● Besmele: “Her hayrın, her iyiliğin, her güzelliğin başı”dır.
● Besmele: “İsim, Allah, rahman ve rahim” kelimelerinden müteşekkil “özet-i Kur’an”dır.
● Besmele: Kainatı, eşyayı, eşyanın inceliklerini ve sırlarını anlatan “fihrist-i Kur’an”dır.
● Besmele: “Dağlar ile, taşlar ile, seherdeki kuşlar ile Mevla’yı çağırmak”tır.
● Besmele: Her şeyin manen “Bismillâh” deyişine iştirak edip gafletten kurtulmaktır.
● Besmele: Her meşru işimizde söyleyerek “sünnet sevabına” kavuşmaktır.
● Besmele: Her bir varlığa değer katandır, her bir hadiseye anlam kazandırandır.
● Besmele: 19 harften müteşekkil mûcizevî tek bir kelimelik “ayet” olandır.
● Besmele: “Farz, vacip, sünnet, mekruh, haram ve küfür” hükümleri olandır.
●●●
● Besmele: Konumunda ve terkibinde sırlı manaları mucizevî bünyesinde taşıyandır.
● Besmele: İnsanı ruhen ve bedenen rahatlatandır. İnsana “şifa kaynağı” olandır.
● Besmele: “Hayat enerjisi” özelliği bulunandır. San’at’ın güzelliklerini yaşatandır.
● Besmele: İnsana “güven veren, güç katan”dır. İnsanın huzurun ufkuna kavuşturandır.
● Besmele: İnsan ruhunda “Tevhid inancı”nı pekiştiren ve güçlendirendir.
● Besmele: İnsana “Pozitif düşünce”yi aşılayandır. İnsanı müsbet farklılaştırandır.
● Besmele: Söz, davranış, tavır, tutum, hal ve gidişatı sevaba dönüştürendir.
● Besmele: Maddi, manevi hareket ve bereket sunandır, terakkiye vesile olandır.
● Besmele: Sağlık, sıhhat, afiyet ve şifa iklimi içinde yaşamayı kolaylaştırandır.
● Besmele: Sevginin, saygının, görgünün, anlayışlı olmanın yegane manevi kaynağıdır.
●●●
● Besmele: Sabırlı, sebatlı, metanetli insanı hayata tutundurandır.
● Besmele: İnsanı yüceleştiren, kabiliyet ve yeteneklerini geliştirendir.
● Besmele: Varlıklara karşı dost yapandır. Sıkıntı ve stresi ortadan kaldırandır.
● Besmele: Şerlerden, şerirlerden, şeddatlardan ve şeytanlardan koruyandır.
● Besmele: Aşılamayan yolları aştırandır. Açılamayan kapıları açtırandır.
● Besmele: Manevi hazdır, nazdır, niyazdır, duadır, inkıyad ve teslimiyettir.
● Besmele: Edepli, adaplı, ahenkli ve güzel yaşama sevincini yaşatandır.

● Besmele: “İNS” ve “CİN”in bütün şerlilerinden korunmaya vesile olandır.
● Besmele: Noksanlığı tamamlamaya, günah ve kusurlardan korunmaya vesile olandır.
● Besmele: “Affın ve mağfiretin kapısını” daima açık tutandır.
●●●
● Besmele: “Mahşer meydanı hesabı”nın görülmesini kolaylaştırandır.
● Besmele: Toprağın verimini ve bereketini artırandır, afetlerden koruyandır.
● Besmele: “Her hayırlı murada” erişebilmenin yollarını açandır.
● Besmele: “Esma-i ilâhi”nin ve “Kur’an-ı Mu’ciz’ül-Beyan”ın özü, özetidir.
● Besmele: “Okumak, anlamak, yaşamak ve hissetmek” için olmazsa olmazdır.
● Besmele: “Ferşi arşa, zemini semaya, yeri göğe” bağlayandır.
● Besmele: “Manevi bir asansör” gibi insanı, Rabbinin huzuruna çıkartandır.
● Besmele: “Baht-ı bahar” kılandır. “Gönlü nehar” edendir.
● Besmele: “Aşk-ı candır, canandır.”
● Besmele: Manevi heyecandır.

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle