BAHAR NEDİR?

Ahmet Yüter
Bahar: Kış’tan sonra, yaz’dan önceki muhteşem bir zaman dilimidir.
Bahar: Tabiatın güzelleştiği, ağaçların yeşerdiği, çiçeklerin açtığı hayat mevsimidir.
Bahar: “Delikanlılığı” ve “sıcakkanlılığı” en güzel bir şekilde ortaya koyma dönemidir.
Bahar: “Fasl-ı bahar”, “Nev-bahar”, “Mevsim-i gülşen” gibi birçok isimle anılandır.
Bahar: Toprakların, yaprakların, dağların, ovaların yüzünü güldüren rahmet çağlayanıdır.
Bahar: Denizlerin, ırmakların, nehirlerin, çayların derin musikisini duyurandır.
Bahar: Aşıkların aşkını artırandır, dostları “dostluk meclisinde” buluşturandır.
Bahar: Işık saçandır, hayrette bırakandır, göz kamaştırandır, insanları uyandırandır.
Bahar: “Kainat kitabı”nı farklı okutandır,  “hakikat hitabı”nı farklı dinletendir.
Bahar: Yüce “Hâlık-ı Yezdân”ın verdiği ilhamların ışığıyla yeniden diriliştir.
Bahar: Müjdeleyendir, heyecanlandırandır, sevindirendir ve umutlandırandır.
Bahar: Kulun “bittim” dediği anda  Rabbin “yettim” dediğini  hatırlatandır.
Bahar: Tefekküre sevk edendir, teşekküre alıştırandır, ufku geniş tutturandır.
Bahar: Adl ve itidalin, ölçülü ve mükemmel güzelliğin ve ılımanlığın sembolüdür.
Bahar: Hafif, tatlı, serin ve rahatlatıcı rüzgârların mutluluk verici habercisidir.
Bahar: “Sâlikin vecd ve istiğrak halinde ruhani manaları” kavramasına  vesile kaynağıdır.
Bahar: “Sevgili”nin cemalini, esmalarını  ve eserlerini anlamlarıyla bir bir hatırlatandır.
Bahar: Güzel kokudur. Masumiyetin ve fıtratın kokusudur ve ruh-u cana dokunuşudur.
Bahar: San’atkar insana derûni boyutuyla iç aleminde farklı ilhamları hayatlandırandır.
Bahar: Güneşin ışıklarını daha canlı yansıtandır. Tabiattaki varlıkların aşkını anlatandır.

●      ●      ●
HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez: “Hızır” ve “İlyas” isimlerinin birleştirilerek halk diliyle söylenişidir.
Hıdırellez: Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’nun dünyasında yaşanan halk bayramıdır.
Hıdırellez: “Hızır gibi yetişmeyi” çağrıştırandır. İyilikleriyle, güzellikleriyle karşılayandır.
Hıdırellez: Yardımlaşmayı, dayanışmayı, kaynaşmayı, insanlığın ufkunda yaşatandır.
Hıdırellez: Edebiyat dilinde; “Ruz-ı Hızır (Hızır günü)” olarak manalandırılandır.
Hıdırellez: Bolluğun, bereketin, sağlığın, iyiliğin ve sevinmenin simgesidir.
Hıdırellez: Yürekleri, gönülleri ve havaları ısıtan neş’e yüklü bir  mevsimdir.
Hıdırellez: Yüzlerin güller gibi güldüğü, güzel sözlerin dillerden döküldüğü gündür.
Hıdırellez: İslâm-Türk inançlarında var olan “Hızır-İlyas Kültü”nün halk dilindeki adıdır.
Hıdırellez: “Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez” atasözünün manasını yaşatandır.
Hıdırellez: Baharın habercisidir ve baharın bayram havasında yaşanabilme  şeklidir.
Hıdırellez: “Yaz kapısıdır”, “sefer mevsimidir”, huzur ve mutluluğun resmidir.
Hıdırellez: “Güneşli ve güzel günlerin” habercisi,  başlangıcı ve baş tacı güzelliğidir.
Hıdırellez: Gülen gözlerin, güzel sözlerin, güzel hayatların, güzel anların nişanesidir.
Hıdırellez: “Hızır yoldaşın ola” destûruyla bahar yolculuğuna çıkabilmenin sevincidir.

●      ●      ●
Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle