GÖYNÜCEK VE GÜMÜŞHACIKÖY’DE TKV’NİN LEADER FARKINDALIK OLUŞTURMA EĞİTİMLERİ YAPILDI

0

Türkiye Kalkınma Vakfı’nın yürüttüğü Kırsal Alanların Ekonomik Kalkınması İçin Aktif Yerel Bölgeler Projesi kapsamında TKV Başkan Yardımcısı İbrahim Tuğrul ile LEADER ve Yönetim-Organizasyon Uzmanı Orhan Polat tarafından LEADER Farkındalık Oluşturma Yerel Eğitim Toplantıları, 04 Ekim 2017 tarihinde Göynücek’te ve 05 Ekim 2017 tarihinde Gümüşhacıköy’de gerçekleştirilmiştir.  4 Ekim 2017 tarihinde Göynücek Belediyesi Toplantı salonunda yapılan eğitime; AB Katılım Öncesi Yardım Programının (IPARD) LEADER Bileşeni kapsamında T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteği kurulan Göynücek Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Göynücek Ekolojik Yaşam Derneği ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

5 Ekim 2017 tarihinde Gümüşhacıköy Belediyesi Toplantı salonunda yapılan etkinliğe ise; AB Katılım Öncesi Yardım Programının (IPARD) LEADER Bileşeni kapsamında T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteği kurulan Gümüşhacıköy YEG Derneği yönetim kurulu ve sivil toplum kuruluşları katılırken, Yapılan toplantılar sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve ağ oluşturmanın kırsal alan kalkınmasına katkı sağlayacağı kanaati olgunlaştı.

LEADER yaklaşımının, şeffaf ve açık prosedürlerle, yerel katılımcılar tarafından yerel seviyede uygulanan ve yerel seviyede karar verilen oldukça etkili olan bir kalkınma stratejisi olduğu; “ne yapılacağını” gösteren geleneksel kırsal kalkınma politikalarından farklı olarak “nasıl yapılacağını” gösterdiği; yedi (7) temel özelliğinin bütün ve tek tek tam olarak uygulanması oldukça önemli olduğu;  kırsal alanlardaki sorunların kendi kapasiteleri ile çözülmesi için önemli olduğu; yedi özelliğin ise; Alan bazlı (temelli) yerel kalkınma stratejileri, Stratejilerin tabandan-tavana (aşağıdan yukarıya) halkın katılımı ile detaylı hazırlanması ve uygulanması Yerel alanda tüm paydaşların eşit ortaklığı (Kamu-Özel sektör-STK-Kadın-Genç-Çiftçi): Yerel Eylem Grupları (YEG),Bütüncül ve çok sektörlü uygulamalar, Yenilikçilik,İşbirliği,Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Bağlantılar (Ağlar) oluşturma’dan meydana geldiği hatırlatılmıştır. YEG yönetimlerinde toplumun tüm kesiminin temsil edilmesi gerektiği; kararların çoğunlukla alınması zorunluluğu ve bu ilkelerin ihlali durumunda hibe yardımlarının yapılamayacağı veya yapılan yardımların geri alınacağı bilgisi vurgulandı.

 

Yorum Ekle