ALİ ABİ..

0

Onu 70’li yılların başında tanımıştım.Evlerimiz aynı sokaktaydı ama tanışmamız bu vesileyle değildi . Onun Taşova’da kurduğu matbaa idi. Hani şu Osmanlı döneminde ancak 1727’lerde Müteferrika ile ülkemize gelen , matbaa. Düşünün ki daha o senelerde koca koca vilayetlerde bile olmayan matbaa 2-3 bin nüfuslu bir ilçede Ali abi tarafından kurulmuştu.Ve tabii ki matbaa ile gelen Taşova Gazetesi.
Sanırım Taşova Gazetesi’nin ilk emektarı, o günlerden hatırlayanlar olacaktır,Alparslanlı Foto Veysel yani Veysel Albayrak ağabeydi.Veysel abiden sonra gazeteyi Ali abi devam ettirdi.
Gazete ; ileri , toplumların gelişmişlik göstergesidir.Ali abi,sadece bu yönüyle Taşova’ya bir hayli mesafe aldırmış , bilgi ve kültürel değerler bakımından önemli katkılarda bulunmuş bir mihenk taşıydı.
O, bir okuldu.
Bilge kişiliğiyle çözülemeyen bir çok mes’eleyi hallettiğini bilirim . Naci Konyar abim onun Türk Sanat Musiki’sine ne kadar aşina ve ne güzel icra ettiğini söylemişti.”Hüsn-üne güvenme,ey rûy-i mahım ” şarkısını çok güzel terennüm ettiğini duyunca akşam ilk işim bu şarkıyı defalarca dinlemek oldu , Ali abinin ruhaniyetini anlamak için.
Herkesin ve her kesimin Ali abisi.Güzel insan…

Bu vesileyle geçen hafta kaybettiğimiz Uğur Pelitli abiyi ve Cihat Günel kardeşimizi de rahmetle yâd ediyorum.
Uğur abi,çocukluğumuzun bıçkın delikanlılarından,Taşova Gençlik takımının değişmez sağ beki idi . Rahmetli Yılmaz Şenses ve İmdat Önder ,Hüseyin Aloğlu abilerle ırmak kenarındaki sahada imrenerek seyrederdik,o yıllarda.

Cihat Günel’i de hemen hemen 70’li yıllarda tanımış , ortaokulu beraber okumuştuk.Kısacık ömründe bir sürü olumsuzluklar,bahtsızlıklar yaşamış ,tabiri caizse “feleğin çemberi”nden geçmiş bir kardeşimizdi. Son zamanlarda yaşadıkları ise hepimizin içini acıtan hatta kanatan cinstendi.Sanki acelesi varmış gibiydi.Tutunmaya çalıştığı hayat onu hep tekmeledi,itti.
Hatıralarımızda hep canlı kalacak…
Unutulacak gibi değil ki…
“Her nefis(can) ölümü tadacaktır” ilâhi emrine uyarak aramızdan ayrıldılar,derin izler bırakarak.
Ruhunuz şâd , mekanınız cennet olsun.Sizi çok özleyeceğiz.

03.Aralık,2017
İdris SAYAR

Yorum Ekle