BABA KİMDİR?

Baba; Evinin, eşinin ve çocuklarının gönül kahramanıdır, canlarına can şah damarıdır.
Baba; Yuvasını-ocağını “devlet idare eder” gibi idare etme kabiliyetine malik bir ruh-u candır.
Baba; Duruşuyla, bakışıyla güven veren, sesiyle dengeleyen “ehl-i beyt” inin gönlünde yaşayandır.
Baba; Usul-erkan bilendir. Evinde disiplini ikame edendir. Kurallarıyla “idaresini” sağlayandır.
***
Baba; Adaleti ihmal etmeyendir. Şerefi için yaşayandır. Zorluklar karşısında yılmayandır.
Baba; Ayrım yapmadan çocuklarını düşünen ve sevendir. Müşfik yüreğiyle onları koruyup kollayandır.
Baba; İnsan, hayvan ve çevre sevgisiyle dolup taşandır. İyilik yolculuğunda yorulmadan koşandır.
Baba; Dürüstlükten taviz vermeyendir. Çalışkan, cömert ve fedakardır. Ahde vefa gösterendir.
Baba; Okumayı, okutmayı, okuyanı, okutanı çok önemseyendir. Cehaletle mücadele edendir.
***
Baba; “Ete-kemiğe bürünen” dir. Her zaman “olduğu gibi görünen” dir, “göründüğü gibi olan” dır.
Baba; Çilelere göğüs gerendir, umur görendir. “Rıza-i Bari istikametini” hedefleyendir.
Baba; Dirayetli olandır, hamiyetperver davranandır, üretendir, paylaşandır, kendinden verendir.
Baba; Mütevekkil ve mütevazidir. Dengeli ve hoşgörülüdür. Ötekileştirmeyen, “ahlak abidesi” dir.
Baba; Problem çıkaran değil çözüm üretendir. İleriyi görendir. Hakikati takip edendir.
***
Baba; Evini, huzur yumağı “kalbi ve ruhi dinlenme merkezi” ve “sevgi havuzu” haline getirendir.
Baba; Evinde fiziksel, ruhsal ve duygusal anlamda hiçbir zaman bir “baba açlığı” yaşatmayandır.
Baba; Evinde “sevgi, ilgi, bilgi, öğüt, paylaşım, güven, yardım ve destek açlığı” çektirmeyendir.
Baba; “Aile içi huzursuzluğun” çıkmasına fırsat vermeyendir. Aile düzenini muhafaza edendir.
Baba; “İçindeki çocuğu” hiçbir zaman öldürmeyendir. Başkalarına kendisini güldürmeyendir.
***
Baba; İmkansızlıklarla kesesi boş olsa da yüreğindeki sevgi ve inanç ışıklarıyla kanatlanandır.
Baba; Her türlü zorluklara rağmen moralini bozmayandır. “Aile düzeni” ni sarsmayandır.
Baba; Emeğe ve erdeme adanan bir ömürdür. Umudu aşılayandır. “Babalık payesi” ni taşıyandır.

Baba; “Kendi” olabilen, “kendi” kalabilendir. “Aile sevgisi yoksunluğu” nu yaşatmayandır.
Baba; Evlatlarının tepesinde değil, yanlarında yer alandır. Hiçbirisine karşı ayrım yapmayandır.
***
Baba; Sadece “biyolojik bir olgu” değil, “psiko-sosyal bir olgu” olduğunun farkında olandır.
Baba; Kafasının arkasında hesabı olmayandır. Her haliyle açık görüşlü, şeffaf ve saydam olandır.
Baba; Eşini, çocuklarını ve sevdiklerini değerli görendir, konumlarına göre onlara vakit ayırandır.
Baba; Aile efradına karşı korku salmayandır. Her zaman onların yanında olduğu hissini yaşatandır.
Baba; Aile fertlerini birbirleriyle yargılamayandır. Onları başkaları ile de kıyaslamayandır.
***
Baba; Yıkıcı neşriyattan koruyandır, yapıcı neşriyatı aşılayandır. Kötülüklerden alıkoyandır.
Baba; Dini, milli ve ahlaki değerler istikametinde, akıl ve bilim ışığında çocuklarını yetiştirendir.
Baba; “…evlatlarınızda ancak bir imtihandır” (Enfal: 28) ayetince “imtihanda” olduğunu fark edendir.
Baba; Hanımının ismetini, kızlarının iffetini, oğullarının şahsiyetini korumak için çabalayandır.
Baba; Aile efradının maişetini temin edendir, yemeyip yedirendir, giymeyip giydirendir.
***
Baba; Aile fertlerinin sahiplenici “kimsesi”, koruyucu “şemsiyesi” ve yürekli “bekçisi” dir.
Baba; “Öf” bile denilmeyecek, eli öpülecek, saygı ile sevilecek ve sözü dinlenecek “ata” dır.
Baba; Kökü derinliğine inen, ucu gökyüzüne çıkan muhteşem bir “ulu çınar” dır.
Baba; Evinde duruşuyla “var” dır, olgunluğuyla “yar” dır, oluşuyla her mevsim “bahar” dır.
Baba; Sabah aydınlığında doğan “güneş” gibidir , “gece” karanlığında doğan hilal gibidir.
***
Baba; Duruşuyla “var” dır, oluşuyla “yar” dır, evinde her mevsim bir “bahar” dır.
Baba; Hayatın keyfini “ doruklarda” değil, normal akışı ekseninde yakalamaya çalışandır.
Baba; Bilimsel doğrularla, şiirsel güzelliklerle aydınlanıp, aydınlatan ve kanatlandırandır.
Baba; Tabiat ve aile sevgisini bütünleştirendir. Aileyi bu sevgi ile özgürleştirendir.
Baba; Çocuklarını kelebeklere benzetebilendir. Kelebekleriyle zenginleşebilendir.
***

Baba; Aile sevgisini, eşine ve çocuklarına bağlılığını, daima güvenin izzetiyle taçlandırandır.
Baba; Eşi ve çocukları ile konuşmaya, dertleşmeye, güzellikleri paylaşmaya doymayandır.
Baba; Eşi ve evlatları sayesinde “gökkuşağı renkliliği” nde hayatı donanımlı yaşayandır.
Baba; Özgürlüğü önemseyendir, adaleti asla ihmal etmeyendir, demokrat davranandır.
Baba; Sempatik ve empatik duruşu olandır, duyarsız kalmayandır ve kaba olmayandır.
***
Baba; “İnsanlardan bir insan” olarak nasıl “sıradışı” olunabileceğini ortaya koyandır.
Baba; Güvenilir, zeki, akıllı ve dengeli bir kimlik profili çizen örnek bir şahsiyettir.
Baba; “Anı” yaşamayı ertelemeyendir, mutluluğu gelecekte değil, şimdinin güzelliğinde arayandır.
Baba; Gelecekteki güzel günlerin müjdesini saf ve temiz yüreklerinde taşıyan nesiller yetiştirendir.
Baba; Çocuklarının kulaklarına küpe altın sözleri, onları hayata hazırlayan aydınlık gözleri olandır.
***
Baba; Ailesini kızgın güneşten koruyan buluttur, yuvasının geleceğini inşa eden umuttur.
Baba; Deniz gibi coşkun olan, ailesini canlı ve heyecanlı tutan bir gönül mimarıdır.
Baba; Hoşgörüsü güzel, öngörüsü yüksek, bakış açısı geniş, ideal düşünceli olandır.
Baba; Evinde muhtemel yaşanmakta olan, sevinci, hüznü ve farklı duyguları dengeleyendir.
Baba; Evlatları nazarında bir evren kadar güzel ve büyük gönül zenginliğine sahip bir insandır.
***
Baba; “Hepiniz çobansınız, güttüklerinizden mes’ulsünüz” (Buhari; cum’a, 11) hadis-i şerifince
mes’uliyetini müdrik bir “çoban” dır.

13.06.2020 Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle