TURAN YAZGAN HOCA

0

Dünya Türklüğünün yüreği yandı

Turan Hoca uçup gitti dünyadan

Bütün Türk yurtları yasa boyandı

Turan Hoca uçup gitti dünyadan

İnsanımıza özellikle gençlerimize örnek insanları,örnek hayatları tanıtmada ihmalimiz var.

Ömrünün bütün zamanlarını hak ve hakikat konusunda titizlenerek değerlendiren,kendini bir ideale bir fikre ve bu fikrin getirdiği işlere adayan,dünya coğrafyasındaki Türk yurtlarında okullar kuran ancak birileri gibi İngilizce eğitim yapıp parsa toplama yolunu tercih etmeden Anadolu lehçesini eğitim dili olarak kullanarak Türk dünyasının bütünlüğü için ömür harcayan Turan Hocayı kaç gencimiz tanıyor?…

Prof. Dr.Turan yazgan; Hayatının son günlerine kadar geçirdiği ameliyat ve amansız değil imansız hastalık adını verdiği hastalıkta gördüğü kemoterapi ve tedavilere rağmen Türk dünyası çocuk şenliği etkinliği,Türk dünyasında ve Türkiye’de kongre,konferans ve sempozyumlar tertip ederek,ilim sanat adamlarını buluşturmuş,asırlardır birbirinden kopuk yaşayan soydaşlarımız arasında ‘işte,dilde,fikirde’ birlik sağlamak için 1980 yılında Atatürk’ün ‘Rusya’nın dağılmasına hazırlıklı olalım’. Düşüncesini gerçekleştirmek üzere Türk Dünyası Araştırma Vakfı’nı kurmuştur.

Bir vakıf adamı olan Turan Yazgan Hocanın temel hedefi ‘Alfabe Birliği’ ve ‘İstanbul Türkçesi’olmuş,Türk dünyası çocuk şenlikleri ile Türk dünyasının her köşesinden İstanbul’a gelen çocukları kardeşleri ile tanıştırıp kucaklaştırmıştır.

Prof.Dr.Turan Yazgan Hoca Büyük Atatürk’ün ‘Dili bir,inancı bir,özü bir kardeşlerimize sahip çıkmaya hazır olmalıyız’emrine ömrünün sonuna kadar sadık kalmış,dünyada yalnızları oynadığımız şu günlerde o tarihe şan veren bu milletin ataletten kurtulması,’bir olması,diri olması,iri olması’için uğraş vermiş,Türk Milletinin yaşadığı coğrafyada yer altı ve yer üstü zenginliklerin emperyalistlerin yağmasından kurtarılması için iş birliği ile önce Türklerin sonra dünya insanlığının kullanılması peşinde olmuştur.

Nevi şahsına münhasır,müstesna bir insan kendisi için değil Türk Dünyası için yaşamış onların dertlerini dert,sevinçlerini mutluluk bilmiş,Türk Dünyası gençlerini aydınlatma ve Türk Dünyasının birbiriyle kaynaşmasını hayatının tek ideali bilmiş hocamızı en samimi dille hemşehrisi Eğirdir belediye başkanı Osman Nuri Özmeral anlatmış;

‘Bir babanın okuması,yazması yok ama oğlunun adını TURAN koyuyor.Bu oğul,bütün ömrünü Türk dünyasına vakfediyor.

İnsanlar vardır,kolayca zengin olurlar,yetkili ve etkili yerlere zahmetsiz gelirler,bakarsınız saman alevi gibi parlayıp hemen sönerler.Onların varlıkları ve yoklukları hiç fark edilmez.İnsanlar vardır,hayatı hep mücadele,sabır ve çalışmakla geçer.Hasta olsa,ertesi günü vefat edeceğini bilse dahi,çalışmak onlar için bir ilaçtır,ibadettir.Doğru bildiklerini korkusuzca söyleyerek hiç taviz vermezler.Hesap peşinde değillerdir.Yollar uzun,dikenli ve taşlı olsa da hedeflerine varmak için azimle yürümeye devam ederler.Bu yolda çekilen çileler,harcadıkları emekler hiç boşa gitmez.Herkesin ayrı bir dünyası vardır;ama Turan Hocamızın dünyası bütünüyle Türk Dünyasıdır.

Çalışmak ibadettir sözüne sadık kalarak hastalığını unutup son nefesine kadar hizmetlerini devam ettiren ve ibret alabileceğimiz yüksek iradeyi gösteren şahsiyet abidesi,Eğirdirimizin,Aziz Milletimizin ulu çınarı Turan ‘Hocamıza Allah’tan Rahmet Diliyorum.Mekanı cennet olsun’

Prof.Dr.Turan Yazgan hoca İsmail Gaspıralı beyin vecizeleştirdiği dilde,fikirde,işbirliği idealine uzanan mücadelesinde Ahmet Yesevi,Mevlana,Hacı Bektaş Veli’nin yolunu benimsemiş hiçbir siyasi iktidarın iş birlikçisi veya arka bahçesi olmamış o Türk Dünyasına mensubiyet duygusu taşıyanları siyasi görüşleri,din ve mezhep farklılıklarına bakmadan Mevlana Dergahı gibi insanları muhabbet ve sevgiyle kucaklamıştır.

Türk Edebiyat Dergisinin  472 özel sayısında ölümü nedeniyle onun üzerine söylenen ortak düşünce ve görüş;Turan Hocanın,büyük bir düşünce ve aksiyon adamı olduğu,hayatını Türk Dünyasının birliğine adaması,bu  uğurda korkusuzca dik yürümesi,eğilmeyen kişiliyle söylediklerini gönülden söyleyen,bir gönül adamı…Uzun süre yaşadığı hastalığa bile meydan okuyarak irade ve azmini hiç yitirmeden hak bildiği yolda son nefesine kadar davasına hizmet eden adam gibi abide bir adam…

22 Kasım 2012 de kaybettiğimiz Türk Dünyasının bilgesi Prof.Dr.Turan Yazgan Hoca ömrünü bu coğrafyanın başarı ve mutluluğuna adamış,kurmuş olduğu vakıfta sürdürmüş olduğu faaliyetlerle Türkiye’nin kapılarını kardeş Türk topluluklarına,Türk devlet ve topluluklarının kapısını da Türkiye’ye açmıştır.

Türk dünyasında gerçekleştirdiği eğitim,bilim ve sosyal faaliyetlerden dolayı Türk Dünyasının Aksakalı Prof.Dr.Turan Yazganı rahmet ve minnetle anıyoruz.

 

Yorum Ekle