AŞK NEDİR?

Aşk; Güzel ve iyi düşünmektir, sevmek ve hoş görmektir.
Aşk; Almadan vermektir, mazluma kol kanat germektir.
Aşk; Riyazete girmektir, tevazu ile bütünleşmektir, edep insanı olmaktır.
Aşk; “Gül” e ve “Gülistan” a muhabbet duymaktır. “Har”dan, “Haristan”dan korunmaktır.
Aşk; “Bir ben vardır bende benden içeru” diyebilmek ve bunu yaşayabilmektir.
***
Aşk; Yetişkinlerin balıdır, bebeklerin sütüdür, kalplerin dilidir.
Aşk; Annelerin müşfik şefkatidir, babaların muhlis merhametidir.
Aşk; “Her gönül” e değil, “Er gönül” e ermektir, gönül güllerini dermektir.
Aşk; Canını boş şeylerle sıkmamaktır, gönül yıkmamaktır, hayattan bıkmamaktır.
Aşk; Toprağı “Sadık yar” bilmektir, kötülüğü silmektir, iyilikle bahtiyar olup gülmektir.
***
Aşk; “Sahib-i Hakiki” ye samimiyetle yönelmektir.
Aşk; Nazar-ı ibretle hakikati görebilmektir, dersler çıkarabilmektir.
Aşk; “Hu” iştiyakı ile nefeslenmektir. “İlla Hu” muhabbeti ile seslenmektir.
Aşk; Adıyla başkadır, tadıyla bambaşkadır, “Canan” da yok olmaktır.
Aşk; Fanilere şaşmamaktır, haddi-hududu aşmamaktır, kemalatı bulmaktır.
***
Aşk; Taş gibi katı olmamaktır, varlık aleminde kaybolmamaktır.
Aşk; Kin, nefret, hırs ve öfke zeminine bina-çatı kurmamaktır.
Aşk; İnsani olgunlukla dolmaktır, şahsiyetin kıvamıyla olmaktır.
Aşk; “Esma ufku” ile “Vedud yolculuğu” nda sözünde, kararında kalmaktır.
Aşk; Büyük düşünmektir, büyüklenmemektir, Rahmetin deryasına dalmaktır.
***
Aşk; Gönül toplumunun imamıdır, tefekkür erbabının meramıdır.
Aşk; “Terbiye mektebi”nin ilim ve irfanla donanımlı muallimidir.

Aşk; Tarifi olmayan bir duyuştur, insandaki derinliği okuyuştur.
Aşk; Şerden, şerirden ve şeddattan kaçıştır, sema alemine uçuştur.
Aşk; Derman ararken derdine, derdi derman bilip, felah kapısından bakıştır.
Aşk; “Sevgili” den başka her şeyi harıyla yakan muhteşem bir ateştir.
***
Aşk; “La”diyerek başlamaktır, “İllallah” diyerek nefsi olgunlaştırmaktır.
Aşk; “Hal dili” ile temsil etmektir, “Gönül dili” ile konuşmaktır.
Aşk; Kitapta ve hitapta bulunmayandır, kağıtta ve dilde aranmayandır.
Aşk; Dalı ezele, kökü ebede bağlı olan “Nurun ala nur” güzelliğinde bir ağaçtır.
Aşk; Deniz-derya gibi ucu-bucağı görünmeyendir, zamanı ve mekanı olmayandır.
Aşk; Hak namına deli-divane olmaktır, “Sabr-ı cemil” e teveccüh edip hasenatı bulmaktır.
***
Aşk; Allah’a şeksiz şüphesiz şevk içinde büyük bir samimiyetle kulluktur.
Aşk; Sözünün eri olma manasıdır, sükutun ehli olma mayasıdır.
Aşk; Arşı, yeri, zerreyi, her şeyi seyr-ü temaşa eden ruhun hayasıdır.
Aşk; Gönül vücudunun dilidir, kalp makamının halidir, ruh ufkunun cemalidir.
Aşk; Yapraktaki damardır, ağaçtaki köktür, meyvedeki candır, mevsimlerdeki heyecandır.
Aşk; “Üç harf bir kelime” den ibaret hali, vicdani ve imani irfandır.
***
Aşk; “Kalb-i selim ile yanmaktır, “Zevk-i selim” ile yunmaktır.
Aşk; “BİR” e bende olup, biat edip korunmak ve huzur bulmaktır.
Aşk; Sözün, özün, tefekkürün ruh-u canıdır, ruh-u canın şerefi şanıdır.
Aşk; Kötülüklerden arınmaktır, iyilikler ikliminde barınmaktır, gafletten uyanmaktır.
Aşk; Vefakarlıktır, cefakarlıktır, ahvali anlamaktır, Hakk’ın boyasıyla boyanmaktır.
***
Aşk; Karşılıksız, beklentisiz sevmektir. Dünya ahiret saadeti için evmektir.
Aşk; Hikmete vakıf olmaktır, kudreti bilmektir. Ahlak-ı a’la’ya tutunmaktır.

Aşk; “Övgü ipi” ile kuyuya inmektir, kendine ait bütün ayıplarını dinlemektir.
Aşk; “İpin ucu” nu kaçırmamaktır, gönülden gönüle giden yolları kapatmamaktır.
***
Aşk; “Yar ile yağan Yağmur” dur. “Yağmur” ikliminde yaşanan huzurdur.
Aşk; “Eksen-i ben” den uzaklaşıp, “Eksen-i Biz” e yakınlaşmaktır.
Aşk; Faniye kulağı tıkamaktır, gözü kapatmaktır, “Baki” ye odaklanmaktır.
Aşk; “Ten dikenliği” nden geçerek “can gülistan” ına kavuşmaktır.
Aşk; Gönül vererek gönül almaktır, “Zevk-i selim” iklimine dalmaktır.
***
Aşk; Yara açmak değil, yara sarmaktır,” niyaz kapısı” na varmaktır.
Aşk; Gecenin nazenin nazıdır, gündüzün muhteşem niyazıdır,
Aşk; Halden anlamaktır, anladığını anlatmaktır, anlattığını dinletmektir.
Aşk; İnsani ve imani değerleri bütün özellikleriyle korumaktır.
Aşk; Üretmektir ,paylaşmaktır, özverili olmaktır, insani derinlikle dolmaktır.
Aşk; İnsanı insan edendir, insan için, insanlık için varlığını ortaya koymaktır.
***
Aşk; Ruhun isteği ve ihtiyacıdır, vicdanın ve gönlün olmazsa olmaz ziyasıdır.
Aşk; Cahilin bilmediğidir, gafilin anlamadığıdır, hamın dinlemediğidir.
Aşk; Aşıkların bildiğidir, aşıkların anladığıdır, aşıkların dinlediğidir.
Aşk; Cismaniyete ve nefsaniyete hitap etmeyendir, süfli olmayandır.
***
Aşk; “Cennet”i de “Cahim”i de düşünmeden “Bana Seni gerek Seni” diyebilmektir.
Aşk; Sevenin sevdiğine karşı kendini vererek muhabbetle ona bağlanmaktır.
Aşk; Teslimiyet-i ruh ile dış gözün körlüğüdür, iç gözün varlık alemini seyr-ü temaşasıdır.
Aşk; “Sevgili” nin rızasını her şeyden önce ve üstün tutmak, sadece O’nun hoşnutluğunu istemektir.
Aşk; Kalbin özlemidir, gözün gözlemidir, sevdalanarak “Hak” tan özge her şeyi silmektir.
Aşk; Her şeydeki, iyiyi, güzeli, faydayı görebilmektir, “Hak” aşkına giden yolun ilk adımıdır.

Aşk; Müthiş ve muazzam bir manevi lezzete sahip olmaktır, özel ve güzel bir ızdırabı tatmaktır.
Aşk; “Lütfunda hoş kahrında hoş” nazı ve niyazıyla yanıp kavrulmaktır.
Aşk; İnsanı en zarif, en latif, en kibar, en nazlı, en nazenin yapan kuvve-i maneviyedir.
Aşk; “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” diyerek coşmaktır, koşmaktır, taşmaktır.
***
HÜLASA:
Aşk; Kalbin özlemi ve dostluğun kemalidir, “Sevgili”ye yakınlaşmaktır, kendinden geçmektir.
Aşk ; “Yunus sözlü”, “Yusuf yüzlü” ve “Muhammedi özlü” bir eksende olmaktır.
Aşk; şükür sözlü, huzur yüzlü ve ebedi sevgi özlü olup kurtulmaktır.

25/05/2020 AHMET YÜTER

Yorum Ekle