TEKGIDA-İŞ Sendikasından işyeri terk etme eylemi

0

Konu ile ilgili basın açıklaması şöyle:

Tekel işçisi bu geceyi işyerinde geçirecek.

Tekel’in sigara ü-retim işinin özelleştirilmesi sürecinde
teklif verme süresinin bitimine yaklaşılıyor.

Aylardır yetkilileri uyarıyoruz. Tekel’in bu ülke için önem
ve değerini anlatıyoruz. İşsizliğin, yoksulluğun çökerttiği bir toplum-da kömür
yardımları, erzak paketleriyle barışı sağlayamazsınız diyoruz. Bu çark sizi de
bizimle beraber boğar diyoruz.

Biz sadakaya değil, üretim yapacak, emeğimizi değerlendirecek
işyerlerine, fabrikalara ihtiyacımız var.

Tekel, üreterek yaşamak ve yaşatmak için, bu ülkenin sahip olduğu
en önemli değerlerin başında geliyor. Tarımcıyı yaşatıyor, yatırım fakiri
illerimizi yaşatıyor, çalışanıyla, ekicisiyle, satıcısıyla milyonlarca insana
ekmek sağlı-yor!

Yenisini yapmadan, taş üstünde taş koymadan, bizim olanı,
var olanı yok et-meye hakkınız yok!

Emeğimizi yabancılara peşkeş çekmeye hiç hakkınız yok!

İşinize gelince milli iradeyi temsil ediyoruz diyorsunuz!
Şunu bilin! Gerçek milli irade biziz!

Gerçek milli irade, Tekel’le hayat bulan milyonlar. Ve biz
defalarca söyledik yine söylüyoruz! Tekel’in özelleştirilmesine onayımız yok!
Fabrikalarımızın kapatılma-sına, özel sektöre satılmasına onayımız yok! Size
sadece fabrikalarımıza dokunma diyoruz, başka ihsan istemiyoruz!

İşsizliğe hayır!

Yoksulluğa Hayır!

Sadaka ekonomi-sine hayır!

ÖZELLEŞTİR-MEYE HAYIR!

Demek için bu gece fabrikalarımıza kapanıyoruz. Bu bir
gecelik uyarıdır! Ekmeğimize göz dikenler Tekel işçisinin güzünü ve inancını
sınamaya kalkarsa, bunun el-bette devamı gelecek-tir.

Bu ülke Tekel’ine kolay sahip olmadı. Öyle kolayına terk
etmeye de niyetimiz yok!

Hedefimiz Tekel’i yaşatmak! Görevimiz atalarımızın mirasına
sahip çıkmak. Sorumluluğumuz, ülkemizi ve çocuklarımızı aç ve yoksul
bırakmamak.

Yaşasın Tekel işçi-sinin kutsal emek mücadelesi. Yaşasın
Tekel

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Öte yandan ilçemizdeki Tekel işçileri Özelleştirmeye Hayır
adı altında 18 Şubat 2008 Pazartesi günü Ankara’ya gidecekler.

Yorum Ekle