BİR MEMNUNİYET YAZISI

0

Taşova’nın ve köylerinin etrafıyla, eşrafıyla daha yakından tanınıp bilinmesi için, Taşova Gazetesinin yapmakta olduğu hizmeti takdirle, muhabbetle yad etmek istiyorum.

Söz konusu hizmeti, kıymetine paha biçilemez türden diye tanımlamak istiyorum; böyle tanımlarsam ancak yerini bulur, diye düşünüyorum.

İnsanların birbirinden uzakta ve ırakta hayat sürdüğü, gurbet şartlarını özümsediği, farklı iklimlere, kültürlere alıştığı, imkanların, tanışıp kaynaşmanın zorlaştığı, münferit yaşam koşullarının ağır bastığı günümüzde, tanıtım ve reklamın ziyadesiyle önem arz ettiğini belirlemekte, belirtmekte yarar var, fayda var.

Bu minvalden olarak, bu kabil hizmetlerin yani köylerimizin, çevremizin, Taşova’mızın tanıtılması konusu oldukça önem arz ediyor ve gerekli de. Bildik ve tanıdık kalmanın yolu tanıtımdan geçiyor.

Taşova ve köyler hakkında yazılmış kitap var mıdır, böyle bir çalışma yapılmış mıdır? Hiç duymadım, görmedim ancak el birliği ile böyle bir faaliyeti başlatıp tamamlayabiliriz. Neden olmasın? Kaynak, bilgi ve belge gerekiyor ve bunun için de birbirimizle yardımlaşmaya ihtiyacımız var.

Taşova, tarihi, coğrafi, kültürel yönüyle uzun soluklu, ciddi ve kalitesi yüksek çalışmaları ve neticede ortaya çıkarılacak ürün, kitap, mecmua, dergi, akademik tez gibi, her ne ise, bunu hak ediyor.

Taşova’nın kaza olmasının üstünden yaklaşık yetmiş yıl, Amasya’ya bağlanmasının üstünden de altmış sene geçmiştir. Belki, bugün itibariyle çoğu insanımızın bundan haberi yoktur. Amasya için, sosyal, kültürel alanda, gurbette ve içeride Taşova’nın katkısı önemsenecek ve takdir edilecek düzeydedir. İlçemizin Türkiye genelinde, adının duyulmasında öncü, sebep ve gurur kaynağımız bir spor kulübü de mevcut.

Taşova da ülkemizin genelinde olduğu gibi göç veren ilçelerden biridir. Başka şehirlerde, başka ülkelerde hayat sürmekte olan, nüfus hüviyetinde İlçesi Taşova yazan binlerce insanımız var. Bu manadan olacak, Taşova Gazetesinin yapmış olduğu bu kıymetli ve değerli hizmeti çok önemsedim ve takdire şayan buldum.

Yeri gelmişken burada şunu da ifade etmek gerekiyor: Yaşayan veya unutulan, gelenek, görenek, anane, bayram, seyran, yaşam, ölüm ve düğün merasimleri konusunda bilgi ve malumat kotarmak; görülür, bilinir, yaşanır hale getirmek lazım. Bu gibi kültürel ve sosyal merasimleri, törenleri atalarımızın emaneti şeklinde düşünmek; var olan kültürel yapıyı devam ettirmek ve bu günden yarına aslını bozmadan taşımak ve sürdürmek de lazım. Tarih dedikleri şey de bu olsa gerek. Çünkü tarih de insanlar gibi canlıdır, yaşamaktadır ve olayları, tecrübeleri, seyr ü seferleri, hayatları, oluşumları, başlayışları, tükenişleri kaydetmektedir. Bunu yazı diline aktarmak bizlere düşüyor.

Taşova Gazetesini, köyler konusunu derleyip toplaması, sahiplenip ele alması, sıraya koyup yayımlaması münasebetiyle gönülden tebrik ediyorum.

Bu gibi daha nice konularda, yapacağı kültürel ve sosyal çalışmaları için başarılar temenni ediyorum.

Saygılarımla.
Enver Seyhan

Yorum Ekle