KARABÜKLÜLER KÖYÜNÜ İSTİYOR

0

 İlçemiz Amasya Devlet Karayolu 14. Kilometresinde bulunan 4 asırdır aynı coğrafyada yaşayan Karabük köyü tapularını istiyor.

 

Hazinedar Süleyman Paşa Vakfına ait köy arazisine yıllardır konut yapan ve kullanan köy halkı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 9 Ekim 2012 günü köye gelerek tutanak tutmaları üzerine kendi köylerinde işgalci duruma düştüler.

 

30 Ekim 2012 Salı günü Kaymakam Engin Uysal ile görüşen muhtar Ali Gül başkanlığındaki heyetin talepleri aynen şöyle:

 

Karabük Köyünde bulunan arazilere ilişkin olarak Karabük Köyü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet ve zilyetlik sorunları bulunmaktadır.

 

Yaklaşık 50 yıla yakın süredir devam eden ve köy halkını kendi arazisinde haksız işgalci durumuna düşürerek çok ağır mağduriyetlere uğratan bu sorun, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin 09.10.2012 tarihinde Karabük Köyüne gelerek, köylüyü haksız işgalci olarak niteleyip satış ya da haksız kullanım tazminatı ödeme teklifinde bulunmalarıyla yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

 

Geçmişte yapılan çok ağır hataların ürünü olan, köy halkın malik sıfatıyla zilyet olmasından, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen Hazinedar Süleyman Paşa Vakfının ise biçimsel olarak tapuda malik olarak görünmesinden kaynaklanan bu sorunun, köy halkının haklarının korunarak çözümü için Taşova Kaymakamlığı ve ilgili tüm yetkililerin katkı ve yardımına ihtiyacımız bulunmaktadır.

 

Bu süreğen sorunun daha ağır mağduriyetlere yol açmasını önlemek için, köy halkının malik sıfatıyla zilyet olmasından kaynaklanan hakları gözetilerek belirlenecek makul (kabul edilebilir) bir değer üzerinden taşınmazların zilyetlerine devri için gerekli yasal prosedürün başlatılması için gereğini, saygılarımızla arz ederiz.

Yorum Ekle