BAYRAM NEDİR?

Bayram : İnsanın insanla, dostun dostla, arkadaşın arkadaşla, akrabanın akrabayla, anne babanın çocuklarıyla, çocukların anne babalarıyla, aşığın maşuku ile büyük bir sevgi ve sevinç huzuruyla buluştuğu; -Küskünlerin barıştığı, itilmişlerin halk içinde kaynaştığı, imkan sahiplerinin imkanlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaştığı, köy havasının şehir ruhunun güzellikleriyle anlamına kavuştuğu, -Mü’min insanların, gözlerinin ve gönüllerinin içinin güldüğü, ümidin, sevginin, neşenin, misafir severliğin, yardımseverliğin, vefakarlığın, arkadaşlığın, yoldaşlığın, kar(ın)daşlığın iliklere kadar hissedildiği Kutlu ve mutlu bir zaman dilimidir!
***
Bayram : Farklı mekanları, renk renk, soy soy insanları, an an zamanları, maviliğiyle asumanları, bütün Ruh-u canıyla yıkayan; -Çocukları ve gençleri mutluluk ve sulh okyanusunda kanatlandıran, yaşlıları “eli öpülesi” yaparakonlara hürmet etme şuuruna tabi tutan, -Çocukları sevinç tufanlarıyla bulutların kanatlarında uçuran, fakirlere ve muhtaçlara insanlık yüceliğinin “zevk-i selimi” ni tattıran, -Rahman’ın rahmetiyle ve merhametiyle heyecanlandıran, umutlandıran , arındıran, Muhteşem bir hayat iksiridir!
***
Bayram : Meşru çerçevede çok yönlü sosyalleştiren, “helal dairede keyfe kafi gelen” bir hassasiyetle eğlendiren; -Hakkaniyeti önceleyip, hukuku hatırlatıp helalleştiren, nefsin isteklerine karşı celalleştiren, -Marifet ve maharetleri, kabiliyet ve hünerleri sergilettiren her hayırlı amelin tadıyla lezzetlendiren, Muazzam bir sulh ve sükunet iklimidir.
***
Bayram : Güzel fikirleri ve zikirleri, bütün fakirleri ve miskinleri, pir-i fanileri baş tacı yapan; -Bencillik ve enaniyet anıtını yıkan, fitne, fesat, düşmanlık ve pişmanlık doğuran düşünceleri ortadan kaldıran, -İnsanlık ufkunun ekseninde dostluk şarkılarının ve türkülerinin bestelerini büyük bir zevkle yaptıran, Adı güzel, tadı güzel, kendi güzel bir bahar iklimidir!

***
Bayram : Yüzü soğuk ekranlardan, “kopyala yapıştır postala” türünden mesajlardan, süslü pahalı telefonlardan, şartları ağır kargolardan bıkmış usanmış gönülleri ; göz göze , yüz yüze beraber olmanın hazzına ve keyfine vardıran; -İnsanlara insanlık ufkunun hedefini tutturan, işe yaramaz, boş işleri, beyhude şeyleri unutturan, -Çeşit çeşit ritüelleri ve kaideleri, şekilleri ve gelenekleri, muhabbet yüklü üsluplarla ve paylaşımlarla yaşatan,
-Bütün renkleri ve ahenkleriyle, insanları “ denge unsuru” haline getirip kuşatan, “zevk-i selim” ve “rengi kesir” ekseninde çok sesli düşündüren, enfes nefesli çok perdeli olan,
Müstesna bir enstrümandır!
***
Bayram : Birleştiren ve bütünleştiren, irileştiren ve dirileştiren, öğreten ve eğiten;
-Güzellikleri bünyesinde derleyen, hakikatleri ortalıkta sergileyen, “sosyo-kültürel bir derman” olma özelliğini gösteren, -Ortak değerler etrafında toplayan, bireyleri fert fert olmaktan kurtarıp cemiyet haline getiren, -Kaynaşma bağlarını kuvvetlendiren, toplumsal travmaları, psikolojik ve sosyolojik sıkıntıları sonlandıran, “devr-i gufran” olma özelliğine hayran bırakan, Muhteşem bir yaşama sevinci atmosferidir!
***
Bayram : Dargınlığı ve kırgınlığı gideren, kızgınlığı ve azgınlığı söndüren, yanlışlığı düzelttiren; -İhmalkarlığın ve tembelliğin meyvesi olan zayıf halleri bir bir ortadan kaldıran,
-Kıskaçlardan, baskılardan, korkulardan, pusulardan, felaket saçan karamsar tellallardan kurtaran, -Adaletli olmayı, hakkaniyetli davranmayı öğreten, bütünüyle güzelliklerine imrendiren,-Yalnızlığı ve çaresizliği, kimsesizliği ve kimliksizliği bertaraf edip mutlu olmaya eriştiren, -Aşkını yaşatan düşünceleri yeşerten, kardeşliğin en güzel örneklerini ruhlara yerleştiren,  “Hiç bitmese” dedirten çok güzel bir zaman dilimidir!
***
Bayram : Ziyaretleri kutsallaştıran, insanlarla insanlığı kucaklaştıran, arz ile asumanı yakınlaştıran; -İyilikleri yaygınlaştıran, kötülükleri buharlaştıran, kalıcı, etkili, faydalı bütün hayırlı amelleri bayraklaştıran, -Ziyaretleştiren, hediyeleştiren, medenileştiren ve medeniyetleştiren, topyekun “ramazanlaşma” nın hoşnutluğunu bayramlaştıran,
-Kültür hamurunu tarih teknesinde yoğuran, emniyet ve sulh iklimiyle koruyan, iktisat ekseniyle doyuran, insanın iç alemine sonsuzluk havasını teneffüs ettiren,
-Şefkat ve merhamet kanatlarıyla koruyup kollayan, “en güzel örnek olma” özelliğine sahip “rehber insanlarla” nurunu yayan, – İbadetin ve bereketin, rahmetin ve edebin, hazzını ve lezzetini ruhlara tattıran, Seçkin bir huzur ve sükunet iklimidir!
***
Bayram : Günahları eritip bitiren, sevapları diriltip artıran, halkı ve Hakkı hoşnut eden, uhrevi
esintilerle ferahlatan, sohbetin ve muhabbetin keyfine vardıran;
-Zorlu ve meşakkatli günlerden ve gecelerden, aç, susuz geçen saatlerden, geçmez sanılan
saniyelerden, uzadıkça uzadığı sanılan saliselerden, kurtulma neşesi olmayan,
-Mevsiminin güzel ve özel ibadet meyveleriyle gıdalandıran, kendi şahsına münhasır neşesiyle heyecanlandıran, -Mahzun gönüllere düğün, beklentilerin bitirildiği gün, insana acı veren hayırsız alışkanlıklara kördüğüm olan, o ki ruhlara ve kalplere şifa ve vefa olan,
Muhteşem ve müstesna bir zaman dilimidir!
***
Bayram : Günahlardan kusurlardan arındırmasıyla ibadet ve salih amel meyveleriyle RAMAZAN’dır!
Bayram : Yüce Sultan-ı Sermedi olan Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zü’l Celal ve’l Kemal Hazret-i Allah’a doğrudan doğruya yakınlaştıran KURBAN’dır! Bayram : Allah’ın mü’minlere bir feyzi, berekatı ve ihsanıdır. Bayram : Canın Cananını , kulun Sultanını “Zevk-i İlahi” ile bulmasıdır. Bayram : Hüznün ve kederin yok olmasıdır. Cümle günahların dökülmesidir.
Bayram : Kulların Tevhidi çizgide Hak sevgisini kana kana yaşamasıdır.
Bayram : “YAR” ile buluşmaktır. “HAK” ile vuslata ermektir.
Bayram : Gönül almaktır, gönüllere girmesini bilmektir.
Bayram : Affa nail olmaktır.
Bayram : Bilene BAYRAM’dır!
Bayram günlerinde semaya değil, Rabbimize açılsın eller, Duaya dursun gönüller ,amin desin diller ve sulh ve sükunete ersin kalpler …
Biiznillah yazımıza da duamız ile noktayı koymuş olalım sevgili dostlar, yarenler…

Allah’ım!
Hamdimiz, şükrümüz, zikrimiz sanadır,
Selamımız; Rasulüne ehline ve ashabınadır,
Acizane, fakirane dualarımızı ve niyazlarımızı,
Karin eyle, kabul eyle, makbul eyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
Receb-i Şerifin mana iklimiyle uyandık,
Şaban-ı Şerifin fazilet boyası ile boyandık,
Ramazan-ı Şerifin bereketiyle rıza kapına dayandık,
Aczimizin ve fakrımızın farkına vardık, an an arındık…
Rahmetinle, merhametinle ve mağfiretinle affeyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
Senin yüce emirlerini ve yasaklarını duyup,
Habib-i Edib-i’nin bütün tatbikatlarına uyup,
Kur’an-ı Mu’ciz’ül Beyanını ve Kainat kitabını okuyup,
İyi insan, güzel mü’min olabilmek için bülbül gibi şakıyıp,
Yalnız senin rızan için, yalnız seni memnun etmek için çalıştık,
Acizane fakirane amellerimizi, gayretlerimizi kabul ve makbul eyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
Yalnız senin rızan için her hayırlı şeye niyetlendik,
Ramazan-ı Şerifin ibadet meyveleri ile afiyetlendik,

Teravihimizi kıldık, sahurumuzu yaptık, orucumuzu tuttuk, iftarımızı ettik,
“Mukabele usulü” ile Kur’an-ı Kerimin manevi iklimine girdik,
Ubudiyyet sevgimizi ve sevincimizi daim ve kaim eyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
Fitremizi, zekatımızı, hayrımızı ve hasenatımızı yerine ulaştırdık,
İmkan sahipleri ile ihtiyaç sahiplerini birbiri ile buluşturduk,
Şükür, kendimizi her zaman iyiliklere ve güzelliklere alıştırdık,
“Rıza-i Bari” istikametinde aklımızı kullandık, kafamızı çalıştırdık,
Acizane, fakirane, amellerimizi, emeklerimizi kabul ve makbul eyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
Fani dünyada ve baki ahirette güldür yüzümüzü,
İlmin ,irfanın ve imanın ışığı ile aydınlat gözümüzü,
Şeytanların ve şeddadların şerrinden Sen koru özümüzü,
Boşa çıkarma “Elest Bezm-i” nde verdiğimiz sözümüzü,
İnsanlığımızı ve Müslümanlığımızı kabul ve makbul eyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
Günahlarımızın af ve mağfireti için tevbelerimizi,
Hidayetini elde etmek için halisane niyetlerimizi,
İlmin ile hilmin ile donanmak için gayretlerimizi,
“Ham iken pişmek, pişer iken olmak” için emeklerimizi,
Rahmetinle, merhametinle, mağfiretinle kabul ve makbul eyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
Kur’an-ı Keriminle yücelt, feyizlendir, bereketlendir,

Kur’an-ı Kerimin zineti ile içimizi süsle, şerefi ile şereflendir,
Dünya musibetlerinden muhafaza eyle, ahiretinde derecelendir,
Kur’an-ı Kerimin şefaati ile , cennetin ve Cemalin ile nimetlendir,
Cehennemin ateşinden Sen koru, Sen muhafaza eyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
“Korona” dan korunmak için evlerimize kapanıp kaldık,
“Maske, mesafe ve temizlik” kurallarını dikkate aldık,
Şükür; evlerimizi mescide çevirdik, ibadetlere daldık,
Ana, baba, çocuk, eş, dost, akraba, komşu ve arkadaş ile,
Zararımız dokunmasın diye birbirimizden kaçar olduk,
Hayat imtihanımızı kolay eyle, insanlık alemine yardım eyle Ya Rabbi!
***
Allah’ım!
Bütün ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle Ya Rabbi!
Kabirlerini nurlandır aydınlık eyle, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi!
Bütün yaşayanlarımıza lütfunla sabır ver ve merhamet eyle Ya Rabbi!
Hayırlı ve faydalı amellerimizi yüce katında kabul eyle Ya Rabbi!
İbadet, itaat, inkıyat ve teslimiyetimizi makbul eyle Ya Rabbi!
NOT : Sevgili okuyucularımın Ramazan bayramını tebrik ediyorum, iki dünya saadeti diliyorum, hayırlı,
huzurlu, feyizli, bereketli , sağlıklı ve şifalı bir ömür niyaz ediyorum Rabbimden dualarımla…

 

Yorum Ekle