ANNE KİMDİR?

Anne; Hayatın müşfik yüzlü manasıdır. Yuvanın mayasıdır.
Anne; Yaşama derdinde olmayan, yaşatma hedefi ile huzur bulandır.
Anne; Karşılık beklemeden sevendir, acı görse bile acı vermeyendir.
Anne; Ailedeki güvenilecek ve sığınılacak en mühim limandır.
Anne; Sevinince en samimi sevinen, üzülünce en samimi üzülendir.
***
Anne; Emeğini ve yüreğini ortaya koyarak, insanı en güzel şekilde yetiştirendir.
Anne; Evinin göz bebeğidir, söz öbeğidir, sevgi yumağıdır ve şefkat kahramanıdır.
Anne; Ailedeki “Mukaddes vazife”nin fedakarıdır, cefakarıdır ve vefakarıdır
Anne; Allah’ın “El- Hay, El-Hafız, Er-Rahim” sıfatlarının kadındaki yansımasıdır.
Anne; Okunacak, anlaşılacak, anlatılacak ve içindekilerle yaşanılacak en güzel kitaptır.
***
Anne; “Cennet annelerin ayakları altındadır” (Nesai; cihad, 6) makamıyla şereflenendir
Anne; Sadece “çocuk sahibi olan” değil, çocuk yetiştiren en mühim bir mürebbidir.
Anne; “Anne olmayı düşündüğü” andan itibaren en güzel duyguyu taşıyan ve yaşayandır.
Anne; Ailede hayatı anlamlı hale getirendir, aile fertlerini çok güzel şekillendirendir.
Anne; Yuvasının, eşinin ve çocuklarının sımsıcak yüreğidir, emeğidir, temel direğidir.
***
Anne; Dünü unutmayan, anı değerlendirip yaşayan, yarını ihmal etmeyendir.
Anne; “Öf” bile denilmemesi ve asla üzülmemesi gereken varlık sebebidir.
Anne; “Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar” sözünün en güzel ifadesidir.
Anne; İlim ve irfan, sanat ve kültür, iman ve vicdan güzelliğinin abidesidir.
Anne; Düşünendir, üretendir, icat çıkarandır, imrendirendir, sevindirendir.
***
Anne; Kalemin ve kelamın kıymetini bilen, kitabı ve hitabı seven hüner ehlidir.
Anne; “Yaşama ve yaşatma sevincini” yüreklere taşıyan ve onun aşkıyla yaşayandır.

Anne; “Süt beyaz” bir dile, “Su akışlı” bir bakışa, “Gül yüzlü” bir duruşa sahiptir.
Anne; Anadolu dilinde anadır. Sevgiden, saygıdan, barıştan ve iyilikten yanadır.
Anne; Aile fertlerine edep ile nizam verendir, onları edep ile kemale eriştirendir.
***
Anne; “Kendi” olarak yaşamayı öğütleyendir, ne dediğini ve ne yaptığını bilendir.
Anne; Misyonu ve vizyonu ile farkındalık değişimini ve gelişimini hayata geçirendir.
Anne; Derin bir inanç, güçlü bir iman iklimi ile “sonsuzluk yolculuğunda” yürüyendir.
Anne; “Sevgi, saygı, sabır, sadakat dersleriyle” hep çocuklarını geleceğe hazırlayandır.
Anne; Dünü alarak, yarını yaparak, bugünü yaşatarak çocuklarına yaşama sevinci aşılayandır.
***
Anne; Zahmetin çilesinde rahmetin güzelliğini gören, “ mutluluk zirvesine” tırmanandır.
Anne; Evlatlarının eli, dili, gözü, kulağıdır, canlarına can ve ruhlarına ışık kaynağıdır.
Anne; “Yavrum” sesiyle içten gelen “çocuğum” nefesiyle, çocuklarının yüreğini ısıtandır.
Anne; Evinin yüksek ‘ sur’lu kalesidir, güveni ve emniyeti zirveye taşıyan “hale” sidir.
Anne; İç derinliği ile gülümsemedir, halet-i ruhiyesi ile göze-dize ferdir, gönüle ahenktir
***
Anne; Hayata bağlayandır, ümit filizlerini yeşertendir, imkansızı mümküne çevirendir.
Anne; Yuvasında sevginin ırmağıdır, tasarrufun kaynağıdır, merhametin membağıdır.
Anne; Elinde tesbihiyle, dilinde zikriyle, kalbi, ruhi dua iklimiyle Rabbine gönül bağlayandır.
Anne; Gecesi ve gündüzü ile mevsimler değişse bile “anneliği” hiçbir zaman değişmeyendir.
Anne; Eksikleri ve kusurları giderendir, ayıpları örtendir ve mahcubiyete fırsat vermeyendir.
***
Anne; Evlatlarının şerefini kendi şerefi bilen, onları her türlü kötülüklerden koruyandır.
Anne; “Cennet hazinesidir”. “Cennet hazinesine” kavuşacak olan onu hep razı edendir.
Anne; Aile hayatının aydınlık kaynağı, feragatin simgesidir, diğergamlığın sembolüdür.
Anne; Başlı başına fedakarlık ve vefakarlık mektebidir. O en yüce hasletlerin yegane sahibidir.
Anne; “Mış” gibi yapmayandır, gerçeklerden kopmayandır, verdiği sözden caymayandır.

***
Anne; Görgüsüz olmayandır, yapmacık ve göstermelik şeylere tenezzül etmeyendir.
Anne; Halis bir duyguya, muhlis bir hissiyata sahiptir. O, ailesine ve herkese karşı müşfiktir.
Anne; İki dünya eksenli güzel duyguları yüreğinde besleyendir. Gönü l güllerini derendir.
Anne; Gökler aleminin kapılarını açmasını bilendir, mazlumun ve masumun gözyaşını silendir.
Anne; Menfi farklılaşmaya imkan vermeyendir, yabancılaştırıcı düşüncelerden hoşlanmayandır.
***
Anne; Aile fertlerini kilit gibi birbirine bağlayandır. Ailede birliği ve dirliği sağlayandır.
Anne; Çocukları arasında; kız-erkek, pasif-aktif, zayıf-güçlü ayrımı asla yapmayandır.
Anne; Aile fertlerine karşı her hususta mutedil davranandır, itidali elden bırakmayandır.
Anne; Çocuklarının sanatkarıdır . Onlardan emeğini, yüreğini, özenini esirgemeyendir.
Anne; Ailesine ve herkese karşı mütevazi olandır, kendini beğenmekten hoşlanmayandır.
***
Anne; İtelemeyi ve ötelemeyi, ayrıştırıcı olmayı, ezmeyi ve üzmeyi sevmeyendir.
Anne; Kırmayan ve kırılmayandır. Toleranslı, esnek ve affedici davranan örnek bir insandır.
Anne; Çocuklarıyla ilişkilerinde “evet” veya “hayır” demenin ayarını çok iyi tutturandır.
Anne; Semeresi seneler sonra görülecek güzellikte olan, çocuklarının “ilk öğretmeni” dir.
Anne; “Takdir” etmesini “tekdir” göstermesini ve nerede nasıl davranılması gerektiğini bilendir.
***
Anne; “Baba” dan önce, ehemmiyet arz eden, rol-model olan örnek, yüce şahsiyettir.
Anne; “İyi çocuklar” ı, “iyi annelik sanatı” sayesinde yetiştirmenin bilincinde olandır.
Anne; Elinin lezzetiyle, gönlünün zenginliğiyle, merhametli kalbiyle çok sevilendir.

27.05.2020 Ahmet YÜTER

Yorum Ekle