4000 YILLIK TARİH; Ballıca’da bulunan Orta Tunç Çağı Hitit Nekropol alanı tescil edildi

0
2017 yılı Ağustos ayında ilçemize bağlı Ballıca (Darma) köyü Çilyeri mevkiinde kaçak kazı esnasında ortaya çıkan ve yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan Orta Tunç ve Hititlere ait Nekropol (Ölüler şehri) alanı, Samsun Kültür  Varlıklarını Koruma Kurulunun 22 Kasım 2017 tarih ve 4846 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik SİT alanı olarak tescil edildi.
Kurulun kararı aynen şöyle:
                                           T. C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
   SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARARToplantı Tarihi ve No :  22.11.2017-200
Toplantı Yeri              : SAMSUN
Karar Tarihi ve No     : 22.11.2017-4846Amasya İli, Taşova İlçesi, Ballıca Köyü, Karamusanınkehf (Çilyeri) Mevkii, 104 ada, 10, 11,14 nolu parsellerde, kaçak kazı yapılan alanda bulunan Orta Tunç ve Hitit dönemi nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.08.2017 gün ve 1573 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 18.09.2017 gün ve 298982 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 03.10.2017 gün ve 205906 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.10.2017 gün ve 5518 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 26.10.2017 gün ve 741138 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 31.10.2017 gün ve 11012 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.11.2017 gün ve 492 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Ballıca Köyü, Karamusanınkehf (Çilyeri) Mevkii, 104 ada, 10, 11, 14 nolu parsellerde, kaçak kazı yapılan alanda bulunan Orta Tunç ve Hitit dönemi nekropol alanının, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığından, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 104 ada, 10, 11, 14 nolu parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, kaçak kazı yaparak kültür varlığı tahribatına neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmasına ve sonucundan bilgi verilmesine,I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma – Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.
BAŞKAN
İbrahim Hakkı ÖZEL
İMZABAŞKAN YARDIMCISI
Prof .Dr. Cenap SANCAR
İMZA
ÜYE
Murat ASLAN
BULUNMADIÜYE
ÜYE
Ufuk HOŞ
İMZA
Ahmet ERTEKİN
İMZA
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
İMZA
ÜYE
Mustafa KURTULUŞ
BULUNMADI
ÜYE
TEM ÜYE
TEM ÜYE
Celal ÖZDEMİR
Amasya Valilik Tem.
BULUNMADIAmasya Müze Müdürü
İMZA
  05.05/93

Yorum Ekle