OSMANLI DEVLETLER TOPLULUĞU

0

 


OSMANLI DEVLETLER TOPLULUĞU


 


Ömer CELEP


 


 


         20011 Yılında, dünyanın ve özellikle eski Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan bu günkü devletlerin yer aldığı coğrafya üzerinde yaşayan halkların inanılmaz bir ihtilal uyanışı içinde olduğuna şahit oluyoruz. Bu günkü kuşak; bundan 20-30 yıl sonra oluşacak belki de (bu benim can-ı yürekten bir temenni ve duamdır) bir Osmanlı devletler topluluğu oluşumunun mayasını teşkilinin son derece önemli tanıkları olacaktır.


 


         Tunus’ta başlayan ezilmişlik isyanının yayılan ve yayılacak olan dalgaları kim bilir bizim ülkemize neler getirecek ya da neler götürecek? Duamız milletimizin ve devletimizin bu isyan dalgasından olumlu etkilenmesidir.


 


         Son yıllarda Arap Dünyası üzerinde oluşturulan sevgi havasını Türkiye çok iyi kullanmalı ve bu havayı ülkemiz çıkarına çok iyi değerlendirmelidir. İktidarı muhalefeti, birlik ve bütünlük içinde çok aktif bir şekilde tavır almalı, direkt ve dolaylı siyasi, diplomatik ekonomik ve hatta gerekirse (ifademiz belki haddi aşıyor gibiyse bağışlayın) askeri yollar da dahil olmak üzere her yolu mübah saymalı, her türlü girişim için gece gündüz çalışmalıdır.


 


         İç hesaplaşmaları, iktidar kavgalarını, her şeyi her şeyi bir tarafa bırakıp tamamen bu coğrafyada oluşan olayların öznesi olmalı.


 


         Yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri fırsata dönüştürmek için bundan daha güzel bir fırsatın olma ihtimali hiç yoktur.


 


         Türkiye olarak bizim, etrafımızda gelişen olayların içinde yer almamızı meşru kılacak gerekçelerimiz vardır. Sosyal kültürel ve tarihsel olgularımız bunun açık gerekçeleridir.


 


         Tarihte Arap dünyası Osmanlı’ya yanlış yapmıştır. Evet yapmıştır. Zaten Arap dünyası bu gün; Osmanlı’ya yaptığı yanlışın kefaretini ödemektedir. O yanlışlara takılmak suretiyle belki de dünyada bir daha doğamayacak bu fırsata gözümüzü kapatmamız en sade bir ifadeyle aptallık olur.


 


         Avrupa felçli, Asya yorgun, Afrika komada, Amerika tirübünlere oynuyor. Biz kimi neyi bekliyoruz?


 


         Amerika’nın başka devletler için savaşacak gücünün kalmadığını bilmeyen mi var?


 


         Yarın hemen savaşa girelim gibi bir düşümüz yok! Ancak gücümüzün ne olduğunu bilip olmamız gereken konuma geçmeliyiz. Cümle içinde en etkin öge hiç şüphesiz ki ÖZNE’dir. Biz bu olaylarda özne olduğumuzu bilmeli ona göre politika geliştirmeli, geliştirdiğimiz bu politikaları hayata geçirmeliyiz.


 


         Bizim içerdeki birlik ve beraberliğimiz hem Avrupa ve Amerika’nın gücünü kıracak ve hem de şu anda can çekişen Arap dünyasına, sığınılacak kurtuluş gücü görüntüsü verecektir.


 


         Muhalefet özellikle dışa karşı ülkemizin itibarını zedeleyici tutum ve beyanattan itina ile kaçınmalı eylem ve söylemlerini çok dikkatli kullanmalıdır.


 


         Çok hayalperest olduğumuzu düşünenler olabilir ama hayal ile ideali karıştırmamak gerek bu benimkine hayal mi yoksa ideal mi dersiniz bilemem ama o, “OSMANLI DEVLETLER TOPLULUĞU” (Adı başka da olabilir) benim, sevgim, aşkım, sevdam, hatta kara sevdam…


 


         İnanıyorum ki; OSMANLI DEVLETLER TOPLULUĞU’nu Cenab-ı Hak torunlarıma gösterecek.


 


         Ben diliyorum ki Rabbim bu topluluğu çocuklarıma hatta bana da göstersin.


 


            Amin!

Yorum Ekle