TARIM KREDİDE ÖDEME KOLAYLIĞI

0

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Mesut ATAV, Taşova İlçesindeki Tarım Kredi Kooperatifine borçlu olan ortaklara bir açıklama yaptı:


 


“Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış olduğu kredileri vadesinde ödeyemeyen ortaklarımızın, kanuni takipteki krediler hesabında bulunan borçlarının faizlerinden indirim yapılarak ödenebilir hale getirilmesi amacıyla, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünün 1635 sayılı genelgesine istinaden yeni bir ödeme kolaylığı getirilmiştir.


 


En kısa zamanda ortağı bulunduğunuz 2034 Sayılı Taşova Tarım Kredi Kooperatifine son ödeme tarihi olan 31.12.2012 tarihine kadar müracaat ederek borcunuzu bu kapsamda defaten ödeme indiriminden yararlanarak ödemeniz menfaatinize olacaktır.


 


Borcunu tamamen ödeyen ortaklarımızın ihtiyaç duydukları tarımsal girdilerin (gübre, akaryakıt, yem, tohumluk, tarımsal araç-gereç vs.) kredili olarak karşılanabilecektir.


 


Tarım kredi kooperatifleri çiftçimizin daima yanındadır. Merkez Birliğimizin sağladığı bu ödeme kolaylığı, ortaklarımıza uygulanan ceza faizlerini ortadan kaldırarak önemli miktarda borçlarının silinmesine imkan sağladığı gibi, Üreticimizin ihtiyaç duyduğu tüm tarım girdilerini ve geçimi için ihtiyaçlarını da Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin etme imkanına kavuşacaktır. Üreticimizin bu fırsatı iyi değerlendirmesini diliyorum.” Dedi.

Yorum Ekle