ADAM KİMDİR?

Adam: Gönül yapandır, yüreklendirendir, emek verendir.
Adam: İyiliği çoğaltandır, kötülüğü kaldırandır, insanca yaşayandır.
Adam: Günahlardan kaçınandır, sevaplara tutunandır, huzuru yakalayandır.
Adam: Gülü yeşertendir, dikenlerine takılmayandır, yüz güldürendir.
Adam: Kafa, kalp, ruh ve beden bütünlüğü ile kendine sahip çıkandır.
Adam: Amelini güzelleştirendir, nefsini eleştirendir, gönülleri birleştirendir.
Adam: Sevgiyi sevendir, saygıyı gösterendir, sadakatli sabredebilendir.
Adam: İlahi aşkın muhabbet hamurunda insanlık şerefiyle yoğrulabilendir.
Adam: Körü körüne “burnu doğrultusunda” gitmeyendir, inat etmeyendir.
Adam: Hesabî değil, hasbî olandır, “fırıldak işlere” bulaşmayandır.
● ● ●
Adam: Hayat kalitesini tutturmak için akıl ve vicdan fenerini söndürmeyendir.
Adam: Paraya, mala, mülke, menfaate tapmayandır, dosdoğru yoldan sapmayandır.
Adam: “Emrolunduğu gibi dosdoğru olan”dır ve “dosdoğru kalan”dır.
Adam: Okuyandır, düşünendir, düşüncesini Tevhîdî çizgide geliştirendir.
Adam: Melekleri imrendirecek derecede iyilerin ve hasbîlerin arkadaşı olandır.
Adam: Çalışandır, üretendir, buluş yapandır, kanaatkâr ve sanatkâr olandır.
Adam: Rahmetin meyvesini elde etmek için zahmet çekmeye katlanandır.
Adam: “Küçük aileyi” “büyük aile” yapma çabasında ve gayretinde olandır.
Adam: “Kendini ve yaratanını bilen”dir. Kibirlenmeyendir, kinlenmeyendir.
Adam: “AH”ın kapısını açmayandır, “AH”ı almayandır, mazlumu koruyandır.
● ● ●
Adam: “Kur’an caddesi”nde yürüyendir. “Sünnet bahçesi”nde yeşerendir.
Adam: Güvenilir güzel ahlaklı, emin, metanetli ve sadık adaletli olandır.
Adam: “Bilge insan” tavrına yakışır, ilme ve irfana değer verendir.
Adam: “Cesaret kırıcı teoriler” üretmeyendir, önyargı ile diretmeyendir.
Adam: Hantallıktan, rehavetten, uyuşukluktan ve tembellikten hoşlanmayandır.
Adam: “Tembellerden beslenen şeytanların tuzakları”ndan korunandır.
Adam: Aklını, iyiye, güzele, doğruya kullanandır, şöhrete tevessül etmeyendir.
Adam: Bilimi ve aklı, fenni ve felsefeyi, edebi ve edebiyatı önemseyendir.
Adam: Gözünü, gönlünü, kulağını, zihnini, şerli, şerirli şeylerden koruyandır.
Adam: “Cezbedici zevklere” ve “gelici, geçici heveslere” kapılmayandır.
● ● ●
Adam: Yenilikten, gelişimden, değişimden, terakkiden yana olandır.
Adam: Metotlu, planlı, programlı, verimli ve enerjik bir hayat tarzı tutturandır.
Adam: Olumsuz “keşke" lere fırsat vermeyendir, lüzumsuz işlere girişmeyendir.
Adam: “İnsanlık sitesi”nde “insanlardan bir insan” olarak yaşayandır.
Adam: “Kula değil, Yaradana kulluk istikameti”nde ömrünü değerlendirendir.
Adam: “Adamlık giderse insanlıkta gider” bilinci ile hareket edendir.
Adam: “Fen adamı” ve “bilim adamı” gibi “işinin ehli, adamı” olandır.
Adam: Evinin direği, olmazsa olmazı, refikasının “bizim adamı”dır.
Adam: Çocuklarını “adam eden”dir, “adam evladı yapan”dır.
Adam: “Adam kayırmayan”dır, “ayrımcılık” yapmayandır.

● ● ●
Adam: Has can, iyi insan, iyi mü’min şahsiyet sahibi olandır.
Adam: olmak, “Âdem olmanın farkına varmak ve uyanık kalmak”tır.
Adam: En iyi bildiği doğrultuda, doğru yöne çevrilmeyi bilendir.
Adam: Yaradılış gayesini bir an bile aklından çıkarmayandır.
Adam: Her anın hesabını vereceğinin bilinci ve şuuruyla yaşayandır.
Adam: “Nefs-i emmaresini” yenendir, hedefini büyük tutandır.
Adam: “Büyüklük davası olmayan” ve “büyüklenmeyen”dir.
Adam: Kendine “adam gibi adam” dedirtmeyi başarandır.
Adam: Namuslu, vicdanlı, merhametli, izzetli ve iffetli olandır.
Adam: “Nokta kadar çıkara, virgül kadar eğilmeyen”dir.
● ● ●
Adam: Şerefini, şahsiyetini koruyandır, acziyetini bilendir.
Adam: “Yeşil yaprak yapan”dır, adam sanılan “toprak yapan”dır.
Adam: İnkâr, ihtiras, iftira ve iflas tuzaklarına düşmeyendir.
Adam: Amaçsız, içi boş akıl taşmayandır, arzularına hizmet etmeyendir.
Adam: “Adamın adamı olan” değil, “Allah’ın adamı” olandır.
Adam : "Adem" dir!
● ● ●

Yazan: Ahmet YÜTER

Yorum Ekle