EĞİTİM SEN BASIN AÇIKLAMASI

0

                   EĞİTİM  SEN  BASIN  AÇIKLAMASI


 


 


 


   21 Aralık en uzun gecede karanlığa teslim olmamak amacıyla;


 


   Grev ve toplu sözleşme hakkımız içi,
   Kadrolu iş güvencemiz için,


   Ek ödeneklerin emekliliğe yansıtılması için,


   Eğitim özelleştirmesini engellemek için,


   Öğretmene yönelik karalama kampanyalarına hayır demek için,


   Temel hakkımız olan sağlık hakkımızı ticarileştirilmesine hayıt demek için,


   Ataması yapılmayan öğretmelerimiz için,


   Baskı ve cezaların durdurulması için,


   Demokratik,laik,bilimsel,parasız bir eğitim,çocuklarımıza onurlu bir gelecek  ve insanca yaşam için,


   KESK’e bağlı  EĞİTİM SEN üyeleri bir günlük uyarı grevi gerçekleştirdik.


         


                        EĞİTİM  SEN TAŞOVA TEMSİLCİLİĞİ


 


  

Yorum Ekle