TABÜD, BAL ORMANLARI ARAŞTIRMA KİTABI BASILIYOR VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPIYOR

0

Batı Balkan Ülkeleri’nde sürdürülebilir kırsal kalkınma sağlamak maksadıyla Kırsal
Alanların Ekonomik Kalkınması için Aktif Yerel Bölgeler (ALTER) isimli bir ortaklık
kurulmuştur. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ALTER ortaklığında, Türkiye
Kalkınma Vakfı (TKV); Bosna Hersek Kırsal Kalkınma Ağı; Makedonya Kırsal Kalkınma
Ağı; Kosova Kırsal Kalkınma Ağı; Karadağ Kırsal Kalkınma Ağı; Sırbistan Kırsal Kalkınma
Ağı; Arnavutluk Demokrasi ve Aracılık Enstitüsü; Hırvatistan Kırsal Kalkınma Ağı ve
Letonya Kırsal Forumu bulunmaktadır. ALTER ortaklığının ‘Kapasite Geliştirme ve
Savunuculuk Hibe Programı’na başvuran kuruluş olarak Taşova Arıcılar ve Bal Üreticileri
Derneği (TABÜD), ortak kuruluş olarak Taşova Orman Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği tarafından “Amasya İli Taşova İlçesi Orman Köylerindeki Ağaç
Türlerinin ve Bal Ormanlarının Kurulmasına Yönelik Boş Alanların ve Uygun Ağaç
Türlerinin Tespit Edilmesi” projesi sonucu araştırma tamamlandı.

Araştırma sonucu kitaplaştırılmıştır ve basım aşamasındadır. Basımı müteakip kitap;

Tarım ve Orman Bakanlığına, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına, Sanayi ve
Kalkınma Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı
Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem
Müdürlüğüne, Amasya Valiliğine, Amasya Belediye Başkanlığına, Taşova Kaymakamlığına, Taşova Beledeiye Başkanlığına, Amasya ve Taşova’da bulunan oda başkanlıklarına, STK’lara ve ilgili paydaşlara gönderilecek.

Proje bölge halkı tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Alpaslan Köyü sakinlerinden
proje hakkında bilgi talep edilmiştir. 29 Ağustos 2018 tarihinde TABÜD Başkanı Yusuf
Yücel tarafından Alpaslan Köyünde sakinlerin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Taşova Arıcılar ve Bal Üreticileri Derneği TABÜD Başkanı Yusuf Yücel 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 20.00’de proje ortağı Taşova Orman Köylüleri Sosyal Yardımlaşma Derneği TOKSOY Derneği üyeleri bir toplantı yaparak projenin son durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Yorum Ekle